Vis finduddannelse.dk som: Mobile

År 4 - Kognitive psykoterapeutuddannelse

Wattar Gruppen – Kognitivt Psykologcenter
1 år
Diplomuddannelser
København
Startdato: År 4 primo september 2022 - København

Fremragende Kundekontakt

Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt. 

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Kursusbeskrivelse

Kognitive psykoterapeutuddannelse

År 4 - Wattar Gruppens kognitive psykoterapeutuddannelse

Vil du udvide dit terapeutiske færdighedsrepertoire og kvalificeres til at anvende og integrere den kognitive terapi i dit professionelle og personlige liv? Så tag År 4 af Wattar Gruppens 4-årige kognitive psykoterapeutuddannelse og bliv certificeret kognitiv psykoterapeut.

Merit: Du har mulighed for at få merit på uddannelsen. Læs mere nederst på siden

År 4 – Integrationen af den kognitive terapi i det professionelle og personlige hverdagsliv

På År 4 vil du opleve en finpudsning af kognitive teorier og metoder og udvide dine kognitive psykoterapeutiske færdigheder. Fællesnævneren for året er anvendelsen og integrationen af den kognitive terapi i det professionelle og personlige liv.

I den første del af År 4 vægtes de komplekse tilstande, og du vil bl.a. præsenteres for forskellige kognitivt baserede behandlingsmetoder: kognitiv terapi, dialektisk adfærdsterapi og skemafokuseret terapi.

I den anden del går vi i dybden med forskellige lidelser: misbrug, PTSD og spiseforstyrrelser og afholder seminarer, som udvider terapeuternes repertoire.

Fagformål:

  • At kunne arbejde kognitivt med traumer og kriser

  • At kunne arbejde opstille mål og formulere strategier for livslang udvikling

  • At kunne inddrage intergenerationelle og kulturelle faktorer

  • At kunne anvende kognitiv teori og metode til behandling af komplekse problemstillinger spiseforstyrrelses-problematikker

  • At kunne anvende og integrere den kognitive terapi i de virkeligheder, vi møder som psykoterapeuter

  • De studerende får mulighed for at være med i den kognitive terapis front i mødet med internationalt anerkendte undervisere og forskere

Supervision

Supervisionen sigter mod, at de studerende tilegner sig de kognitive færdigheder, sagsformulering, sokratisk dialog, verbale og adfærdsmæssige undersøgelsesmetoder. På År 4 vægtes supervision ud fra optagelser af terapisessioner.

Selvrefleksion

Selvrefleksionen på dette år handler også om terapeutens egenomsorg. Der reflekteres og arbejdes med deltagernes udvikling af egen terapeutisk stil. 


Undervisere:

Alle timer på kurset er lærerstyrede. Wattar Gruppens undervisere er psykologer med mange års klinisk erfaring såvel som erfaring med undervisning. Herudover inviterer de gæsteundervisere, som har særlig specialistviden indenfor et bestemt undervisningsområde.

Merit

Bliv optaget direkte på År 4: Hvis du tidligere har modtaget undervisning i kognitiv teori og supervision enten fra anden uddannelse eller igennem dit arbejde, er det muligt at få merit for År 1 + 2 + 3 og starte direkte på År 4.

Har du flere år fra en anden, lignende uddannelse til kognitiv psykoterapeut, eller kan du dokumentere at du samlet har modtaget undervisning, supervision og selvrefleksion i et omfang svarende til kravene for flere år, kan du søge om optagelse på År 4.

Dokumentation i form af uddannelsesbevis for tidligere uddannelsesforløb, kurser, supervision mv. medsendes ansøgningen. Disse ansøgere kan blive indkaldt til en personlig samtale. De kan ligeledes blive anmodet om at medsende referencer fra tidligere og nuværende arbejdspladser, som beskriver ansøgerens kliniske kognitive færdigheder.

Eksamen og diplom

Eksamen på År 4 indeholder en teoretisk såvel som en praktisk del.

Klinisk praksis

På år 4 skal deltagerne fortsat dokumentere, at de har gennemført og modtaget supervision på mindst seks klienters forløb af mindst ti sessioners varighed. Klienterne til disse forløb skal præsentere forskellige tilstande.

Pris

Teori og metode, selvrefleksion, supervision, eksamen samt delvis forplejning: kr. 43.500, - 

Det er muligt at betale for uddannelsen i to rater eller efter individuel aftale. Via en såkaldt bruttolønsordning er det muligt, at din arbejdsgiver betaler kurset eller uddannelsen mod at modregne dette i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for det halve.

Om udbyderen

Arbejder du med mennesker og anvender du samtalen som redskab i dit daglige arbejde? Vil du gerne styrke din faglige profil, samt udfordre dig selv på et personligt plan og lære at anvende værktøjer fra kognitiv teori og metode? Så...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om År 4 - Kognitive psykoterapeutuddannelse
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

Wattar Gruppen – Kognitivt Psykologcenter

Holbergsgade 14, 4.sal
1057 København K

Få information

Udfyld formularen for mere information om År 4 - Kognitive psykoterapeutuddannelse

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,5)
Baseret på 134 evalueringer
Se alle evalueringer