Vis finduddannelse.dk som: Mobile

År 3 - Kognitive psykoterapeutuddannelse

Wattar Gruppen – Kognitivt Psykologcenter
1 år
Diplomuddannelser
København
Startdato: År 3 starter ultimo august 2022 - København

Fremragende Kundekontakt

Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt. 

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Fremragende Kundekontakt


Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt. 

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Kursusbeskrivelse

kognitive psykoterapeutuddannelse

År 3 - Wattar Gruppens kognitive psykoterapeutuddannelse

Vil du udvide dit terapeutiske færdighedsrepertoire og kvalificeres til at styrke menneskers positive vækst og udvikling gennem procesbaseret kognitiv adfærdsterapi? Så er År 3 af Wattar Gruppens 4-årige kognitive psykoterapeutuddannelse måske lige noget for dig.

Merit: Du har mulighed for at få merit på uddannelsen. Læs mere nederst på siden

År 3 – Nye metoder til at styrke menneskers positive vækst og udvikling.

I løbet af År 3 vil du udvide dit færdighedsrepertoire ved at inddrage teorier og metoder fra procesbaseret kognitiv adfærdsterapi. Der bliver gennemgået teorier og træning i nye metoder, som komplementerer den ’klassiske’ kognitive teori og metode.

Der vil være fokus på:

 • Viden om procesbaseret kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang og træning af psykoterapeutiske færdigheder
 • Udarbejdelse af sagsformuleringer og behandlinger ud fra et procesbaseret kognitivt adfærdsterapeutisk perspektiv
 • Refleksion over de anvendte terapeutiske metoder og teknikker inden for procesbaseret kognitiv adfærdsterapi

Undervisningens indhold:

På År 3 udbygger de studerende deres interventionsrepertoire og får forståelse for, hvordan og hvorfor specifikke interventioner kan anvendes og have effekt. Terapeuten lærer: 

 • At undersøge, hvilke tanker der er hjælpsomme at lytte til, og hvilke tanker der ikke skal forstærkes
 • At træne færdigheder til regulering af følelser, eksponering til ny og mere hensigtsmæssig adfærd og mange andre strategier
 • En procesbaseret tilgang til kognitiv adfærdsterapi - mulighed for at danne mere nuancerede sagsformuleringer og bringe mere kreativitet til de anvendte interventioner, og frem for alt styrke klientens personlige vækst og udvikling

Der bliver undervist i følgende emner indenfor teori og metode - og andre:  

 • Anvendt indlæringspsykologi 
 • Anvendt kognitionsteori og metode 
 • Regulering af emotion 
 • Styrkelse af motivation 
 • Anvendelse af relationsprocesser  
 • Anvendt neuropsykologi 
 • Terapeutiske meta-kompetencer 


Supervision

Supervisionen sigter mod, at de studerende tilegner sig de kognitive færdigheder, sagsformulering, sokratisk dialog, verbale og adfærdsmæssige undersøgelsesmetoder.

Supervisionen på År 3 vægter fortsat, at deltagerne tilegner sig de kognitive færdigheder og bliver sikre i grundelementerne – men også at deltagerne begynder at anvende metoder fra de nye retninger. På År 3 vægtes supervision ud fra optagelser af terapisessioner.

Selvrefleksion

Selvrefleksion og personlig erfaring med metoder er vigtige elementer i tilegnelsen af de kognitive metoder, og udviklingen som terapeut og er også personligt udviklende og berigende. Gennem regelmæssig og systematisk anvendelse af kognitiv terapi, over en længere periode, opnås en dybere forståelse for metodernes virkning og effekt på tankemønstre, følelser og adfærd, og det erfares, hvordan man konstruktivt kan arbejde med de vanskeligheder, der opstår.

Tværfaglighed og netværk

Wattar Gruppen arrangerer løbende netværksmøder, hvor man kan møde færdiguddannede kognitive psykoterapeuter. De afholder undervisningsdage på tværs af uddannelsesårene, så de studerende får mulighed for at lære hinanden at kende og få og give gensidig inspiration. Disse dage har oftest en ekstern specialist som underviser. Som deltager på deres uddannelser er du altid velkommen til at deltage i deres gå-hjem-møder og andre arrangementer, de afholder.

Merit

Bliv optaget direkte på År 3: Hvis du tidligere har modtaget undervisning i kognitiv teori og supervision enten fra anden uddannelse eller igennem dit arbejde, er det muligt at få merit for År 1 + År 2 og starte direkte på År 3.

Har du flere år fra en anden, lignende uddannelse til kognitiv psykoterapeut, eller kan du dokumentere at du samlet har modtaget undervisning, supervision og selvrefleksion i et omfang svarende til kravene for flere år, kan du søge om optagelse på År 3-4.

Dokumentation i form af uddannelsesbevis for tidligere uddannelsesforløb, kurser, supervision mv. medsendes ansøgningen. Disse ansøgere kan blive indkaldt til en personlig samtale. De kan ligeledes blive anmodet om at medsende referencer fra tidligere og nuværende arbejdspladser, som beskriver ansøgerens kliniske kognitive færdigheder.

Eksamen og diplom

Der udarbejdes en skriftlig opgave på baggrund af en videooptagelse. 

Videreuddannelse

År 3 af Wattar Gruppens 4-årige uddannelse til kognitiv psykoterapeut er adgangsgivende for at kunne fortsætte på År 4 på psykoterapeutuddannelsen.

Pris

Pris pr. år

Teori og metode, supervision, selvrefleksion, eksamen samt delvis forplejning: kr. 43.500, - 

Det er muligt at betale for uddannelsen i to rater eller efter individuel aftale. Via en såkaldt bruttolønsordning er det muligt, at din arbejdsgiver betaler kurset eller uddannelsen mod at modregne dette i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for det halve.

Om udbyderen

Arbejder du med mennesker og anvender du samtalen som redskab i dit daglige arbejde? Vil du gerne styrke din faglige profil, samt udfordre dig selv på et personligt plan og lære at anvende værktøjer fra kognitiv teori og metode? Så...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om År 3 - Kognitive psykoterapeutuddannelse
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

Wattar Gruppen – Kognitivt Psykologcenter

Holbergsgade 14, 4.sal
1057 København K

Få information

Udfyld formularen for mere information om År 3 - Kognitive psykoterapeutuddannelse

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,6)
Baseret på 135 evalueringer
Se alle evalueringer