Vis finduddannelse.dk som: Mobile

År 2 - Kognitive psykoterapeutuddannelse

Wattar Gruppen – Kognitivt Psykologcenter
1 år
Diplomuddannelser
København
Startdato: År 2 starter ultimo august/ primo september 2022 - København

Fremragende Kundekontakt

Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt. 

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Kursusbeskrivelse

Kognitive psykoterapeutuddannelse

År 2 - Wattar Gruppens kognitive psykoterapeutuddannelse

Vil du udvide dit terapeutiske repertoire og kvalificeres til at udføre psykoterapi på et kognitivt adfærdsterapeutisk grundlag? Så er År 2 af Wattar Gruppens 4-årige kognitive psykoterapeutuddannelse måske lige noget for dig. 

År 2 – Mestring af kognitive metoder i gruppeforløb og den tredje bølge

På År 2 bliver der undervist i klassisk kognitiv terapi og andre teorier og metoder, som de bliver aktuelle, herunder:

  • Metakognitiv terapi
  • Positiv psykologi
  • Misbrugspsykologi
  • Compassion Focused Therapy
  • ACT 

Derudover vil deltagerne få en grundig viden og praktisk erfaring med udførelse af kognitiv gruppeterapi da uddannelsen har fokus på dette i løbet af året, sideløbende med de ovennævnte emner. 

År 2 afsluttes med certificering som kognitiv gruppeterapeut fra Wattar Gruppen.

Uddannelsens overordnet mål

Gennem undervisning, træning og supervision vil du tilegne dig praktiske færdigheder og terapeutiske kompetencer, der vil gøre dig i stand til at udføre ansvarlig, sikker og effektiv kognitiv psykoterapi i praksis.

Som udgangspunkt er det hensigten at du skal kunne bruge uddannelsen til at udføre psykoterapi i samarbejde med de klienter du møder i din hverdag på arbejdspladsen. Det er dog op til den enkelte, om man ønsker at anvende uddannelsen til f.eks. at nedsætte sig som psykoterapeut efterfølgende.

Du opnår forståelse for og erfaring med behandling af en lang række klientgrupper og vil lære at udføre sagsformuleringer, der sikrer at du forstår den enkelte patient, klient eller brugers behandlingsmæssige behov og kan møde disse på kvalificeret kognitivt vis.

På uddannelsen får du:

  1. Teoretisk viden og faktuel information om anvendt kognitiv terapi som den er baseret på forskningsresultater fra empiri, teori (litteratur) og klinisk praksis.
  2. Praktiske færdigheder, således at du kan opnå terapeutisk kompetence, som vil gøre dig i stand til at kunne udføre ansvarlig, sikker og effektiv kognitiv psykoterapi i praksis.
  3. Evnen til at reflektere på kognitivt vis.

Supervision

Supervisionen sigter mod, at de studerende tilegner sig de kognitive færdigheder, sagsformulering, sokratisk dialog, verbale og adfærdsmæssige undersøgelsesmetoder.

På År 2 begynder du at arbejde med optagelser eller som alternativ nedskrevne uddrag af samtaleforløb, som kan analyseres, diskuteres og trænes.

Selvrefleksion

Selvrefleksion og personlig erfaring med metoder er vigtige elementer i tilegnelsen af de kognitive metoder, og udviklingen som terapeut og er også personligt udviklende og berigende. Gennem regelmæssig og systematisk anvendelse af kognitiv terapi, over en længere periode, opnås en dybere forståelse for metodernes virkning og effekt på tankemønstre, følelser og adfærd, og det erfares, hvordan man konstruktivt kan arbejde med de vanskeligheder, der opstår.

Tværfaglighed og netværk

Wattar Gruppen arrangerer løbende netværksmøder, hvor man kan møde færdiguddannede kognitive psykoterapeuter. De afholder undervisningsdage på tværs af uddannelsesårene, så de studerende får mulighed for at lære hinanden at kende og få og give gensidig inspiration. Disse dage har oftest en ekstern specialist som underviser. Som deltager på Wattar Grupens uddannelser er du altid velkommen til at deltage i deres gå-hjem-møder og andre arrangementer, vi afholder.

Målgruppe

Målgruppe/ Merit:

Bliv optaget direkte på År 2: Hvis du tidligere har modtaget undervisning i kognitiv teori og supervision enten fra anden uddannelse eller igennem dit arbejde, er det muligt at få merit for År 1 og starte direkte på År 2.

Har du et eller flere år fra en anden, lignende uddannelse til kognitiv psykoterapeut, eller kan du dokumentere at du samlet har modtaget undervisning, supervision og selvrefleksion i et omfang svarende til kravene for et eller flere år, kan du søge om optagelse på År 2-4.

Dokumentation i form af uddannelsesbevis for tidligere uddannelsesforløb, kurser, supervision mv. medsendes ansøgningen. Disse ansøgere kan blive indkaldt til en personlig samtale. De kan ligeledes blive anmodet om at medsende referencer fra tidligere og nuværende arbejdspladser, som beskriver ansøgerens kliniske kognitive færdigheder.

Undervisere

Alle timer på kurset er lærerstyrede. Deres undervisere er psykologer med mange års klinisk erfaring såvel som erfaring med undervisning. Herudover inviterer de gæsteundervisere, som har særlig specialistviden indenfor et bestemt undervisningsområde.

Videreuddannelse

Mulighed for videreuddannelse:

År 2 af Wattar Gruppens 4-årige uddannelse til kognitiv psykoterapeut er adgangsgivende for at kunne fortsætte på År 3 og 4 på psykoterapeutuddannelsen. 

Uddannelsens indhold og struktur

Uddannelsen tager fire år. Man tilmelder sig ét år ad gangen. Deltagere modtager et kursusbevis efter hvert bestået uddannelsestrin samt certifikater efter gennemførte emne-moduler.

År 1 – Kognitiv terapi og personlig udvikling i praksis
År 2 – Mestring af kognitive metoder i gruppeforløb og den tredje bølge
År 3 – Nye metoder til at styrke menneskers positive vækst og udvikling
År 4 – Integrationen af den kognitive terapi i det professionelle og personlige hverdagsliv

Pris

Pris pr. år

Teori og metode, supervision, selvrefleksion, eksamen samt delvis forplejning: kr. 43.500, - 

Det er muligt at betale for uddannelsen i to rater eller efter individuel aftale. Via en såkaldt bruttolønsordning er det muligt, at din arbejdsgiver betaler kurset eller uddannelsen mod at modregne dette i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for det halve.

Om udbyderen

Arbejder du med mennesker og anvender du samtalen som redskab i dit daglige arbejde? Vil du gerne styrke din faglige profil, samt udfordre dig selv på et personligt plan og lære at anvende værktøjer fra kognitiv teori og metode? Så...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om År 2 - Kognitive psykoterapeutuddannelse
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

Wattar Gruppen – Kognitivt Psykologcenter

Holbergsgade 14, 4.sal
1057 København K

Få information

Udfyld formularen for mere information om År 2 - Kognitive psykoterapeutuddannelse

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,5)
Baseret på 134 evalueringer
Se alle evalueringer