Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Diplomuddannelse i skat

UC SYD
3 år
Diplomuddannelser
Online
Startdato: Kontakt for information - Online

Diplomuddannelse i skat

diplom i skat

Bliv specialist i skat

Har du brug for nye kompetencer inden for det skattefaglige område? 

Det er ingen hemmelighed, at skat er komplekst, og derfor er både en holistisk forståelse samt faglig specialisering nødvendig for at arbejde med de komplekse problemstillinger.

Med Diplomuddannelsen i skat får du videregående kompetencer inden for varetagelsen af skattemæssige funktioner, og du vil samtidig lære at løse specifikke problemstillinger i forhold til den specialisering, som du har valgt. 


Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter i efteråret  

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse i efteråret. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, hvis vi kan undervise dig på campus.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.

_______________________________________________________________________________________Dit udbytte af Diplomuddannelsen i skat

Efter endt uddannelse vil du være kvalificeret til selvstændigt at kunne identificere og vurdere skattefaglige problemstillinger, løse praksisnære og komplekse opgaver samt varetage specialistfunktioner inden for det skattefaglige område.

Du vil blandt andet opnå:

  • Ny viden og kompetence til at styrke det skattefaglige område.
  • At udvikl dine evner til at løse praksisnære og komplekse opgaver i skat.
  • At styrke dine digitale kompetencer med konkrete IT-værktøjerSådan foregår undervisningen 

Læringsforløbet er en vekselvirkning imellem individuel forberedelse, gruppearbejde og holdundervisning, hvor din og dine medstuderendes egen praksis og erfaring danner rygraden for læringsaktiviteterne.

Underviseren på hvert modul forbereder øvelser og studieaktiviteter, som I som studerende løser individuelt og i grupper. Efterfølgende bruger I erfaringerne fra øvelser og studieaktiviteter som basis for refleksion over både praksis og teori.


Første undervisningsgang er med fysisk fremmøde på et af UC SYDs campusser, og herefter foregår undervisningen online.

Modulet afsluttes med en eksamenUddannelsens opbygning

Uddannelsen består af fire obligatoriske moduler, fem valgfrie moduler og ét afgangsprojekt som tilsammen klæder dig fagligt på til at varetage specialistfunktioner inden for det skattefaglige område.

De obligatoriske moduler på UC SYD giver dig kompetencer til at identificere og vurdere skattefaglige problemstillinger, løse praksisnære og komplekse opgaver.

De valgfrie moduler giver dig mulighed for at specialisere dig i forhold til en bestemt funktion eller fagområde indenfor skat, f.eks. moms, afgifter eller lignende.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der arbejder i det skattefaglige område og har du brug for nye kompetencer for at løfte sit arbejde til et højere niveau. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulerne på uddannelsen skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Forsøgsordning
Fra den 1. august 2019 og til og med den 31. juli 2022 kører Uddannelses- og Forskningsministeriet en forsøgsordning. Den gør, at du ikke behøver at have to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse for at starte på en diplomuddannelse, hvis du opfylder disse krav:

  • Du har en akademiuddannelse.
  • Du har mindst fire års relevant erhvervserfaring.
  • Du er i relevant beskæftigelse ved optag på uddannelsen.

Pris

Du betaler løbende for din uddannelse, når du tilmelder dig et modul. Dette betyder at prisen afhænger af, hvordan du vælger at sammensætte uddannelsen. 

Om udbyderen

UC SYD

UC SYD Efter- og videreuddannelse giver dig mulighed for at skabe fremdrift i dit arbejdsliv. Tilbud om at lægge til, forme og vokse – både som menneske og medarbejder. Vi uddanner og videreuddanner studerende i et fagligt internationalt uddannelses- og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

UC SYD

Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

Telefon: Studievejleder: +45 7266 5234 Videreuddannelseschef: +45 7266 5212 Souschef: +45 7266 5226
www.ucsyd.dk


Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Du vil måske også være interesseret i: