Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Vil du hjælpe os med at forbedre din oplevelse? (2 spørgsmål - 5 sekunder) Klik her for at besvare spørgsmålene

Den sociale diplomuddannelse

UC SYD
3 år
Diplomuddannelser
Syddanmark
Startdato: Kontakt for information - Syddanmark

Den sociale diplomuddannelse

diplom i social

Tag Den sociale diplomuddannelse hos UC SYD

Som professionel på det socialfaglige område skal du forholde dig  til hvilke sociale indsatser, der virker, hvilke udviklingsopgaver du skal  sætte i værk, det tværfaglige samarbejde og ikke mindst, hvordan du dokumenterer det hele. 

Vi følger de sundhedsfaglige retningslinjer

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, hvis vi kan undervise dig på campus.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.

_______________________________________________________________________________________

 

Dit udbytte af Den sociale diplomuddannelsen

På Den sociale diplomuddannelse giver vi dig viden om og færdigheder til at kvalificere, udvikle og styrke det sociale arbejde.  Her styrker vi dine kompetencer til at analysere og reflektere over dit daglige arbejde og dets udfordringer.

Du bliver i stand til at analysere sociale indsatsområder og social praksis i lyset af viden om samfundsforhold og forandringsprocesser.

I uddannelsen arbejder du med at forbinde videnskabelig analyse med praktisk socialt arbejde, og du lærer at arbejde med dokumentation af sociale indsatser. Desuden lærer du at omsætte teoretisk viden til praktisk handling.

Du får: 

 • Nye teorier og metoder til at styrke dit arbejde i det socialfaglige felt.
 • Udviklet dine evner til at analysere og dokumentere sociale indsatsområder og social praksis. Læs på fuldtid eller deltid

Den sociale diplomuddannelse er normeret til 1 år. Det betyder, at uddannelsen tager et år, hvis du studerer på fuld tid. De fleste vælger dog at læse på deltid i 3 år, så der er plads til familie- og arbejdsliv.

Du kan vælge at læse over en endnu længere periode, så længe du afslutter uddannelsen inden for seks år fra den dag, du starter. Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt, som tilsammen i alt udgør 60 ECTS-point.

De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig i forhold til en bestemt funktion, profession eller branche.

Du kan tone Den sociale diplomuddannelse mod to uddannelsesområder:

 • Børn & unge
 • Voksne & ældre.


Obligatoriske moduler:

 • Undersøgelses- og udviklingsarbejde ECTS:5

 • Videnskabsteori og teorier om sociale forhold ECTS:10

Valgmoduler for foråret 2021

Valgmodulerne er alle på 10 ECTS:

 • Demens, jura og etik

 • Psykosocial rehabilitering

 • Perspektiver og tilgange i arbejdet med unge i sårbare positioner

 • Metoder i seksualvejledning

 • Rusmiddelbrug og dobbeltproblematikker

 • Inklusions- og eksklusionsprocesser for socialt udsatte børn, unge og voksne

 • Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe

 • Seksuelle overgreb

 • Teorier og metoder i det boligsociale arbejde

 • Teorier og metoder til forebyggelse af radikalisering

 • Teorier og modeller for kommunikation

 • Teorier og modeller for samskabelse

 • Tilgange og metoder i det tværprofessionelle/tværsektorielle samarbejde

 • Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge

 • Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe

 • Vejledning, undervisning og udvikling i seksualvejledningen

 • Vidensbaseret socialt arbejde

Afgangsprojekt:

 • Afgangsprojekt, Den sociale diplomuddannelse ECTS:15

Målgruppe

Den sociale diplomuddannelsen er målrettet dig, der arbejder professionelt i det socialfaglige felt og den kvalificerer dig således også til at igangsætte udviklingsarbejde internt i organisationer og til tværfagligt samarbejde.

Adgangskrav

diplom i social

For at komme ind på Den sociale diplomuddannelse på UC SYD skal du have afsluttet en videregående uddannelse  på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse. 

Derudover forudsætter Den sociale diplomuddannelse mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Forsøgsordning
Fra den 1. august 2019 og til og med den 31. juli 2022 kører Uddannelses- og Forskningsministeriet en forsøgsordning. Den gør, at du ikke behøver at have to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse for at starte på en diplomuddannelse, hvis du opfylder disse krav:

 • Du har en akademiuddannelse
 • Du har mindst fire års relevant erhvervserfaring
 • Du er i relevant beskæftigelse ved optag på uddannelsen

Pris

Du betaler løbende for din uddannelse, når du tilmelder dig et modul. Dette betyder at prisen afhænger af, hvordan du vælger at sammensætte uddannelsen. 

Video

Om udbyderen

UC SYD

UC SYD Efter- og videreuddannelse giver dig mulighed for at skabe fremdrift i dit arbejdsliv. Tilbud om at lægge til, forme og vokse – både som menneske og medarbejder. Vi uddanner og videreuddanner studerende i et fagligt internationalt uddannelses- og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

UC SYD

Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

Telefon: Studievejleder: +45 7266 5234 Videreuddannelseschef: +45 7266 5212 Souschef: +45 7266 5226
www.ucsyd.dk


Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Du vil måske også være interesseret i: