Diplomuddannelser
Ingen anmeldelser

Pædagogisk diplomuddannelse i Dansk som andetsprog

Længde
Mellem 1 og 3 år
Næste startdato
Kontakt for information (+2 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
Mellem 1 og 3 år
Næste startdato
Kontakt for information (+2 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Pædagogisk diplomuddannelse i Dansk som andetsprog

Bliv en bedre formidler med en pædagogisk diplomuddannelse i Dansk som andetsprog

Den pædagogiske diplomuddannelse i Dansk som andetsprog er specielt til dig, som har interesse i varetagelse af sprogpædagogiske og formidlingsmæssige opgaver i forbindelse med sprogstimulering og undervisning i institutioner såvel som virksomheder.

Uddannelsesretningen er en del afden pædagogiske diplomuddannelse.

Dit udbytte af pædagogisk diplomuddannelse i Dansk som andetsprog

Med diplomuddannelsen i Dansk som andetsprog får du:

 • Viden om teorier inden for andetsprogsforskning 
 • Indsigt i andetsprogspædagogiske tilgange 
 • Kompetencer til at støtte tosprogede børn, unge og voksnes tilegnelsesproces
 • Kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere andetsprogundervising 
 • Træffe faglige beslutninger om andetsprogundervisning på et kvalificeret grundlag 
 • Kompetencer til at formidle problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere i relation til sproglig vejledning

Indhold på diplomuddannelsen

Den pædagogiske diplomuddannelse i Dansk som andetsprog omfatter 60 ECTS. Den består af fem moduler (to obligatoriske og tre valgfri) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

 • Pædagogisk viden og forskning(10 ECTS)
 • Undersøgelse af pædagogisk praksis(5 ECTS)

Tre valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

For at opnå en pædagogisk diplomuddannelse i Dansk som andetsprog, skal mindst 20 ECTS-point bestå af retningsspecifikke moduler.

 • To retningsspecifikke valgfrie moduler; vælg mellem
  • Andetsprogspædagogik(10 ECTS)
  • Dansk som andetsprogsvejledning(10 ECTS)
  • Flersprogethed og andetsprogstilegnelse(10 ECTS)
  • Intersprogsanalyse og sproglig evaluering(10 ECTS)
  • Modtagedidaktik - sprogudviklende basisundervisning af nye learnere med dansk som andetsprog(10 ECTS)
 • Et valgfrit modul fra alle pædagogiske eller øvrige diplomuddannelser (op til 10 ECTS).

Moduler svarende til maksimalt 10 ECTS-point kan vælges fra rækken af de fælles valgfrie moduler, fra andre pædagogiske uddannelsesretninger eller fra andre diplomfagområder, med mindre andet er anført under den enkelte uddannelsesretning.

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Vores Akademi og diplomuddannelser tager 3 år på deltid – et år på fuldtid

Startdato

Vælg mellem 2 startdatoer

Kontakt for information

 • Holdundervisning
 • Odense

Kontakt for information

 • Holdundervisning
 • Vejle

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet pædagoger og lærere, der arbejder med sprogstimulering og undervisning af børn og unge med dansk som andetsprog.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Der er også mulighed for realkompetencevurdering (RKV).

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Pædagogisk diplomuddannelse i Dansk som andetsprog
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har dækningsområde i Trekantområdet og Fyn med øer med et bredt udvalg af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser for studerende, der vil tage fuldtidsuddannelser. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder også akademi- og diplomuddannelser til dig, der er i arbejde...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret