Diplomuddannelser
Ingen anmeldelser

Odrblindeuddannelsen - diplomuddannelse

Længde
Kontakt for information
Næste startdato
Kontakt for information (+2 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
Kontakt for information
Næste startdato
Kontakt for information (+2 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Hvorfor vælge UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole?

Kompetencegivende forløb

Med udgangspunkt i din egen hverdag

Kompetente undervisere

Startdato

Vælg mellem 2 startdatoer

Kontakt for information

  • Holdundervisning
  • Odense

Kontakt for information

  • Holdundervisning
  • Vejle

Kursusbeskrivelse

Ordblindelæreruddannelsen - Diplomuddannelse

I slipstrømmen af den nye nationale ordblindetest er der kommet en øget efterspørgsel på specialiserede ressourcepersoner. På ordblindelæreruddannelsen kan du blive en af disse ressourcepersoner og hjælpe børn og unge med skriftsprogs- og læsevanskeligheder.

Dit udbytte af Ordblindelæreruddannelsen

Med ordblindelæreruddannelsen styrker du dine kompetencer, både når det kommer til identifikationen af ordblindhed hos en elev, udarbejdelsen af en fremadrettet handleplan og i arbejdet med at styrke dine kolleger i det efterfølgende arbejde med ordblinde elever. Du får også kompetencer til:

  • At igangsætte en forebyggende indsats
  • At anvende den relevante læse- og skriveteknologi, som kan understøtte eleven
  • At forberede og udføre en inkluderende undervisning

Undervisning på uddannelsen

Når en elev bliver testet ordblind, er det vigtigt, at der følges op og udarbejdes en handleplan. Dette vil gøre elevens oplevelse med skriftsprog lettere, og derved bliver den samlede skolegang optimeret. For at opnå uddannelsens kompetencer skal du gennemføre tre forskellige moduler:

  1. Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0. - 3. klasse 
  2. Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi
  3. Læse- og skriveteknologi

Dit studium kan være målrettet flere af skolens forskellige trin og du får kendskab til læseprocesser, skriftsprogstilegnelse og udarbejdelse af ordblindhedsindsatser, hvor du blandt andet kan benytte erhvervet viden om teknologiske hjælpemidler.

Målgruppe

Ordblindelæreruddannelsen er målrettet dig, som er lærer eller pædagog, og som arbejder med eller ønsker en bredere forståelse for de udfordringer, som ordblindhed kan medføre.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger.

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Odrblindeuddannelsen - diplomuddannelse
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har dækningsområde i Trekantområdet og Fyn med øer med et bredt udvalg af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser for studerende, der vil tage fuldtidsuddannelser. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder også akademi- og diplomuddannelser til dig, der er i arbejde...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret