Vis finduddannelse.dk som: Mobile
Startdatoer
Jelling
Opstart januar 
Opstart september 
Odense
Opstart januar 
Opstart september 

Meritpædagog

Meritpædagog

Uddan dig på kortere tid end normalt med uddannelsen til meritpædagog

Har du relevant erfaring inden for det pædagogiske område? Ønsker du at kombinere studie og arbejde? Så er meritpædagoguddannelsen hos UCL måske noget for dig, hvor undervisningen tager udgangspunkt i dine erfaringer og i dit praktiske kendskab til pædagogisk arbejde.

Indhold på meritpædagoguddannelsen

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshops, projektarbejde, digital undervisning og værkstedsarbejde. Undervisningen tager udgangspunkt i dine erfaringer fra den pædagogiske praksis og du studerer sammen med andre voksne, som også kender til de udfordringer, man kan møde i praksis. å uddannelsens første studieår er studiet tilrettelagt som et fuldtidsstudie på UCL, hvor du har orlov fra dit arbejde. På andet og tredje studieår er uddannelsen tilrettelagt som et deltidsstudie kombineret med arbejde. At uddanne sig til meritpædagog kræver derfor en forudgående aftale med din arbejdsplads.

Dit udbytte på meritpædagoguddannelsen

Med en meritpædagoguddannelse bliver du uddannet på lige fod med de studerende, der har fulgt den ordinære pædagoguddannelse. Du får professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde med andre at udøve, udvikle og formidle udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspektiv.

På meritpædagoguddannelsen vil du lære om: 

Pædagogiske teorier, menneskers fysiske og psykiske udvikling, kønsidentitet og kultur, kommunikation, etik og pædagogprofessionens udvikling og samfundsmæssige kontekst, praktisk-musiske elementer som musik, drama, natur og udeliv, mediefag, idræt.

Målgruppe

Merituddannelsen er for dig, der enten har minimum to års erhvervserfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde og er mindst 25 år eller har minimum fem års erhvervserfaring fra pædagogisk eller pædagoglignende arbejde.

Adgangskrav

Ansøgere skal opfylde de almindelige adgangskrav til pædagoguddannelsen. Det vil sige, at de skal have én af følgende baggrunde:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) samt bestået dansk C, naturfag C og engelsk D
  • Den pædagogisk assistentuddannelse/pgu samt bestået dansk C, samfundsfag C og engelsk E
  • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt ét valgfrit fag på C-niveau. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02
  • Derudover skal ansøger have erfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende i et omfang, der svarer til mindst 5 års arbejde på fuldtid, fx som pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper, dagplejer eller legepladsmedarbejder.

Pris

Som studerende på meritpædagoguddannelsen skal du betale et deltagergebyr, der ved studiestarten september 2021 er 7.000 kr. pr. halve år (i alt tre år).

Til det første studieår, som afvikles som fuldtidsundervisning, kan der ansøges om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har dækningsområde i Trekantområdet og Fyn med øer med et bredt udvalg af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser for studerende, der vil tage fuldtidsuddannelser. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder også akademi- og diplomuddannelser til dig, der er i arbejde...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

Få svar på dine spørgsmål om Meritpædagog
Kom i kontakt med udbyderen
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinformation til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Seebladsgade 1


Få information

Udfyld formularen for mere information om Meritpædagog

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.