Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Proceskonsulentuddannelsen 2.0 med fokus på digitalisering og agilitet

Teknologisk Institut
Startdatoer
Taastrup
29-08-2022  
49.999 DKK
11-01-2023  
49.999 DKK
30-08-2023  
49.999 DKK
Online
29-08-2022  
49.999 DKK
11-01-2023  
49.999 DKK
30-08-2023  
49.999 DKK

Hvorfor vælge Teknologisk Institut?

+110 års erfaring med kurser og uddannelse

+17.000 kursusdeltagere om året

4,4 ud af 5 stjerner i kundetilfredshed

Kursusbeskrivelse

Fremtidens arbejdsprocesser kom med Coronakrisen lynhurtigt tæt på. Digitalt samarbejde, agile projektteams og organisationer i konstant forandring er blevet hverdag. På denne uddannelse kombinerer vi det bedste fra digital- og face-to-face læring for at sikre, at du mestrer de nyeste tilgange til ledelse og kan facilitere fremtidens krævende arbejdsprocesser.

Driv processer selvsikkert - i både det fysiske og digitale rum

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med forskere fra DTU Management, der har udviklet grundlaget for uddannelsen igennem mere end 4 års forskning i effektiv facilitering af kreative processer og forandring. Men på uddannelsen er forskningen omsat til praksisnær digital læring og værktøjer. På uddannelsen undervises du af nogle af landets bedste proceskonsulenter, der udover at være teoretisk velfunderede også har mange års praktisk erfaring. Dette sikrer dig praktisk anvendeligt indhold, inspiration gennem cases og eksempler fra det virkelige liv og masser af træning i at anvende teorier og tilgange i praksis. Igennem uddannelsen bliver du bl.a. trænet i planlægning og facilitering af digitale forløb, grafisk facilitering, aktiv lytning og kommunikation, workshop-design og afholdelse, agile processer og ceremonier samt ledelse af komplekse processer og forandring. Efter uddannelsen står du både med en masse ny og praksisnær viden, metoder og desuden med en solid digital værktøjskasse og et netværk af ligesindede, du kan sparre med efterfølgende.

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig til projektledere, proceskonsulenter, teamledere, HR-konsulenter, HR-partnere, HR-chefer, udviklingskonsulenter, specialister, konsulenter og andre, der i deres arbejde har brug for at drive, facilitere eller lede processer og ledelse af forandringer.

Udbytte

Efter uddannelsen har du:

 • De nødvendige kompetencer til at lede og facilitere arbejdsprocesser og forandring, hvor formålet hele tiden skal balanceres med gruppedynamik og den enkelte deltagers trivsel
 • En klar forståelse af agile og lineære udviklingsprocesser i organisationer, samt hvordan de spiller sammen og imod hinanden
 • Erfaring med facilitering af en række typiske situationer: Team-alignment, agile ceremonier, kreative workshops, problemidentifikation og planlægning
 • En stor værktøjskasse med helt konkrete metoder til at designe og gennemføre længere processer, forandringsforløb på få dage samt workshops og møder
 • Erfaring med at anvende personlighedsprofilering (især ”Big 5”) aktivt i procesdesign og facilitering, både som dybe test gennemført på forhånd og hurtig uformel vurdering af arketyper i et rum
 • Forståelse af modellen ”proaktiv neutralitet” og derigennem hvordan din rolle som facilitator, din procesplan og dine interventioner matcher med formålet med processen
 • Forståelse af ”aktør-netværks-teori” som en tilgang til at kortlægge og drive forandringer, uden at miste overblikket over de nødvendige skift i relationer, konflikter og alliancer
 • Erfaring med metoder til effektiv kommunikation og samarbejde i en gruppe, heriblandt aktiv lytning, mediering, konflikthåndtering, feedbackteknikker og growth mindset
 • En grafisk værktøjskasse tilpasset til din egen hverdag samt erfaring i at facilitere grafisk både online og face-to-face
 • Dine egne personligt tilpassede drejebøger for større og mindre processer, faciliteret digitalt såvel som fysisk
 • 1 års adgang til en digital platform med skabeloner, cheet sheets faciliteringsmetoder og forklaringsvideoer, som du kan støtte dig op af i langt de fleste situationer, du vil komme ud for som proceskonsulent – disse vil løbende blive suppleret og opdateret

Indhold

Uddannelsen består af 7 moduler og afsluttes med eksamen. Det første modul er digitalt selvstudie, hvor det grundlæggende fundament skabes. De efterfølgende moduler har fokus på praktisk træning i anvendelse af metoder, værktøjer og processer.

Hvert modul kræver digital forberedelse, da vi ikke ønsker at bruge tiden sammen på forelæsninger, men på diskussion og praktisk træning. Igennem uddannelsen arbejdes på et selvvalgt projekt og på personlige drejebøger med 1:1 sparring fra underviserne. Hver deltager har 3 timers personlig sparring, og her er det dig, der sætter dagsordenen. Modul 1 Proceskonsulentens videns- og værktøjskasse (digitalt selvstudie)
 • Proceskonsulentens arbejdsområder og værdiskabelse
 • Grundlæggende teorier og værktøjer
 • Opstart på den grafiske værktøjskasse
 • Udfordring til hjemmeopgave
Modul 2 Opstart og digital facilitering (Virtuel workshop 2x½ dag)
 • Udvikling af individuelle læringsmål
 • Organisationsanalyse og proceskonsulentens værktøjskasser
 • Digital grafisk facilitering
Modul 3 Konsulenttilgange og samarbejde (2 undervisningsdage)
 • Personlighedprofiler og håndtering af samarbejdet mellem dem
 • Interventionsteknikker
 • Feedback og growth-mindset
 • Appreciative Inquiry og aktiv lytning
Modul 4 Proceskonsulenten i dagligdagen (2 undervisningsdage)
 • Introduktion til proaktiv neutralitet som proceskonsulentens grundproces
 • Planlægning og facilitering af typiske situationer: Team-alignment, agile ceremonier, kreative workshops, problemidentifikation og planlægning
 • Grafisk facilitering
Modul 5 De store transformationer og processer (2 undervisningsdage)
 • Kortlægning og strategilægning af forandringsprocesser med aktør-netværks teori
 • Design, planlægning og løbende tilpasning af længerevarende forandringsprocesser
 • Capabilityanalyse, komplekse forandringer og kulturændring
 • Lærings- og træningsforløb samt train-the-trainer
Modul 6 Proceskonsulenten i projekter (2 undervisningsdage)
 • Håndtering af forskellige typer af projektorganisationer samt agile og lineære projekttilgange
 • Proceskonsulentens værktøjer til driftsprojekter, forandringsprojekter og innovationsprojekter
 • Effektivt teamwork i virtuelle projektteams og digital facilitering: produktivitet og sammenhængskraft
 • Deling af personlige best-practices fra drejebøger og forberedelse til eksamen
Modul 7 Praktisk facilitering og eksamen (1 dag + 1 time)
 • Dette modul afslutter uddannelsen med en eksamen. På den første dag gennemføres en praktisk opgave, der trækkes i slutningen af modul 6. Opgaven er gennemførsel af et kort faciliteringsforløb, der udføres sammen med resten af deltagerne.
 • På anden (og evt. tredje) dag afholdes en feedbacksamtale af en times varighed baseret på hjemmeopgaven og den praktiske øvelse.

Løbende:
Forberedelse med introduktion til teori og værktøjer til hvert modul

Form

På tværs af de 7 moduler er uddannelsen bygget op i tre spor:
 1. Et vidensspor, hvor du får fyldt den nødvendige viden på. Dette kører overvejende digitalt, som interaktive elementer og videoer, for at undgå for meget læsning og sikre relevans i indholdet
 2. Et træningsspor, hvor du får erfaring med at anvende den nye viden. Dette kører i høj grad som workshops i fysisk og virtuel form. Virtuelle workshops anvendes, hvor det giver didaktisk mening
 3. Et anvendelsesspor, hvor du omsætter alt det, du lærer og træner på uddannelsen til din egen praktiske hverdag. Dette kører igennem en fortløbende hjemmeopgave, samt 1:1 sparring, hvor du gennemfører mindre processer i din egen organisation med støtte fra underviserne
På uddannelsen anvendes next-generation digital læring, dvs. vi bruger en lang række forskellige digitale læringsformer til at sikre dig den bedste læringsoplevelse, heriblandt interaktiv video og augmented reality. Der vil være forberedelse med introduktion til teori og værktøjer til hvert modul.

Undervisningsmateriale

Videoer, interaktive online-elementer, online ”Big 5” personlighedstest, augmented reality spil, ”Big 5” kort, Amperbox, cheat-sheets til grafisk facilitering, skabeloner til både fysiske og virtuelle workshops, drejebogs-skabeloner til typiske workshop og mødeformater.

Undervisere

Ole Kjeldal Jensen,Ph.d. – Business designer og Transformationskonsulent.Kursets hovedunderviser er Ole, der er Ph.d. i Design Thinking & Disruptive Innovation fra DTU og Stanford University. Ole har i mere end 12 år arbejdet med og rådgivet virksomheder inden for transformationsledelse, innovation, og design. I disse processer har workshops og faciliterede forandrings-processer altid været en central komponent. Herudover er Ole censor for Ph.d.-kandidater, der forsker i facilitering, design og innovation, og han har en omfattende erfaring inden for forretningsudvikling, iværksætteri og undervisning. Ole er stifter og business designer i Amper.dk, der udvikler læring og læringsteknologi, som du vil opleve på uddannelsen.

Robert Siggard – UX designer, Illustrator og grafisk facilitator.Robert er seniorkonsulent og SCRUM Master hos Amper.dk med fokus på UX design, innovation og visualisering. Han har igennem 12 år hjulpet virksomheder med at udvikle nye produkter, services og ydelser igennem visuelle og kreative tilgange til udvikling og innovation. Som innovationskonsulent og designer anvender Robert bl.a. digitale interfaces, grafisk facilitering, kreative og visuelle teknikker til løbende at skabe alignment, bred involvering og forståelse i udviklingsprocesser. Robert har en baggrund som illustrator samt digital designer fra ITU – og det er Roberts streg, I kan nyde i de animerede film, der bruges på uddannelsen. David Hansen, Ph.d. – Bæredygtig transformation og ledelsesudviklingPå kurset vil I kunne trække på Davids indsigt fra 10 års arbejde med rådgivning og facilitering af udviklingsprocesser i alle typer organisationer. Fra fokuserede udviklingsforløb for teams til kæmpe udviklingssummits med over 1.000 deltagere. David er Ph.d. i design af forbedringsprocesser fra DTU og har anvendt sin indsigt fra at kombinere Lean, Appreciative inquiry og ledelsesudvikling til at drive komplekse forbedringsprocesser, blandt andet som led i bæredygtig transformation i Myanmar og Bangladesh. Desuden har David 10 års erfaring som bestyrelsesformand, hvor han aktivt har anvendt facilitering i arbejdet med udviklingsprocesser med kompleks organisationspolitisk kontekst.

Video

Pris

49999 DKK

Om udbyderen

+1000 kurser inden for bl.a. IT, projektledelse, ledelse, kommunikation, personlig udvikling mm. Teknologisk Institut har leveret uddannelse til det danske erhvervsliv siden 1906, og har derfor over 110 års erfaring med kurser og uddannelser. Hvert år deltager flere end 17.000...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

Teknologisk Institut

Gregersensvej 3
2630 Taastrup


Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.