Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Online kursus: PMI - PMBOK® Guide Sixth Edition

Teknologisk Institut
365 dage
Kursus
Online
Startdato: 29-12-2021 - Online
8.999 DKK ekskl. moms

Hvorfor vælge Teknologisk Institut?

+110 års erfaring med kurser og uddannelse

+17.000 kursusdeltagere om året

4,4 ud af 5 stjerner i kundetilfredshed

Kursusbeskrivelse

Denne kursuspakke introducerer dig for PMI - PMBOK® Guide Sixth Edition og de funktioner, der er essentielle for dine professionelle behov. PMBOK kan være med til at sikre at styringen af projektet foregår professionelt og mere effektiviseret. Kurserne foregår på engelsk og er tilgængelige online i 365 dage.

Introduktion

Med denne kursuspakke får du en grundig indsigt i projektledelse. Du får forståelse for de forskellige områder indenfor projektledelse, og en bred viden om hvordan du bruger værktøjerne i dine projekter.

Deltagerprofil

Kursuspakken henvender sig til dig, der gerne vil have en grundig introduktion til PMI - PMBOK® Guide Sixth Edition og dets vigtigste værktøjer.

Udbytte

 • Få en velfunderet forståelse for de forskellige områder i projektledelse
 • Forbered dig til PMI-certificeringen
 • Få kendskab til PMBOK, PMI, PMP og CAPM
 • Få en høj faglig viden og bliv klædt på til at lede projekter til perfektion.

Indhold i kursuspakken

Project Initiation and Planning (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Du bliver introduceret til aktiviteter for projektintegration, herunder udvikling af projektcharter og udvikling af en projektstyringsplan. Kurset hjælper dig med at forberede dig til PMI®-certificeringseksamen. PMBOK, PMI, PMP, CAPM er registrerede varemærker tilhørende Project Management Institute, Inc.
Managing Project Work (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Kurset dækker områderne Direct and Manage Project Work, Manage Project Knowledge og Monitor and Control Project Work processes
Project Changes and Closing (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Kurset dækker områderne Perform Integrated Change Control and Close Project or Phase processes
Capturing, Analyzing, and Using Project Lessons Learned
 • Kurset dækker indsamling, analyse, styring og videregivelse af erfaringer.
Strategically Focused Project Management
 • Kurset dækker best practice for strategisk styring af projekter for at nå planlagte mål og forventet værdi.
Plan and Define Project Scope (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Kurset dækker Plan Scope Management, Collect Krav og Define Scope processer.
Create Work Breakdown Structure (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • At administrere projekter effektivt indebærer at du omhyggeligt planlægger og kontrollere arbejdsgangen. CAPM® er et værktøj, der øger din effektivitet på dette område. CAPM® sikrer, at du har den viden, du har brug for, til at definere omfanget af og organisere dine leverancer. Kurset fokuserer på en enkelt proces i projektledelse: Create Work Breakdown Structure (Create WBS). Det introducerer dig til egenskaberne og formålet med WBS og dækker hele Create WBS-processen.
Validate and Control Scope (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Når du er ansvarlig for at styre projekter, må du sikre, at projektet lever op til interessenternes forventninger og at de bliver afsluttet tiden og på budget. CAPM® er et værktøj, der øger din effektivitet ved at hjælpe dig til at opfylde disse forpligtelser. CAPM® hjælper dig med at opbygge og styrke den viden, du har brug for i forbindelse med at styre omfanget af dit projekt. Kurset dækker Validate Scope og Control Scope-projektstyringsprocesser.
Define and Sequence Activities (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Hvis du er ansvarlig for at styre projekter, kan CAPM® hjælpe dig med at øge din troværdighed og forbedre din effektivitet. Brugen af CAPM® vil sikre, at du har den viden, du har brug for til at administrere din projektplan. Kurset dækker processerne Define Activities og Sequence Activities og hvordan du bruger dem i styring af din projektplan.
Develop the Project Schedule (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Kurset dækker Estimate Activity Durations og Develop Schedule, der hjælper dig til at estimere varigheden på dine aktiviteter og udvikler din planlægning af projektprocesser.
Control the Project Schedule (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • For at kunne håndtere projekter kræves overvågningsaktiviteter, der kan opdage og korrigere eventuelle afvigelser i projektplanen, evaluere de effektive tidsplanændringer på alle projektaktiviteter og foretage justeringer efter behov for at minimere risici for din projektplan. CAPM® er et værktøj, der forbedrer dine færdigheder inden for projektstyring. CAPM® sikrer, at du har den viden, du har brug for til at kunne definere din projektplan og til at kunne holde projektet på sporet. Kurset lærer dig, hvordan du anvender nyttige teknikker til at kontrollere projektplanen og forbedrer din tidsstyring.
Creating a Project Budget (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Forvaltning af projekter kræver udvikling af realistiske budgetter og evnen til at holde dem. CAPM® er et værktøj, der hjælper dig til at opfylde denne forpligtelse, da CAPM® giver dig den viden, du har brug for til at styre et projektbudget. Kurset lærer dig, hvordan du planlægger omkostningsstyring, estimerer omkostninger og bestemmer budget for projektomkostninger.
Keeping Your Project on Budget (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Forvaltning af projekter kræver, at budgettet fastlægges og at det sikres, at budgettet kontinuerligt overholdes. Kurset dækker kontrol af omkostningsprocessen og giver dig nyttige teknikker til omkostningsstyring.
Planning Quality Management (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Kurset dækker projektstyringsprocessen Plan Quality Management.
Manage and Control Quality (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Styring af projekter indebærer styring af kvaliteten af arbejdet og standarden for slutresultatet. CAPM® forbedrer din troværdighed og effektivitet inden for kvalitetsstyringsområdet ved at hjælpe dig med at overvåge standarder for projektprocesser og leverancer, så du opnår fremragende kvalitet i projektkvalitetsstyringen. Kurset lærer dig hvordan processerne Manage Quality og Control Quality arbejder sammen, så du opnår den bedst mulige projektkvalitet.
Quality Methodologies and Standards for Project Management
 • Kurset dækker branchestandarder og best practice for kvalitet og procesforbedring, der kan bruges til effektiv projektstyring.
Plan and Acquire Resources (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Projektressourcer skal styres med stor omhu for at opnå det bedst mulige slutresultat. Som projektleder skal du kunne sammensætte den rigtige blanding af færdigheder og ekspertiser til at udgøre et højtydende team. CAPM® hjælper dig med at forbedre din effektivitet i ressourcestyring, ved at identificere alle de ressourcer, du har brug for, og hjælpe dig med at planlægge, hvordan du bruger disse ressourcer til at opnå succes med dit projekt. Kurset lærer dig, hvordan du planlægger ressourcestyring. Du lærer også best practice til estimering og erhvervelse af nødvendige ressourcer samt udvikling og styring af projektgruppen.
Develop and Manage Resources (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Få at få succes med projektstyring, må du kunne udvikle og styre effektive teams. CAPM® øger din effektivitet i teamledelse og hjælper dig med at identificere alle de projektressourcer, du har brug for. Du lærer også at kontrollere disse ressourcer gennem hele projektets livscyklus. Kurset introducerer dig for projektstyringsprocesserne Develop Team, Manage Team og Control Resources.
Plan and Manage Communications (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Få at få succes med projektstyring, må du kunne muliggøre kommunikation mellem alle projektinteressenter. Det er nødvendigt at holde alle informeret, engagerede og på samme side for at sikre det bedste resultat. CAPM® øger din effektivitet i projektkommunikationsstyring ved at hjælpe dig med at planlægge hvilke broer, du har brug for at opbygge mellem projektinteressenter. Kurset lærer dig, hvordan du opretter en kommunikationsstyringsplan, og hvordan du styrer informationsstrømmen i overensstemmelse med denne plan.
Monitor Project Communications (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Forvaltning af projekter kræver overvågning af informationsstrømmen mellem alle interessenter med en kommunikationsstyringsplan. CAPM® forbedrer din troværdighed og effektivitet inden for projektkommunikation ved at hjælpe dig med at udvikle en projektkommunikationsstyringsproces, der holder alle projektdeltagere og interessenter på samme sted i processen. Kurset dækker processerne til overvågning af kommunikationen i projektet.
Planning Risk Management (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • At håndtere risici indebærer at du forbereder dig forud for alle de ting, der kan ske, godt eller dårligt. At styre projekter med en effektiv risikostyringsplan øger oddsene for succes, da projektet er har mindre risiko for at blive afsporet. CAPM® forbedrer din evne til at styre projekter, ved at hjælpe dig med at planlægge risikostyring. Kurset dækker processen med planlægning af risikostyring for et projekt.
Identifying Risk (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Hvis du er ansvarlig for at styre projekter, er det nødvendigt at identificere risici, så du kan lave en plan for at håndtere disse. Risikostyring forbedrer chancen for succes enormt. CAPM® forbedrer din evne til at styre projekter, ved at hjælpe dig med at identificere risici, så du kan forberede dig. Kurset dækker processen med at identificere risici i projektstyring.
Analyzing Risk (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Risikostyring er et nøgleansvar for projektlederen. Planlægning af risikostyring indebærer at analysere de ting, der kan gå galt, for at prøve at forudse, hvordan projektet kan blive påvirket. CAPM® øger din effektivitet i styring af projekter, ved at hjælpe dig med at forberede dig til den risikostyring, et projekt kræver. På Kurset bliver du præsenteret for to risikoanalyseprocesser inden for videnområdet risikostyring af projekter, nemlig Perform Qualitative Risk Analysis og Perform Quantitative Risk Analysis.
Responding to Risk (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Alle projekter står over for risici. Effektiv planlægning af risikostyring kan være forskellen mellem et projekts succes eller fiasko. CAPM® forbedrer dine risikostyringsfærdigheder og hjælper dig med at lave en projektrisikostyringsplan. Kurset dækker de sidste tre processer inden for videnområdet risikostyring af projekter: Plan Risk Responses, Implement Risk Responses og Monitor Risks. Du lærer om nogle af de almindeligste risikosvarstrategier, og hvordan du overvåger og kontrollerer risici, som de opstår.
Procurement Planning (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Indkøb handler om at tilvejebringe de varer og tjenester, du har brug for til dit projekt. Styring af projekter inkluderer planlægning af indkøbsprocessen. CAPM® forbedrer din troværdighed og effektivitet på dette område, ved at guide dig i projektplanlægning. Kurset dækker projektstyringsprocessen Plan Procurement Management.
Procurement Management (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Indkøb involverer at sikre pålidelig levering af krævede materialer, produkter og tjenester fra eksterne kilder. At administrere et vellykket projekt indebærer at have en indkøbsstyringsproces på plads, der identificerer passende leverandører, administrerer forhold til sælgere, overvåger indkøbsaktiviteter og foretager ændringer og rettelser, når det er nødvendigt. CAPM® forbedrer din troværdighed og effektivitet på dette område ved at guide dig inden for alle områder af projektplanlægning. Kurset gennemgår projektstyringsprocesserne Conduct Procurements og Control Procurements.
Planning Stakeholder Engagement (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Håndtering af projekter kræver styring af dine forhold til alle interessenter, både i og uden for virksomheden. Effektiv planlægning af dine interessenters engagement hjælper dig med at opbygge og vedligeholde dine relationer til dine interessenter, og øger derved chancerne for dit projekts succes. CAPM® forbedrer din troværdighed og effektivitet på dette område, ved at hjælpe dig med at identificere interessenter og planlægge deres engagement i projektet. Du lærer om projektstyringsprocesserne Identify Stakeholders og Plan Stakeholder Engagement.
Managing Stakeholder Engagement (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Lær om processerne forbundet med at administrere og overvåge dine interessenters engagement.
Project Management Introduction (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Hvis du er ansvarlig for at styre projekter, er det vigtigt at forstå projektets grundlæggende faser. Projektledelse påvirkes på af alle dele af organisationen, det sociale miljø, projektinteressenterne og en række andre aspekter af den kontekst, som projektet udføres i. CAPM® øger din troværdighed og effektivitet i projektstyring ved at hjælper dig til at forstå, hvad du har brug for at vide, inden planlægningen begynder. Kurset dækker centrale projektstyringskoncepter og vilkår og giver information om de variabler, der kan påvirke projektresultater.
Project Fundamentals (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Det er vigtigt at kende de grundlæggende faser i projektet, før du begynder at styre projekter. Hvert projektfase har elementer og kendetegn, som alle projekter har til fælles. CAPM® øger din troværdighed i projektstyring, ved at hjælpe dig med at forstå, hvad du har brug for at vide, inden planlægningen begynder. Kurset dækker projekt- og produktlivscyklusser, projektfaser og introducerer dig for procesgrupper og videnområder i PMBOK® Guide.
The Process Groups (PMBOK® Guide Sixth Edition)
 • Det er lettere at styre projekter med et solidt kendskab til projektstyringsprocesser. CAPM® øger din evne til at styre projekter, ved at hjælpe dig med at forstå projektstyringsprocesser og -principper. Kurset dækker procesgrupper og videnområder i PMBOK® Guide samt deres centrale interaktioner med hinanden.
TestPrep Project Management Professional PMBOK 6th Ed
 • At teste din viden om de færdigheder og kompetencer, der kræves for at bestå certificeringseksamen. TestPrep kan tages i enten Study- eller Certification-tilstand. ”Study”-tilstand er designet til at maksimere læring ved ikke kun at teste din viden om materialet, men også ved at give yderligere information om de præsenterede emner. ”Certification”-tilstand er designet til at teste din viden om materialet i et struktureret testmiljø og give værdifuld feedback ved afslutningen af testen.
TestPrep Certified Associate in Project Management (CAPM) PMBOK Guide 6th Ed.
 • At teste din viden om de færdigheder og kompetencer, der kræves for at bestå certificeringseksamen. TestPrep kan tages i enten Study- eller Certification-tilstand. ”Study”-tilstand er designet til at maksimere læring ved ikke kun at teste din viden om materialet, men også ved at give yderligere information om de præsenterede emner. ”Certification”-tilstand er designet til at teste din viden om materialet i et struktureret testmiljø og give værdifuld feedback ved afslutningen af testen.

Tidsforbrug

Kursuspakken indeholder 33 kurser og kan gennemføres på ca. 43 timer.

Form

Denne online kursuspakke består af flere forskellige kurser, som du ved tilmelding har adgang til i 365 dage. Hvert enkelt kursus er opdelt i flere kursusmoduler, som du via en oversigtsmenu kan tage i den rækkefølge, du ønsker. Modulerne indeholder lyd, billeder og tekst, der gennemgår kursusindholdet. Nogle moduler indeholder små videofilm med scenarier og cases. Ved hvert kursus har du mulighed for at teste din forståelse af indholdet med tests, som du kan tage både før, under og efter kurset. Du gennemfører kursusmodulerne via din computer eller tablet med lyd og adgang til Internettet. Du kan selv styre, hvornår du vil tage modulerne – og de kan sættes på pause undervejs. Der bliver indsat bogmærker, der hvor du er nået til, så du altid har mulighed for at fortsætte, hvor du sidst kom til.

Læs mere om vores online kurser og se svar på dine spørgsmål (FAQ)

Søgte du et andet online kursus?

Vi tilbyder over 7.000 forskellige online kurser inden for mange forskellige områder. Kontakt os på tlf. 72203000 eller kurser@teknologisk.dk, så vi kan hjælpe med at imødekomme dit behov.

Se desuden listen over vores udvalgte online kurser

Køb online kurser til flere

Er I en afdeling, en hel virksomhed eller blot flere personer, der ønsker adgang til online kurser, så kontakt os og få et tilbud på tlf. 72203000 eller kurser@teknologisk.dk

Video

Teknologisk Instituts vigtigste opgave er at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt kan omsættes til værdi for vores kunder i form af nye eller forbedrede produkter, materialer, processer, metoder og organisationsformer.

>> Bestil mere information

Pris

8999 DKK

Om udbyderen

+1000 kurser inden for bl.a. IT, projektledelse, ledelse, kommunikation, personlig udvikling mm. Teknologisk Institut har leveret uddannelse til det danske erhvervsliv siden 1906, og har derfor over 110 års erfaring med kurser og uddannelser. Hvert år deltager flere end 17.000...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

Teknologisk Institut

Gregersensvej 3
2630 Taastrup


Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.