Facilities Management Uddannelsen

Teknologisk Institut

Facilities Management Uddannelsen

Interessen for at udvikle og professionalisere Facilities
Management området og hente de værdier, der ligger her,
er voksende! Teknologisk Institut har siden 2003 udbudt
Danmarks eneste uddannelse i Facilities Management.
På grund af den store interesse udbydes uddannelsen
hele to gange i 2012.

Uddannelse i Facilities Management Facilities Management flytter fokus fra omkostningsbesparelser til værditilvækst

Traditionelt set har drift, services og vedligehold primært handlet om at reducere omkostninger, men i dag sikrer en professionelt drevet Facilities Management-organisation reel værdi for offentlige og private virksomheder.

Gennem strategisk ledelse og planlægning er det muligt at skabe faciliteter, der er optimerede i forhold til det, de skal bruges til, og bidrager til at skabe værdi i forhold til de forretningsmæssige mål. Facilities Management har længe været en anerkendt ledelsesdisciplin uden for Danmark – og interessen er stødt stigende herhjemme.

Det siger kunderne om Facilities Management Uddannelsen

Birgitte Poulsen, Servicechef Facility Service på Univercity Colleage Sjælland deltog på Facilities Management Uddannelsen i 2011 og fortæller: Vi skulle bygge en ny organisering i University Colleges Sjælland op, hvor vi samlede alt bygningsdrift, servicepersonale og kantinedrift i én afdeling. Imens jeg har taget uddannelsen har vi i den nye organisation arbejdet med det overordnede strategiske perspektiv, samtidig med opbygning af afdelingen, så det har været en styrke både praktisk og teoretisk at kunne koble det sammen i opbygningsperioden. Samtidig har uddannelsen bl.a. givet input til driften af bygninger, som er en stor hjælp i dagligdagen.

Professionalisering kræver uddannelse

Det strategiske løft af Facilities Management medfører et øget behov for forskellige uddannelsestilbud. Som konsekvens heraf samarbejder Teknologisk Institut med forskere på bl.a. DTUs Center for Facilities Management og førende praktikere i dansk erhvervsliv om at tilbyde en bred vifte af aktuelle og relevante konsulentydelser og kurser.