Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Håndtering af fugtskader – Praktisk fugtteknik

Teknologisk Institut
Startdatoer
Taastrup
06-03-2023  
11.999 DKK
Århus
18-09-2023  
11.999 DKK

Hvorfor vælge Teknologisk Institut?

+110 års erfaring med kurser og uddannelse

+17.000 kursusdeltagere om året

4,4 ud af 5 stjerner i kundetilfredshed

Kursusbeskrivelse

Er du sagsansvarlig i en virksomhed, der foretager skadesudbedring efter vandskader forårsaget af fx skybrud, rørbrud og stormflod? Så er det vigtigt, at du har den nødvendige viden om fugtteknik og om hvordan vand- og fugtskader skal håndteres for at sikre den bedste udbedring.

Få solid praktisk og teoretisk forståelse af vand- og fugtskader

Når du har deltaget på uddannelsen om håndtering af fugtskader, vil du være i stand til at kunne håndtere disse typer af skader i bygninger og du vil være i stand til at registrere, afgrænse og træffe kvalificerede beslutninger om hvilken indsats der skal iværksættes, samt indgå i dialog omkring fugt og skimmel med andre interessenter i skadesforløbet.

100% af kursets tidligere deltagere anbefaler Teknologisk Institut

Deltagerprofil

Kurset er rettet mod medarbejdere i virksomheder, organisationer og institutioner, som leder arbejdet med udredning og afhjælpning af fugtskader. Det vil primært være medarbejdere som arbejder for forsikringsselskaber, entreprenør- og rådgivningsvirksomheder inden for fugtområdet.

En forudsætning for deltagelse i kurset er, at du som deltager har en byggeteknisk baggrund og -erfaring, som fx bygningshåndværker, konstruktør eller ingeniør. Alternativt kan du have mange års erfaring fra et skadeservicefirma.

Indhold og udbytte

En deltager, vil efter uddannelsen:

 • Være introduceret til særligt relevante bygningskonstruktioner igennem tiderne.
 • Have kendskab til forskellige særligt relevante byggematerialer og deres egenskaber, når de påvirkes af vand.
 • Have en forståelse for fugtteori på et niveau der gør i stand til at indgå dialog om de overordnede principper;
 • Hvad er fugt?
  - Hvor kommer fugten fra
  - Fugtvandring i konstruktioner og materialer
 • Kende til forskellige målemetoder for fugt i materialer og konstruktioner og vide hvor og hvordan de kan anvendes.
 • Vide, hvordan en fugtskade registreres og dokumenteres
 • Have en forståelse for mikrobiologien relateret til en fugtskade
  - Skimmelsvamp – vækst i relation til fugt, temperatur og tid.
 • Have kendskab til dynamikken i en fugtskade.
 • Have kendskab til forskellige principper for affugtning og deres fordele og ulemper.
 • Have deltaget aktivt i en række praktiske øvelser.
 • Have kendskab til forskellige lovkrav og reglementer.
 • Have kendskab til nødvendige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, dvs. hvilke værnemidler der skal anvendes hvornår.

Form

Med udgangspunkt i hverdagens problemstillinger gennemføres undervisningen med PowerPoint-præsentationer af de forskellige emner med tilhørende gruppeopgaver samt nogle praktiske opgaver og eksempler. Mellem de to moduler vil der være obligatoriske hjemmeopgaver, hvor pensum bearbejdes, og som skal afleveres. Opgaverne evalueres af underviserne, og de præsenteres efterfølgende af kursisterne og drøftes i plenum. Principielle problemstillinger gennemgås i plenum.

Uddannelsen er opdelt i to moduler á 2 dage. Mellem modulerne er der 4-8 uger, hvor den opnåede viden og information bliver anvendt i kursisternes daglige arbejdsopgaver.

Efter uddannelsen vil deltagerne blive evalueret på de afleverede hjemmeopgaver samt på en Multiple Choice opgave, som skal bestås for udlevering af uddannelsesbevis. Uddannelsen kan endvidere kun bestås ved 100 % deltagelse i undervisningen. Der vil efter endt og bestået uddannelse blive udleveret et diplom til kursisten.

Der tages forbehold for mindre justeringer af indholdet.

Undervisere

På uddannelsen vil du blive undervist af:

Eva Møller er seniorforsker på Statens Byggeforskningsinstitut, hvor hun hovedsageligt arbejder med fugt; både hvordan fugt transporteres og hvilken betydning fugt har for bygningers holdbarhed og indeklima. Eva forsker og underviser i fugt, men skriver også anvisninger, der viser hvordan man i praksis forhindrer fugtproblemer.

Carsten Johansen er faglig leder fra Teknologisk Institut. Carsten arbejder med skadesudredning, rådgivning og undervisning primært inden for fugt og skimmelsvamperelaterede problemstillinger samt skadelige stoffer (PCB, radon, asbest, bly). Beskæftiger sig med fugt- og byggetekniske problemstillinger i forbindelse med udredning af fugt- og skimmelskader, rådgivning med fokus på fugtproblematik i forbindelse med renovering og nybyggeri, herunder beskrivelse og vurdering af materialeegenskaber og -brug samt konstruktionsfunktion og -opbygning

Thor Hansen er konsulent fra Teknologisk Institut. Thor beskæftiger sig med fugtmekanik i bygninger og materialer, samt optimering af bygnings energiforbrug. Primær beskæftigelse er med fugt- og byggetekniske problemstillinger i forbindelse med energirenovering, heriblandt beregning af besparelsespotentiale og risikovurdering. Har stor erfaring med beregninger af bygningers energiforbrug, Rådgivning i forbindelse med energirenovering, Skadesudredning efter forkert udført energirenovering, Vurdering af eventuelle risici ved energirenovering og har Kendskab til fugt- og varmetransport i byggematerialer.

Video

Om udbyderen

+1000 kurser inden for bl.a. IT, projektledelse, ledelse, kommunikation, personlig udvikling mm. Teknologisk Institut har leveret uddannelse til det danske erhvervsliv siden 1906, og har derfor over 110 års erfaring med kurser og uddannelser. Hvert år deltager flere end 17.000...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

Teknologisk Institut

Gregersensvej 3
2630 Taastrup


Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.