Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Den Danske Korrekturlæseruddannelse

Teknologisk Institut
Startdatoer
Århus
24-08-2022  
22.999 DKK
Taastrup
26-10-2022  
22.999 DKK
01-03-2023  
22.999 DKK
03-05-2023  
22.999 DKK

Hvorfor vælge Teknologisk Institut?

+110 års erfaring med kurser og uddannelse

+17.000 kursusdeltagere om året

4,4 ud af 5 stjerner i kundetilfredshed

Kursusbeskrivelse

Den Danske Korrekturlæseruddannelse er det tætteste, du kan komme på en officiel korrekturlæseruddannelse i Danmark. Uddannelsen gør kommaer, sætningsopbygninger og syntaks til en del af din værktøjskasse, så tekster, der har været igennem dine hænder, kommer videre i stavemæssig og grammatisk korrekt stand.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til dig, der i en eller anden form fungerer som korrekturlæser i dag, eller som bare gerne vil styrke dine – i forvejen gode – sproglige kompetencer inden for grammatik, retstavning og kommatering. Ud over at lære retskrivningsreglerne får du stor indsigt i grammatikken – den sproglige forklaring – bag reglerne, så du samtidig bliver bedre til at forklare andre, hvad der er rigtigt og forkert.

Forudsætninger

Ud over at være god til at stave skal du have kendskab til de grundlæggende grammatiske kategorier som ordklasser (fx udsagnsord/verber og tillægsord/adjektiver), bøjningskategorier, fx ental, flertal, nutid/præsens og navnemåde/infinitiv) og sætningsled, (fx grundled/subjekt og genstandsled/objekt), da vi gennemgår retskrivningsreglerne ud fra disse begreber. Hvis du er i tvivl om dine færdigheder, vil det være en fordel, at du har deltaget på Vild med dansk, inden du starter på uddannelsen.

Det er virkelig et fantastisk kursus, hvis man er lidt sprognørd og godt kan lide at lege med tekster. Og godt at være på kursus med andre, der har den samme interesse.
- Maria Louise Jørgensen

Udbytte

 • Få korrekturredskaber på højeste niveau
 • Bedre forståelse af det sproglige system
 • Øgede sproglige kompetencer
 • Viden på højeste niveau om korrektur, herunder korrekturtegn
 • Grammatisk indsigt
 • Større sikkerhed, når du skal rådgive andre
 • Sikrere greb om sætningslæren
 • Erfaring i brugen af både traditionelt og nyt komma (= med og uden startkomma). De er begge grammatisk komma.
 • Masser af praktiske øvelser, både i retskrivningsregler, kommatering og korrekturtegn

Indhold

 • De fem grundlæggende staveprincipper
 • Hvilken vej går det danske sprog?
 • Ordlære: morfemer og ordtyper
 • Ordklasser: substantiver, adjektiver, verber, præpositioner, adverbier og konjunktioner
 • Sætningslære: helsætning og ledsætning
 • Syntaks og sætningssammenhæng, sætningers dybde
 • Grammatisk komma, traditionelt og nyt (= med og uden startkomma), det er to sider af samme sag
 • Andre tegn plus korrekturtegnene
 • Hundredvis af øvelser i retstavning og tegnsætning, fx ad/af, at/og, enkel/enkelt, fuge-s eller ej, et eller to ord, r-problemer, -t på adjektiver og adverbier, -et eller -ede, -ende eller -ne, de eller dem, nogen/nogle, ligge/lægge, springe/sprænge
Modul 1 - Intro: 1) Hvilken retning udvikler det danske sprog sig i? 2) Grundlæggende sprogforståelse: sprogets byggesten

- De fem retstavningsprincipper for sprogændringer
- Sprogets udvikling – mod større regelmæssighed
- Morfemer og ordtyper, fx ét eller to ord?

Modul 2 - Ordklasser – bøjninger, funktioner, kongruens. Hvad gør de forskellige ordklasser for sproget? Vi begynder med de tre største ordklasser: Hvilke retstavningsmæssige spørgsmål giver de, fx med bøjningsendelser?

- Forkortelser
- Ordklasser
- Substantiver (navneord)
- Adjektiver (tillægsord)
- Verber (udsagnsord)

Modul 3 - 1) Flere vigtige ordklasser, 2) Flere grammatiske faldgruber – lær at undgå dem

- Adverbier (biord): Hvornår skal der ikke -t på?
- Præpositioner (forholdsord), fx ad/af
- Konjunktioner (bindeord): sideordnende eller underordnende?
- Ligge/lægge-problemet o.a. = transitivitet
- Nogen/nogle
- At/og
- Korrekturtegn

Modul 4 - Grammatiske styreprincipper: sideordning, underordning, kasus

- Kollektiver, diskutér eksemplerne
- Kasus i de personlige pronominer (stedord) (jeg/mig, de/dem, I/jer osv.)
- Sin (sit, sine)/hans (hendes)/deres/dens/dets
- Sig/dem

Modul 5 - Komma

Vi har kun ét kommasystem i dansk: det grammatiske. Men det rummer en valgfrihed ved ledsætninger (bisætninger): med og uden startkomma. Få den grundlæggende sætningslære på plads.

Modul 6 - 1) Andre tegn end komma, 2) Gennemgang af tidligere eksamensopgaver

- Punktum
- Accent
- Anførselstegn
- Apostrof
- Bindestreg
- Tre prikker
- Tankestreg
- Kolon
- Semikolon

Modul 7 - Eksamen

Eksamen består af to dele: 1) en tekstdel, hvor du skal finde og rette de indlagte fejl; 2) en kommadel, hvor du skal sætte komma i en tekst, både med og uden startkomma – det er to sider af samme sag.

Eksamensform

Uddannelsen afsluttes med en 3½ times eksamen med ekstern censor. Eksamen udgør to dele, hvor du skal finde fejlene i den ene tekst og sætte kommaer i den anden. Du må bruge trykte hjælpemidler. Eksamen bliver bedømt bestået/ikke bestået.

Censor

Censor på uddannelsen er Lars Brink, der er professor i dansk sprog og litteratur. Lars regnes for en af de førende indenfor sit felt og har forsket i korrekt sprog i mange år.

Bemærkninger og forberedelse

På kurset får du udleveret bøgerne Korrekturlæserens Grundbog, Håndbog i Nudansk og Retskrivningsordbogen. Deltagerne skal regne med 3-6 timer til hvert modul.

Se vores øvrige kurser i Retstavning og grammatik

Underviser

Kirsten Rask er cand.mag. og har mange års erfaring med at undervise i og analysere det danske sprog. Hun arbejder freelance som underviser, universitetscensor i kommunikation og sprog og ordbogsforfatter for Gyldendal. Kirsten har skrevet mange bøger om sprog, fx Korrekturlæserens Grundbog, Stilistik til Tiden og Sprogets Magi og Ordenes Kraft. Som underviser beskrives Kirsten af tidligere kursister som en ildsjæl, der brænder for sit fag og har meget stor faglig viden på sit felt. Det betyder, at du som kursist samtidig er godt underholdt.

Video

Om udbyderen

+1000 kurser inden for bl.a. IT, projektledelse, ledelse, kommunikation, personlig udvikling mm. Teknologisk Institut har leveret uddannelse til det danske erhvervsliv siden 1906, og har derfor over 110 års erfaring med kurser og uddannelser. Hvert år deltager flere end 17.000...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

Teknologisk Institut

Gregersensvej 3
2630 Taastrup


Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.