Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Årsafslutning

Teknologisk Institut
Startdatoer
Vejle
25-11-2019  
4.990 DKK
Hellerup
27-11-2019  
4.990 DKK

Kursusbeskrivelse

Årsafslutning er en opfølgning på kurset "Udvidet bogholderi". På kurset får du en introduktion til relevant lovgivning i relation til årsafslutning og aflæggelse af årsrapport.

Vi vil overordnet gennemgå, hvorledes årsafslutningsarbejdet mest hensigtsmæssigt tilrettelægges og dokumenteres, herunder den regnskabsmæssige behandling af udvalgte regnskabsposter i årsrapporten. Vi behandler typiske afstemninger, beregninger og specifikationer i forbindelse med årsafslutning og udarbejdelse af materiale til revisor. Kurset understøttes af praktiske eksempler og opgaver.

Udbytte

  • Overblik og forståelse for sammenhænge mellem råbalancen og årsrapporten
  • Forståelse for overordnet analyse af resultatopgørelsen og balanceposter ved årsafslutning
  • Forståelse for det materiale, som revisor efterspørger ved årsafslutning, herunder praktiske eksempler på afstemninger og specifikationer
  • Forståelse for regnskabsmæssig behandling af udvalgte regnskabsposter, så som anlægsaktiver, feriepengeforpligtelse og andre lønrelaterede forpligtelser, hensættelse til tab på debitorer, periodeafgrænsningsposter, selskabsskat m.v.

Indhold

  • Formålet med årsafslutning og regnskabsaflæggelse, herunder gennemgang af hovedregler i Årsregnskabsloven
  • Gennemgang af definitioner i Årsregnskabsloven, regnskabsprincipper og -praksis for udvalgte regnskabsposter, anlægsaktiver, periodeafgrænsningsposter, varelager, igangværende arbejder, hensættelser, forpligtelser, selskabsskat, eventualforpligtelser m.v.
  • Gennemgang af klassifikation af resultat- og balancekonti
  • Analyse af råbalancen i forbindelse med årsafslutning
  • Gennemgang af typiske afstemninger og specifikationer, herunder materiale til brug for revisor

Deltagerprofil

Deltagere med bred erfaring inden for bogholderi og regnskab med behov for udvidede kompetencer inden for årsafslutning, herunder kendskab til relevant lovgivning.

Bemærkning

Kurset afholdes i samarbejde med PricewaterhouseCoopers

Video

Teknologisk Instituts vigtigste opgave er at sikre, at ny viden og teknologi hurtigt kan omsættes til værdi for vores kunder i form af nye eller forbedrede produkter, materialer, processer, metoder og organisationsformer.

>> Bestil mere information

Pris

Om udbyderen

Teknologisk Institut

+1000 kurser inden for bl.a. IT, projektledelse, ledelse, kommunikation, personlig udvikling mm.

Teknologisk Institut har leveret uddannelse til det danske erhvervsliv siden 1906, og har derfor over 110 års erfaring med kurser og uddannelser. Hvert år deltager flere end 17.000 personer på Teknologisk Instituts arrangementer, der dækker over en bred vifte af...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Teknologisk Institut

Gregersensvej 3
2630 Taastrup


Få information

Udfyld formularen for mere information om Årsafslutning

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.