Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Teamudvikling

Summit Consulting
3,5 dage
Dansk
Firmakurser
Landsdækkende

Kursusbeskrivelse

Teamudvikling

Teamudvikling for direktioner, ledergrupper og professionelle teams.

Er din ledergruppe eller dit medarbejderteam ikke enige om de fælles mål? Bakker medlemmerne i gruppen ikke op om beslutninger? Er medlemmerne i gruppen ikke et team, men en samling af enkeltpersoner? Opleves der i teamet modstand mod forandringer?

Mange teams skal navigere i komplekse organisationer og med komplicerede opgaver. Teamets opgaver – og udfordringer – kan variere over tid, teammedlemmer bliver udskiftet og dermed skal teamet også have løbende opmærksomhed på egen teamkultur og samarbejdsform. Et velfungerende team er altafgørende for de resultater, der skabes, og for medarbejdernes engagement og motivation for sammen at arbejde mod fælles mål. Det handler om at få gruppen til at samarbejde og committe sig på de forretningsmæssige mål, der er afgørende for et vedvarende godt resultat. Teamets udvikling skal løftes parallelt med, at teamet udfører sine kerneopgaver og være en del af selve opgaveudførelsen.

Teamudvikling er relevant, når et team fx har behov for:

 • At definere fælles forståelse af mål og udfordringer
 • At optimere samarbejde og effektivitet
 • At operationalisere givne mål

 

Indhold og varighed

Forløbet tilrettelægges og gennemføres i tæt samarbejde med jer som kunde. Ofte starter vi med en indledende afdækning af current state og udviklingsbehov. I denne fase anbefaler vi bl.a. at inddrage Five Behaviors Assesment © som bygger på Patrick Lencionis bog: ”De 5 dysfunktioner i et team”.

Denne test giver jer:

 1. En teamanalyse som afdækker, hvordan teamet aktuelt opfatter samspillet
 2. Teamkulturanalyse som afdækker, hvilke indsatser teamet har behov for fremadrettet
 3. Statusanalyse – måler fremdriften sammenlignet med en tidligere måling, hvis dette er en opfølgning

Data fra testen danner basis for en teamudviklingsproces, som kan tilpasses jeres behov eller følge en mere fast struktur. Efter dataindsamling gennemføres et seminar med fokus på teamdynamik, hvor der vil drøftes mål, samarbejde, udfordringer, spilleregler og operationalisering. Dette seminar kan følges op af en team action learning, fx i matchrace både eller GPS terrænløb.

Deltagerne vil hele tiden blive udfordret og få reflekteret over sig selv som enkeltperson og som del af et team. Der arbejdes med denne personlige læring i forhold til teamets fælles mål og den samlede organisations forretningsgrundlag. Konkret inddrages High Impact Maps som garant for, at der kan skabes transfer af læringen fra seminar og team action learning helt ind i organisationen og dagligdagen.

Forløbet kan med fordel forlænges med endnu et seminar, hvor der sættes fokus på resultatskabelse. Endvidere kan vi anbefale, at der efter en periode på ca. 3-6 måneder gennemføres en gentestning af teamet, som kan tages op på et seminar, hvor der fejres fremdrift og ses på udviklingszoner for teamet.


Udbytte

 • Fælles definition af mål, indsatsområder og succeskriterier
 • Ledergruppen eller teamet står sammen og bakker hinanden op udadtil i forhold til resten af organisationen – hvilket giver et forbedret image
 • Aftalte spilleregler/kodeks for samarbejdet i teamet
 • Større handlekraft og beslutningsdygtighed med forbedret forretningsperformance til følge
 • Succes med implementering af forandringer


Resultater

Resultaterne af forløbet ses i form af markant forbedret samarbejde, målrettethed og tilfredshed i teamet. Vores opgave er først løst, når processen har tilført teamet og deraf organisationen nye vedvarende styrker – også efter forløbets afslutning.

Målgruppe

Dette teamudviklingsforløb henvender sig til direktioner, ledergrupper og professionelle teams, der har til opgave at løse tydelige og betydelige opgaver, som kræver en gensidig afhængighed, og som følge heraf kræver en vis investering af tid og penge.

Om udbyderen

Summit Consulting

Summit Consulting har en position blandt de førende danske konsulenthuse. Vores unikke kompetence er, at vi udvikler ledelser og ledere til at skabe stærke og holdbare resultater.  Summit Consultings konsulentteam består af en række engagerede og højtuddannede medarbejdere, der alle...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Summit Consulting

Lyngsø Alle 3
2970 Hørsholm

Telefon: 70 20 33 20
www.summit-consulting.dk

Få information

Udfyld formularen for mere information om Teamudvikling

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,0)
Baseret på 1 evalueringer
Se alle evalueringer