Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Den styrkede pædagogiske læreplan

SOSU H
3 dage
Dansk
Kursus
Herlev
Startdato: 16-08-2022 08:30 - Herlev

Kursusbeskrivelse

Den styrkede pædagogiske læreplan

Deltageren har viden om og forståelse for intentionen bag en styrket pædagogisk læreplan som ramme for det pædagogiske arbejde og kan på denne baggrund analysere og justere egen pædagogisk praksis

Indhold

Deltageren kan, med udgangspunkt i egen rolle og på baggrund af indsigt i en bred læringsforståelse, tilrettelægge et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer børnenes dannelse, trivsel, udvikling og læring. Deltageren har viden om, hvordan børneperspektivet undersøges og inddrages i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis.

Deltageren kan fremme deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskabet gennem forståelse for forudsætninger både hos det enkelte barn og gruppen af børn, herunder børn i udsatte positioner.

Deltageren kan reflektere over egen praksis og har viden om meningsfuld dokumentation og evaluering som metode til vurdering og videreudvikling af den pædagogiske praksis, der inddrager børneperspektivet og understøtter kvaliteten i de pædagogiske processer

Målgruppe

Pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter.

Pris

Pris for faglærte og ufaglærte: 0 kr.

Pris for ledige og dig med videregående uddannelse: 1.999,40 kr.

Om udbyderen

På SOSU H uddanner vi fremtidens velfærdshelte – med dygtige hænder, hjertet på plads og hjernen fyldt med den nyeste viden. Elever og kursister på SOSU H er parate til at yde en livsvigtig og professionel forskel for Danmarks syge,...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

SOSU H

Skelbækgade 1
1717 København

Telefon: 72 26 60 60
sosuh.dk


Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.