Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Master i Socialt Entreprenørskab (MSE)

RUC - Roskilde Universitet
2 år
Masteruddannelser
Roskilde
Startdato: Opstart i februar - Roskilde
74.000 DKK ekskl. moms

Kursusbeskrivelse

Masteruddannelsen i Socialt Entreprenørskab

Vil du skabe en forskel for konkrete mennesker i din organisation, din virksomhed eller i en bredere social indsats? Få redskaberne med en Master i Socialt Entreprenørskab.

Masteruddannelsen henvender sig til agenter for social innovation - personer, som er involverede i strategiske lærings- og udviklingsaktiviteter i organisationer i det civile samfund. Uddannelsen fokuserer på den tredje sektor, men omfatter samarbejdsrelationer og samspil mellem samfundets offentlige sektor, private sektor og det civile samfund. 

Formål med en Master i Socialt Entreprenørskab

Uddannelsens primære formål er at bidrage til et kompetenceløft for aktører i den tredje sektor, herunder organisationer og enkeltpersoner, der arbejder med frivilligt socialt arbejde.

Uddannelsen yder således et bidrag til udviklingen af den tredje sektors institutionelle kapacitet som en væsentlig faktor i udviklingen af det danske velfærdssamfund. Uddannelsen formidler viden om, hvordan den tredje sektors innovative styrke fastholdes og udvikles i et samspil med aktører fra de to øvrige sektorer, samt hvordan strategisk planlægning, kompetenceudvikling og evaluering kan professionalisere området.

Dit udbytte med uddannelsen

Med en Master i Social Entreprenørskab bliver du klædt på til at skabe bæredygtige indsatser for konkrete mennesker i forskellige typer af organisationer og sektorer af samfundet. Særligt giver Master i Social Entreprenørskab værktøjer til at udvikle og kvalificere social innovation som en væsentlig faktor i udviklingen af det danske velfærdssamfund.

Uddannelsen giver teoretisk, empirisk og praktisk viden, som sætter dig i stand til at nuanceret at analysere sociale entreprenielle indsatser og deres rolle i en samfundsmæssig sammenhæng, og du vil få et skærpet blik for de forskellige politiske, økonomiske interesser, der ofte er involveret. 

Med en Master i Socialt Entreprenørskab får du indsigt i, hvordan innovative styrker fastholdes og udvikles i et samspil med aktører fra forskellige sektorer, samt hvordan du strategisk kan planlægge, skabe kompetenceudvikling og evaluere, så du kan professionalisere indsatser for social innovation.

Målgruppe

Master i Social Entreprenørskab på RUC giver kompetencer og kvalifikationer til aktører, som arbejder med social innovation i forpligtende og ligeværdige partnerskaber. Uddannelsen henvender sig til et bredt spektrum af aktører og organisationer, som har det til fælles, at de arbejder med at udvikle den sociale indsats. Ofte sker dette med deltagelse af aktører fra frivillige foreninger, NGOer, og i stigende grad også på tværs af private og offentlige organisationer.

Master i Social Entreprenørskab på RUC sigter mod udvikling og formidling af kompetencer, viden og redskaber til:

  • Ledere og konsulenter, som arbejder med udviklingsprojekter og partnerskaber især inden for det sociale område
  • Professionelle som sidder tæt på private og offentlige organisationers strategiske niveau vedrørende innovation med socialt sigte
  • Udviklingskonsulenter i kommuner og andre offentlige organisationer
  • Ledere og konsulenter i private virksomheder, som arbejder med at udvikle virksomhedernes sociale engagement og profil, herunder lokal social ansvarlighed og Corporate Social Responsibility. 

Adgangskrav

Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring og en lang eller mellemlang uddannelse.

Anbefalede forudsætninger

På masteruddannelsen i socialt entreprenørskab lægges der særligt vægt på erfaring inden for social innovation. 

Video

               

Pris

Pr. semester: 18.500 kr.         

Hele uddannelsen:  74.000 kr.

Om udbyderen

RUC - Roskilde Universitet

RUC udbyder både bacheloruddannelser, kandidatuddannelser, phd-uddannelser og efter- og videreuddannelse. Tværfaglighed, problemorienteret projektarbejde og kurser, samt kombination af praksis og teori, er bærende principper for studierne på RUC. Efter- og videreuddannelserne på RUC er først og fremmest masteruddannelser. Du kan...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

RUC - Roskilde Universitet

Universitetsvej 1
4000 Roskilde

Få information

Udfyld formularen for mere information om Master i Socialt Entreprenørskab (MSE)

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,8)
Baseret på 8 evalueringer
Se alle evalueringer