Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Master i Professionel Kommunikation (MPK)

RUC - Roskilde Universitet
2 år
Deltid
Masteruddannelser
Roskilde
Startdato: Opstart i september - Roskilde
19.250 kr./semester

Master i Professionel Kommunikation (MPK)

RUC

En uddannelse for dig, der gerne vil arbejde (mere) med kommunikation

Master i Professionel Kommunikation er en 2 årig deltidsuddannelse, hvor vi har fokus på

 • Skriftlig kommunikation analogt og digitalt
 • Organisationskommunikation med særligt fokus på forandringsprocesser
 • Mundtlig kommunikation og facilitering af processer
 • Personlig kommunikation som selvledelse

Vi mødes 6 weekender om året, hvor der er forelæsninger, feedback, opgaver og øvelser. Det er her underviserne fra RUC´s Kommunikationsuddannelse kommer og holder forelæsninger og workshops, og her de studerende træner mundtlig kommunikation og arbejder med facilitering af processer og deres personlige kommunikation i samarbejdet med andre.

På disse weekender, lægges grunden til det efterfølgende samarbejde på nettet.

Til forskel fra mange mere nicheorienterede masteruddannelser giver Master i Professionel Kommunikation viden om kommunikation i bred forstand. Derfor er Master i Professionel Kommunikation både for medarbejdere, mellemledere og ledere. Fælles er, at de ønsker at arbejde med deres egen kommunikation i deres arbejde.

Dit udbytte

 • Du får erfaring med at arbejde med kommunikationsproblematikker, som du kan bruge her og nu. Vores holdning som undervisere er nemlig, at kun teori og metode, som bidrager til at få nye perspektiver på ens aktuelle praksis er interessant.
 • Du øger dine kvalifikationer i forhold til at stille analytiske spørgsmål til de kommunikationsopgaver, du møder i dit arbejde og du lærer at formulere ideer, strategier og metoder til at arbejde med kommunikation.
 • Du får viden om kommunikationsteori, læser relevant kommunikationsfaglig litteratur, arbejder med forskellige analysemetoder og får lejlighed til at udvikle dine kommunikationskompetencer.

På Master i Professionel Kommunikation arbejder vi både teoretisk og praktisk med kommunikation. Det betyder, at du både får teoretisk, metodisk og analytisk indblik i kommunikationsfeltet og at du får udviklet dine kommunikative kompetencer i forhold til at kunne agere professionelt.

Uddannelsens indhold

Du får bred indsigt i kommunikation i forskellige medier, med forskellige mennesker og i forskellige situationer. Derfor bliver du med en master i professionel kommunikation bedre til

 • At kommunikere mundtligt, skriftligt og visuelt
 • At kommunikere på forskellige digitale platforme
 • At projektlede og samarbejde
 • At rådgive om kommunikation
 • At facilitere processer
 • At håndtere konflikter
 • At planlægge, gennemføre og evaluere forandringsprocesser

Studieform

Uddannelsen er delvist netbaseret. Det betyder, at der mellem weekenderne, hvor vi mødes, er opgaver, som du i en gruppe af medstuderende skal arbejde med i Teams.

Når vi mødes på internat på Søminestationen ved Holbæk Fjord, så forkæler kokken Lasse os med dejlig mad og der er mulighed for løbe- og traveture i skoven eller en frisk dukkert i fjorden. De fælles weekender gør, at du lærer både medstuderende og undervisere godt at kende, og der er rum for at stille spørgsmål, undre sig og få uddybet dét, som ikke var ligetil at forstå.

Studiet er en kombination af:

 • Weekendseminarer, hvor der er forelæsninger, opgaver, træning i facilitering og mundtlig kommunikation.
 • Netseminarer, hvor du læser relevante tekster og på grundlag heraf arbejder sammen med din gruppe omkring en kommunikationsfaglig problemstilling. Undervejs i netforløbet afleverer gruppen opgaver, som underviseren herefter giver respons på.
 • Problemorienteret projektarbejdehvor du, sammen med en gruppe medstuderende, selv vælger problemstilling, teorier og metoder, I vil arbejde med. Ved semesterafslutning går I til eksamen i projektet.

Hvert semester har et hovedfokus:

 1. semester: Mundtlig, skriftlig og visuel kommunikation i analoge og digitale medier
 2. semester: Problemorienteret projektarbejde med selvvalgt problemstilling
 3. semester: Organisationskommunikation og facilitering af forandringsprocesser i organisationer
 4. semester: Masterprojekt med selvvalgt problemstilling

Gennemgående på tværs af semestre kommer du til at arbejde med kommunikation som selvledelse, facilitering af processer og mundtlig kommunikation.

Hvert semester rummer 15 ECTS og afsluttes med en prøve, hvor der gives karakter efter 7-trins skalaen.

Studiestart er slut august.

Målgruppe og adgangskrav

Studerende på MPK kan være afdelingsledere, ansatte i NGO´er, designere, journalister, lærere, officerer, politikere, præster, sangere, skoleledere, sundhedsprofessionelle, sælgere, socialarbejdere, tekstforfattere osv. Fælles for dem er, at:

 • De allerede arbejder med kommunikation som fagområde, og gerne vil klædes bedre fagligt på og få dokumentation for deres kompetencer
 • De oplever, at der er mange krav til at være gode til at kommunikere i deres nuværende job, og derfor gerne vil kvalificere deres praksis
 • De ønsker at arbejde mere med kommunikation, enten i deres nuværende job eller i et nyt

Flere kommunikationsopgaver i dit arbejde?

               

Fleksibilitet

Studerende på en masteruddannelse har ofte krævende fuldtidsjob og familieliv. Det tager vi hensyn til ved

 • at alle datoer for weekendseminarer, aflevering af opgaver, eksamen mv. er tilgængelige ved tilmelding til uddannelsen
 • at uddannelsen kan tages over 4 år, blot de enkelte semestre tages i rækkefølge
 • at hvert semester afsluttes hhv. først i december og først i juni
 • at bidrage til, at de studerende indbyrdes opbygger solide sociale og faglige relationer, som gør, at de kan støtte hinanden i udfordrende perioder.

Pris

Vi mener, at videreuddannelse skal være tilgængelig for flest mulige.

Derfor tilbyder vi masteruddannelsen til 19.250 kr. pr. semester, hvor du består 15 ECTS. Med 4 semestre giver det en samlet pris på 77.000 kr.

Du skal være opmærksom på, at prisen er inkl. indkvartering og forplejning på weekendseminarer.RUC - Roskilde Universitet

RUC - Roskilde Universitet

RUC udbyder både bacheloruddannelser, kandidatuddannelser, phd-uddannelser og efter- og videreuddannelse. Tværfaglighed, problemorienteret projektarbejde og kurser, samt kombination af praksis og teori, er bærende principper for studierne på RUC. Efter- og videreuddannelserne på RUC er først og fremmest masteruddannelser. Du kan...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til RUC - Roskilde Universitet

RUC - Roskilde Universitet

Universitetsvej 1
4000 Roskilde

Telefon: +45 4674 2000
www.ruc.dk Uddannelsens hjemmeside

Hvad siger tidligere deltagere på kurserne?

Gennemsnit 4,9

Baseret på 8 evalueringer

Helle Mathiasson
(5)
Jeg tog en master i professionel kommunikation fra efteråret 2017 til sommeren 2019 på RUC. Det har været noget af det bedste jeg har foræret mig selv. Selv om det er hårdt arbejde, har jeg ikke fortrudt et sekund. Jeg er blevet meget klogere på min egen måde at kommunikere verbalt på, men også bevidst om hvilke virkemidler jeg skal bruge når j...
Vis alt
Jan Hoffmann
(5)
En rigtig god kombination af relevante teorier, der samlet set udgør et godt grundlag for at arbejde med kommunikationsfeltet. Super gode undervisere og vejledere til projketopgaverne.
Ann-Christina
(5)
MPK er udover at være en fantastisk uddannelse, hvor du kommer godt rundt i hjørnerne af, hvad kommunikation er, og hvad den kan bruges til i praksis, så øger den også din forståelse for din egen rolle og indflydelse på den kommunikation, der finder sted. Samtidig får du lov til at gå i dybden med relevante problemstillinger og giver dig redskab...
Vis alt
Få information

Udfyld formularen for mere information om Master i Professionel Kommunikation (MPK)

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
(4,8)
Baseret på 8 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,8)
Baseret på 8 evalueringer
Se alle evalueringer
Kundecase
Monique Marquard, indholdsrådgiv...

"Gruppeforløbene er utroligt lærerige. Vi lærer hinanden rigtig godt at kende, og fordi vi bliver tvunget til at formulere teorierne og metoderne, får vi det ind under huden.”

Kundecase
Bent Johan Poulsen, Projektleder...

”Efter MPK blev jeg forfremmet fra webmaster til kampagneleder med ansvar for markedsføring af særudstillinger. Samtidig fik lønnen et nøk opad." 

Kundecase
Niels Christian Larsen, Officer ...

"MPK er godt skruet sammen for folk med krævende fuldtidsjob, fordi undervisningen foregår i weekender, og vi selv tilrettelægger arbejdet med de opgaver, vi skal løse mellem weekenderne"

Kundecase
Rikke Mortensen, forsikringsfuld...

”Som ny studerende har jeg følt mig meget velkommen. Der har været tid til at lære både medstuderende, undervisere og det netbaserede værktøj, vi kommunikerer gennem, at kende."

kundecase

Du vil måske også være interesseret i: