Vis finduddannelse.dk som: Mobile
Længde: 2-3 år
Kursustype: Åben uddannelse
Sted: København
Startdato: Kontakt os for startdato - København

Den Sociale Diplomuddannelse

Få kompetencer inden for socialt arbejde 

Den sociale diplomuddannelse er en socialfaglig kompetencegivende videreuddannelse for alle medarbejdere, der beskæftiger sig med socialt arbejde. Formålet med uddannelsen er at give dig et kompetenceløft og mulighed for faglig specialisering på tværs af forskellige faglige tilgange og professioner.

Den Sociale DiplomuddannelseDu opnår indsigt og kompetencer i:

 • Teorier og metoder inden for et eller flere socialfaglige områder
 • Det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde i den sociale, pædagogiske og sundhedsfaglige sektor
 • At udvikle din egen socialfaglige praksis og igangsætte udviklingsarbejde internt i organisationen
 • At forbinde videnskabelig analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i praksis

Den sociale diplomuddannelse består af 2 obligatoriske moduler, 3 valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Du har desuden mulighed for at kombinere Den sociale diplomuddannelse med moduler fra andre diplomuddannelser, herunder beskæftigelse, det sundhedsfaglige eller pædagogiske område.

Rusmiddelområdet

Kunne du bruge en social diplomuddannelse med fokus på rusmiddelområdet? Eller er du blot interesseret i et enkelt valgfag om rusmidler? Så kan et eller flere af nedenstående tre valgfagsmoduler være noget for dig.

Ved gennemførelsen af de retningsspecifikke moduler, et valgfrit valgmodul samt samtlige obligatoriske fag og afgangsprojektet ved Den Sociale Diplomuddannelse opnås ret til at anvende betegnelsen: SocD i rusmiddel (Diploma of Social Work Intoxicant).

Du kan frit vælge dit valgmodul fra Den sociale diplomuddannelse eller andre diplomuddannelser. Metropol anbefaler nedenstående valgmodul.

Retningsspecifikt moduler:

 • Dobbeltproblematikker - Socialt arbejde på rusmiddelområdet, udvalgte socialfaglige problemstillinger og teoretiske perspektiver

  Få viden om udsatte voksnes mere generelle livssituation med særligt fokus på mennesker med komplekse problemstillinger såsom sindslidelse og flygtninge/indvandrerbaggrund udover rusmiddelbruget.

 • Metoder i socialfagligt arbejde på rusmiddelområdet

  Modulet vil give dig viden om teorier bag anvendte metoder i misbrugsbehandling, og hvordan de udformer sig i praksis.

Valgmodul: 

 • Udsatte unge med et problematisk brug af rusmidler

  Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe

Målgruppe

Den sociale diplomuddannelse er målrettet alle, der arbejder inden for det socialfaglige felt og ønsker faglig opkvalificering eller ønsker at specialisere sig inden for et andet fagligt område.

Uddannelsen udgør et formelt grundlag for at søge om optagelse på master- og kandidatuddannelser.

Krav for optagelse

Optagelse på Den sociale diplomuddannelse kræver en mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse, anden relevant uddannelse på niveau med en videregående voksenuddannelse (VVU) eller tilsvarende. Hertil kommer mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Dispensation for uddannelseskravet kan gives i særlige tilfælde, hvor ansøgeren kan dokumentere anden relevant uddannelsesbaggrund eller erhvervserfaring.

Pris

Pris per modul: 9.900 kr.

Pris for modul 2 (projektarbejde, dokumentation og evaluering): 6.000 kr.

Pris for afgangsprojekt: 11.400 kr.

Professionshøjskolen Metropol: Efter- og videreuddannelse

Professionshøjskolen Metropol: Efter- og videreuddannelse

Professionshøjskolen Metropol udbyder en bred vifte af efter- og videreuddannelser, udviklet i tæt tilknytning til de stærke faglige miljøer på vore grunduddannelser. Vi tilbyder alt fra korte kurser, diplom- og masteruddannelser til skræddersyede virksomhedsforløb. Hos Metropol har du følgende muligheder:...


Læs mere og vis alle uddannelser fra Professionshøjskolen Metropol: Efter- og videreuddannelse

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

Har du spørgsmål til, eller vil du gerne tilmeldes Den Sociale Diplomuddannelse?

  Bliv kontaktet af den kursusansvarlige

  Få den hjælp du efterspørger

  Tilmeld dig

Errors
Valgfrit
Valgfrit
Valgfrit
Valgfrit

Kontaktinformation til Professionshøjskolen Metropol: Efter- og videreuddannelse

Professionshøjskolen Metropol: Efter- og videreuddannelse