Vis finduddannelse.dk som: Mobile

PRINCE2® Foundation - blended learning

Molio
7 dage
Åben uddannelse
Fjernundervisning
Startdato: 13-01-2020 19:00 - Fjernundervisning
15.000 DKK ekskl. moms

Kursusbeskrivelse

PRINCE2 er en international anerkendt projektmetode, der bygger på best-practice og kan anvendes på alle typer af projekter - uanset størrelse og branche.

Mange organisationer, private såvel som offentlige, har valgt at bygge deres projektmodel på PRINCE2-metoden. For den professionelle projektleder er evnen til at anvende PRINCE2-metoden højt efterspurgt, og en PRINCE2-certificering er således et værdifuldt og internationalt anerkendt kompetencebevis.

Kurset udbydes i samarbejde med GBD og QRP International.

Målgruppe

Dette forløb er særligt tilrettelagt for projektledere inden for byggebranchen og i undervisningen anvendes derfor projektcases fra anlægsområdet.

Som en del af forløbet er der desuden mulighed for individuel sparring og vejledning omkring egen projektledelsespraksis og anvendelse af PRINCE2-metoden.

Herudover vil der på forløbet perspektiveres i forhold til øvrige projektledelses tilgange – herunder viden og teori gennemgået på Byggeriets Projektlederuddannelse.

Pris

Indhold og formål

Med metoden lærer du at agere som et informeret medlem af et PRINCE2-miljø og bidrage til projektledelse ved hjælp af PRINCE2-metoden. Du opnår altså forståelse for PRINCE2-metodens principper og terminologi.

Det er struktureret på en måde, der følger et typisk projektforløb; fra projektets startfase, organisering, kontrol af projektets faser, risikostyring, kvalitetskontrol og levering af projektets målsætninger, helt frem til projektets afslutning.

Med en PRINCE2 Foundation-certificering får du:
  • Værktøjer til at planlægge og styre projekter efter internationalt anerkendte projektstyringsstandarder
  • Indsigt i international "best practice" projektstyringsterminologi, der skaber fælles referenceramme på tværs af brancher og landegrænser
  • En internationalt anerkendt projektledelsescertificering og kompetencebevis
  • En certificering med stor udbredelse i Danmark - særligt inden for det offentlige.

Tilvalg til Byggeriets Projektlederuddannelse
Du kan med fordel vælge certificeringen PRINCE2® Foundation som et tilvalg til Byggeriets Projektlederuddannelse, men du kan også sagtens tage forløbet alene.

Udbytte

Når du har gennemført forløbet er du klædt på til at:
  • Forstå alle PRINCE2-rollernes betydning og ansvarsområder
  • Forstå PRINCE2-metodens struktur - herunder de syv principper, de syv temaer, de syv processer og deres sammenhænge
  • Bestå din PRINCE2-Foundation eksamen

Og du har fået svar på:
  • Hvordan opbygges en projektorganisation, hvor man sikrer, at alle vigtige interesser er repræsenteret i beslutningsprocesserne?
  • Hvordan håndterer man ændringer i organisationen?

Hvordan styrer man sit projekt med fokus på gevinstrealisering?

Om udbyderen

Molio

Kurser og konferencer til byggeriets praktikere

Med godt 200 årlige kursusdage er Molio Kurser en af byggeriets førende, neutrale udbydere af efteruddannelsesaktiviteter til medarbejdere i byggebranchen. Vi udvikler og afholder kurser, konferencer, gå-hjem-møder mv. for byggebranchens professionelle parter i tæt samarbejde med byggeriets organisationer og videninstitutioner....


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Video

Få information

 

Kontaktinfo

Molio

Lyskær 1
2730 Herlev

Telefon: 70 12 06 00
molio.dk

Få information

Udfyld formularen for mere information om PRINCE2® Foundation - blended learning

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.