Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Brand

Molio
Startdatoer
Middelfart
20-04-2020 08:30 
9.900 DKK
21-09-2020 08:30 
9.900 DKK

Kursusbeskrivelse

På kurset får du en gennemgang af lovgivningen for brandsikring af bygninger. Du lærer, hvordan en brand udvikler sig, og hvorledes sikkerheden kan eftervises for personer og bærende konstruktioner.

Indhold og formål

Kurset giver dig den fornødne gennemgang af lovgivningen for brandsikring af bygninger. Vi ser på hvorledes en brand kan udvikle og sprede sig i en bygning og hvorledes sikkerheden kan eftervises for personer og bærende konstruktioner.

På kurset kommer du igennem følgende emner:
1. Gældende lovgivning for bygninger i tilfælde af brand
2. Brandkravene i Bygningsreglementet
3. Gældende vejledninger og anvisninger
4. Introduktion til brandteknisk prøvning og klassifikation
5. Brandbelastning og brandeffekt
6. Flammer og røgfaner
7. Røgfyldning
8. Evakueringsstrategier
9. Aktiv og passiv brandsikring
10. Evakueringsanalyse - håndberegning
11. Brandpåvirkning af bærende konstruktioner
12. Materialegenskaber ved brand for træ, stål og beton
13. Konstruktioners respons som følge af brandpåvirkning

Udbytte

Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:
1. Redegøre for gældende lovgivning for brandsikring af bygninger. 
2. Foretage valg af anvendelseskategori(er) for et byggeprojekt. 
3. Redegøre for forskellige acceptkriterier i forbindelse med brand. 
4. Redegøre for fagområdets terminologi. 
5. Forklare metoder for passiv og aktiv brandsikring. 
6. Beskrive principper for brand- og røgspredning. 
7. Beskrive antændelse, flammespredning samt varmetransport under brand. 
8. Vurdere centrale branddynamiske parametre som brandeffekt, temperatur og røggaslag. 
9. Beskrive en simpel evakueringsstrategi 
10. Udføre en simpel evakueringsberegning 
11. Beskrive brandpåvirkninger af bærende konstruktioner. 
12. Redegøre for hvordan en konstruktion svækkes under et brandforløb.

Målgruppe

Det er en fordel, hvis du har en baggrund som enten arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør for at deltage på kurset, men det er ikke et krav. 

Er du i tvivl om du har de fornødne kvalifikationer, så kontakt os på tlf. 70 12 06 00. 

Pris

Om udbyderen

Molio

Kurser og konferencer til byggeriets praktikere

Med godt 200 årlige kursusdage er Molio Kurser en af byggeriets førende, neutrale udbydere af efteruddannelsesaktiviteter til medarbejdere i byggebranchen. Vi udvikler og afholder kurser, konferencer, gå-hjem-møder mv. for byggebranchens professionelle parter i tæt samarbejde med byggeriets organisationer og videninstitutioner....


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Video

Få information

 

Kontaktinfo

Molio

Lyskær 1
2730 Herlev

Telefon: 70 12 06 00
molio.dk


Få information

Udfyld formularen for mere information om Brand

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.