Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Sygefravær på arbejdspladsen - hvad siger juraen

Økonomi & Personale Academy
Startdatoer
Hvidovre
07-12-2021 09:00 
1.500 DKK
Vejle
14-12-2021 09:00 
1.500 DKK
12-04-2022 09:00 
1.500 DKK
København
11-04-2022 09:00 
1.500 DKK

Hvorfor vælge Økonomi & Personale Academy?

Mere end 20 års erfaring inden for kurser, netværk og uddannelser

Vi har undervist mere end 70.000 kursister

Høj kundetilfredshed

Kursusbeskrivelse

Kort om kurset:
På kurset gives indsigt i arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med sygefravær på arbejdspladsen. Herunder ved sygdom, børns sygdom mv, stressbetinget fravær, sygdomsfravær som følge af handicap mv. Endvidere behandles sygdom i forbindelse med ansættelse, herunder visse oplysningskrav til ansøger efter helbredsoplysningsloven, sygdom og ferie, sygdom og opsigelse, sygefraværsstatistik og problemstillinger i forhold til persondataloven mv. Refusion af sygedagpenge i forbindelsen med Covid-19. indgår på kurset - i det omfang disse bestemmelser er relevante på kursusdagen.


Sygefravær på arbejdspladsen – hvad siger juraen

Fraværsårsager og sygdomsbegrebet – hvad siger juraen

 • Ny dom om lægebesøg i arbejdstiden udvider sygdomsbegrebet  
 • Om selvforskyldt og ikke selvforskyldt fravær
 • Sygdom og handicap
 • Sygdom som følge af stress
 • Fravær ved børns sygdom, fravær ved andre nærtståendes sygdom – misligholdelse
 • Graviditetsbetinget sygdom
 • Fravær som følge af lægebesøg, familieforpligtelse og andre ikke direkte sygdomsrelaterede forhold 
 • Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb

Sygdom i forbindelse med ansættelse

 • Om fortielse af sygdom eller handicap ved ansættelse – helbredsoplysningslovens krav til oplysning om sygdom
 • Om arbejdsgivers retsstilling ved fortielser om sygdom mv. 

Delvise syge- og raskmeldinger

 • Hvad siger loven
 • Raskmelding i forhold til andre end nuværende arbejdsgiver (”den brede vurdering”) 

Sygdom og ferie

 • Den ansattes dokumentationskrav overfor arbejdsgiver når sygdom indtræder under ferie, Hvornår har den ansatte krav på erstatningsferie?   

Særlige arbejdsgiverpligter mv.

 • Lovpligtige sygefraværssamtale, mulighedserklæring mv.
 • Delvis tilbagevenden til arbejde/restarbejdsevne
 • Forebyggende lægebesøg mv.
 • 120-dages-reglen  

Den ansattes pligter under sygdom eller andet fravær

 • Den ansattes underretnings- og dokumentationspligt
 • Lægeerklæringer
 • Om den ansattes pligter under sygdom 

Sygdom og handicap

 • Hvornår foreligger der et handicap?
 • Hvad er situationen, hvis arbejdsgiver ikke er bekendt med, at den ansattes sygdom udgør et handicap?
 • Handicap og 120-dages-reglen
 • Retsbaseret omsorgsorlov i tilfælde af en alvorlig syg eller omsorgskrævende pårørende

Sygefravær og persondatalovgivningen

 • Om begræsningen af arbejdsgivers indsigtsret i forhold til reglerne om følsomme oplysninger
 • Sygefravær og sygefraværsstatistik
 • Personfølsomme oplysninger

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

Målgruppe

Ledere, mellemledere og andre ansatte, som er beskæftiget inden for ansættelsesspørgsmål. Kurset er for ansatte i både den private- og offentlige sektor.

Pris

 • Deltagerbeløb for dagskurser: kr. 4.995 + moms
 • Deltagergebyr ved køb af rabatkort: fra kr. 1.500 + moms

Om udbyderen

Kurser, netværk og uddannelser siden 1999

Økonomi & Personale Academy udbyder kurser, netværk og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 70.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Sygefravær på arbejdspladsen - hvad siger juraen
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Få information

Udfyld formularen for mere information om Sygefravær på arbejdspladsen - hvad siger juraen

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,7)
Baseret på 111 evalueringer
Se alle evalueringer