Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Skattekontrol og transfer pricing

Økonomi & Personale Academy
3,5 timer
Kursus
København, Vejle
Startdato: 07-12-2021 09:00 - Vejle
1.500 DKK ekskl. moms

Hvorfor vælge Økonomi & Personale Academy?

Mere end 20 års erfaring inden for kurser, netværk og uddannelser

Vi har undervist mere end 70.000 kursister

Høj kundetilfredshed

Kursusbeskrivelse

Kurset indeholder en gennemgang i hovedtræk af reglerne om skattekontrol samt en gennemgang af transfer pricing-reglerne i Danmark. Endvidere vil der være en gennemgang af opmærksomhedspunkter i forbindelse med koncerninterne transaktioner med fokus på reglerne i skattekontrollovens kapitel 4, herunder særligt på oplysningsforpligtelserne i oplysningsskemaet.


Generel skattekontrol

 • Kontrolhjemler og pligtsubjekter
 • Oplysningsbegrebet i forhold til skattepligtige
 • Forholdet til skatteindberetningsloven
 • Kontrol, indhentelse af oplysninger, bevisbyrde og oplysningspligt
 • Nyt om dataspejling og anvendelse af telemastoplysninger
 • Grænsen mellem tavshedspligt og oplysningspligt
 • Retten til at begå selvinkriminering
 • Øvrige grænser for hvilke oplysninger, der må indhentes/behandles
 • Nye bestemmelser om skønsmæssig ansættelse
 • Frister, ansvar og straf


Med afsæt i ligningsloven § 2 og skattekontrollovens kapitel 4 samt tilhørende dokumentationsregler, vil følgende blive gennemgået:

 • Danske transfer pricing-regler, herunder ligningslovens § 2 og skattekontrollovens kapitel 4
 • Oplysningspligten (oplysningsskemaet)
 • Hvem er omfattet?
 • Hvilke transaktioner er oplysningspligtige?
 • Hvordan udfylder man oplysningsskemaet (konkrete eksempler)?
 • Dokumentationspligten (transfer pricing-dokumentation)
 • Hvem er omfattet?
 • Transfer pricing-bøder, herunder tvangsbøder, dagbøder og bøder for ikke rettidig indsendelse af (fyldestgørende) skriftlig dokumentation, herunder skatteforvaltningens adgang til skønsmæssig ansættelse og retspraksis for transfer pricing-bøder
 • Revisorerklæring - skattekontrollovens §§ 43-45 (særlige bestemmelser)
 • Særligt om MAP/APA


Formål

Det er formålet at bibringe deltagerne et godt kendskab til reglerne om skattekontrol og transfer pricing, herunder særligt reglerne om oplysningspligten/dokumentationspligten ud fra en praktisk tilgangsvinkel.

 • Du får indsigt i og overblik over skattekontrolreglerne og de internationale og danske transfer pricing-regler.
 • Du får indsigt i en praktiske håndtering af transfer pricing-problematikken, herunder med udarbejdelsen af dokumentation samt oplysningspligten
 • Du bliver i stand til at foretage en vurdering af skattemyndighedernes håndtering af kontrolreglerne og en virksomheds transfer pricing-efterlevelse, og hvorledes man kan tilrettelægge procedurer for at sikre denne efterlevelse


Kurset henvender sig til

 • Revisorer og advokater på flere niveauer
 • Andre personer med professionel interesse for skattekontrol og transfer pricing

Pris

 • Deltagerbeløb for dagskurser: kr. 4.995 + moms
 • Deltagergebyr ved køb af rabatkort: fra kr. 1.500 + moms

Om udbyderen

Kurser, netværk og uddannelser siden 1999

Økonomi & Personale Academy udbyder kurser, netværk og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 70.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Skattekontrol og transfer pricing
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Få information

Udfyld formularen for mere information om Skattekontrol og transfer pricing

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,7)
Baseret på 111 evalueringer
Se alle evalueringer