Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Opsigelse af medarbejdere - jura og HR

Økonomi & Personale Academy
Startdatoer
København
15-10-2019 09:00 
4.995 DKK
Vejle
16-10-2019 09:00 
4.995 DKK

Kursusbeskrivelse

Målgruppe:

Ledere og mellemledere samt ansatte som arbejder inden for HR området. Der kræves ingen videregående forudsætninger for at få udbytte af kurset.


Kort om indholdet:

Første del af kurset giver indsigt i arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter i forbindelse med opsigelse af medarbejdere. Der er en række forhold som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på – herunder at opsigelsen til enhver tid er sagligt begrundet. Der gives eksempler på saglige og usaglige opsigelser.Anden del af kurset ser på ”den værdige opsigelse” og ”den svære samtale” og giver indsigt i hvordan en række andre virksomheder har valgt at håndtere større, mindre og individuelle opsigelser.  

Indhold: 


Opsigelse – kend juraen
 
Opsigelse – formkrav mv.

 • Varsel: hvornår bør varsel gives og virkningstid af et varsel
 • Tidspunkt for opsigelse, formkrav og indhold        
 • Om suspension, bortvisning, fritstilling mv.
 • De 12 faktorer som har betydning for om en opsigelse er lovlig              
 • Løn i opsigelsesperioden/om modregningsadgang
 • Eventuel begrundelse - herunder når det er et krav              
 • Om brug af konkurrence og kundeklausuler
 • Eventuel fratrædelsesgodtgørelse eller anden godtgørelse
 • Om medarbejderbeskyttelse/særlige beskyttelsesregler
 • Om ugyldige, ulovlige eller mangelfulde opsigelser


Bevisbyrden i afskedigelsessager
Særlig om graviditetsbetinget sygdom i forbindelse med opsigelse - når sygdommen først bliver kendt ”efter opsigelsen”                 

Opsigelsesrestriktioner     

Opsigelse - særlige situationer

 • Afskedigelse af fleksjobbere og andre ansatte i løntilskud
 • Afskedigelse af vikaransatte efter det nye EU – direktiv
 • Opsigelse af ”ældre” medarbejdere
 • Opsigelse af "ungearbejdere"
 • Opsigelse begrundet i sygefravær
 • Opsigelse af gravide medarbejdere - hvad skal der til?
 • Om fortielse på ansættelsestidspunkt       
 • Opsigelser under konkurs - medarbejders retsstilling
 • Er medarbejderen berettiget til bonus, tantieme mv.
 • Genansættelse af afskediget medarbejder
 • Gensidige fratrædelsesaftaler


Opsigelse - særlig om ferieafvikling

 • Ferieafvikling/varsling af ferie, herunder feriefridage
 • Afspadsering af eventuelt overarbejde          


Opsigelse – en værdig opsigelse, den svære samtale mv. v/ Palle Udsen AS3 

 • Hvad gør en opsigelse værdig?
 • Hvilke faldgruber er de vigtigste at undgå?
 • Hvordan kan den rette kommunikation sikre et minimum af støj?
 • Hvordan forbereder man sig bedst inden opsigelsessamtalen?


Afviklingspolitik

 • En afviklingspolitik eller ej – kan det overhovedet betale sig?
 • Virksomhedens værdier kommer for alvor i spil


Selve samtalen

 • Reaktionerne overrasker os ofte – få gode råd til at tackle dem
 • Hvad sker det med den opsagte?
 • Hvordan håndterer vi bedst de blivende medarbejdere?


Hvordan kommer vi videre?

 • Refleksioner før, under og efter en opsigelsessamtale
 • Hvorfor overhovedet bruge outplacement?

Bemærk:Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb ”HR & Personalejurauddannelse” og "Løn & Personale".Ved deltagelse på mindst 5 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført forløb.

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer inden for 'andre områder af generel betydning'.

Om udbyderen

Økonomi & Personale Academy

Kurser, netværk og uddannelser siden 1999

Økonomi & Personale Academy udbyder kurser, netværk og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 50.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Få information

Udfyld formularen for mere information om Opsigelse af medarbejdere - jura og HR

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,7)
Baseret på 111 evalueringer
Se alle evalueringer