Kursus
Ingen anmeldelser

Energiafgifter - fradrag og godtgørelse

Økonomi & Personale Academy, i København (+1 lokationer)
Længde
3 timer
Pris
1.500 DKK ekskl. moms
Næste startdato
2 oktober, 2023 (+2 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
3 timer
Pris
1.500 DKK ekskl. moms
Næste startdato
2 oktober, 2023 (+2 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Hvorfor vælge Økonomi & Personale Academy?

Mere end 20 års erfaring inden for kurser og uddannelser

Vi har undervist mere end 70.000 kursister

Høj kundetilfredshed

Startdato

Vælg mellem 2 startdatoer

2 oktober, 2023

 • Holdundervisning
 • København

3 oktober, 2023

 • Holdundervisning
 • Vejle

Kursusbeskrivelse

Energiafgifter - fradrag og godtgørelse

Kort om kurset:

Fra 2022 ændres reglerne for afgift på overskudsvarme radikalt. 

Regelændringerne skal være med til at sænke C02-udledlingen og forbruget af fossile brændsel og fremme grøn energi.  
Kurset ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter. Kurset sætter fokus på nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra SKAT, og bindende svar inden for energiafgiftsområdet. Regeringen har fremsat ny skattereform, som bla. øger  afgifterne ved brug af fossile brændsler – konsekvenserne af dette aspekt, vil også blive berørt.Herudover ser vi også på det større perspektiv frem mod 2030 med udgangspunkt i Klimarådets 2020-rapport.    

Indhold: 
Nye regler for afgift på overskudsvarme fra 2022.

Ny Grøn Skattereform aftalt - betydning for virksomheders energiafgifter.


Energiafgifter

 • Gennemgang af afgift på elektricitet og brændsler – væsentlige ændringer!
 • Skærpede krav til dokumentation for godtgørelse af elafgift  
 • Regler for opladning af el-biler
 • Godtgørelse af energiafgifter
 • Nye regler medfører radikale ændringer for afgift på overskudsvarme fra 1. januar 2022
 • Ny certificeringsordning mulliggør fritagelse for afgift 
 • Afgift på varmepumper, elbiler, solceller m.v.
 • Betydning af VE-energi


Grøn skattereform - udspil fra regeringen

 • Betydningen for virksomhedernes energibelastning


Fradrag for vandafgift

 • Afgift og godtgørelse af ledningsført vand (vandafgift)
 • Momsfrit og momspligtigt salg 

Hvad kan du opnå godtgørelse for?

 • Motorbrændstof – hvornår gives der godtgørelse
 • Procesenergi - let proces/tung proces – forskelle
 • Rumvarme og komfortkøling
 • Udnyttelse af overskudsvarme

Hvordan beregnes godtgørelsen? -  Beregning af godtgørelser – metoder, med og uden egne målere
-   Faldgruber og risikoområder 

NOx-afgift

 • Generelle regler for kvælstofoxider i forbindelse med forbrænding
 • Afgiftspligtigt område
 • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse


Cases og praktiske opgaver
Gennemgangen af de mange emner afrundes af cases samt et par praktiske opgaver, der skal løses undervejs. 

En væsentlig del af danske virksomheder har ikke tilstrækkeligt fokus på de afgiftsretlige regler. Dette kan både betyde, at virksomhederne snyder sig selv for godtgørelse af energiafgifter eller at virksomheden overser væsentlige risici, som kan medføre bødesanktion ved Skattestyrelsens kontrolbesøg.

  ”Skattestyrelsens vurdering af ansvaret indenfor godtgørelse af energi- og miljøafgifter nærmere sig det objektive ansvar”.

  Skattestyrelsen har generelt skærpet fokus på afgiftsreglerne og særligt på korrekt opdeling af energiforbrug mellem rumvarme- og procesforbrug. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på denne sondring.

  Godkendt efteruddannelse
  Kurset tæller 3 lektioner i den obligatoriske efteruddannelse for advokater og revisorer. For revisorer under kategorien ’Direkte og indirekte skat’.  

  Målgruppe

  Ansatte med regnskabsmæssig- eller teknisk baggrund, som arbejder med energi- og miljøafgifter.

  Få information

  Få information

  Få svar på dine spørgsmål om Energiafgifter - fradrag og godtgørelse
  Den kursusansvarlige vil kontakte dig
  Ingen omkostninger eller forpligtigelser
  Økonomi & Personale Academy

  Kurser og uddannelser siden 1999

  Økonomi & Personale Academy udbyder kurser og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 70.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde med...

  Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

  Sponsoreret