Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Elever & Lærlinge - kend juraen

Økonomi & Personale Academy
Startdatoer
København
22-10-2019 09:00 
4.995 DKK
Vejle
23-10-2019 09:00 
4.995 DKK

Kursusbeskrivelse

Ansættelse af elever og lærlinge adskiller sig fra de almindelige ansættelsesforhold. Der er tale om et område med hvor mange forskellige regelsæt spiller ind.  Og reglerne er heller ikke helt ukomplicerede. Kurset giver et samlet overblik over reglerne for elever og lærlinge herunder nyeste regler om elever og lærlinge. Senest er der indført ny ordning fra 2017 som giver arbejdsgiver mulighed for bonus på 40.000 kr. for ansatte udlændinge (flygtninge) når visse betingelser er opfyldt (IGU-ordningen). Fra 1. august 2017 indføres praktikpladsafhængig arbejdsgiverbidrag.

Elever:

 • Etablering af elevkontrakten
 • Hvilken betydning har det, om arbejdsgiver er omfattet af overenskomst
 • Relevant lovgivning om elever (erhversuddannelse, erhvervsgrunduddannelse mv.)
 • Krav til arbejdspladsen
 • Kan elever pålægges overarbejde?
 • Pensionsforpligtelser for elever - også når der ikke er overenskomst
 • Fritvalgskonto
 • Lønfastsættelsen for elever            
 • Elevers sygefravær - hvornår er det berettiget at ophæve elevaftalen
 • Sygedagpengerefusion for elever i lønnet praktik
 • De særlige problemstillinger når en elev både er omfattet af erhvervsuddannelsesloven og funktionærloven
 • Hvad sker der, hvis elevens arbejde er utilfredsstillende - hvornår kan arbejdsgiver ophæve kontrakten
 • Elevforholdets uopsigelighed - hvad er betydningen heraf  - Forlængelse af elevaftalen
 • Elever og prøvetid
 • De særlige ferieregler der gælder for elever  
 • Situationen når eleven går på barsel - hvilken betydning har det for elevaftalen
 • Hvilke risici  løber arbejdsgiver, hvis elevkontrakten bliver bragt til ophør under graviditet og barsel? Har arbejdsgiver i den situation pligt til at forlænge elevaftalen?
 • De særlige regler der gælder for det faglige udvalg og Tvistighedsnævnet, der afgør sager om elevforhold
 • Der er indenfor de seneste år afsagt en række  principielle afgørelser om elever, som har betydning for arbejdsgivers administration af elevforholdet - betydningen heraf vil blive gennemgået
 • Ny IGU - elevordning for udenlandske flygninge - mulighed for bonus - betingelser og indhold


Lærlinge:

 • Nyeste regler vedrørende lærlinge                                                                                     
 • Voksenlærlinge og løntilskud - lovændringer

Målgruppe

Ledere og mellemledere og ansatte som arbejder med HR forhold. Fordel med en grundlæggende viden om ansættelsesspørgsmål.

Instruktører:

Advokat (H) Rami Christian Sørensen, DJØF

Pris

Pris fra kr. 2.500 + moms ved brug af rabatkort

Om udbyderen

Økonomi & Personale Academy

Kurser, netværk og uddannelser siden 1999

Økonomi & Personale Academy udbyder kurser, netværk og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 50.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Evalueringer

Jette Nielsen, Grafisk Uddannelsessekretariat
(5)
Et fantastisk kursus. Lærerigt og en super underviser.
Lene P.
(4)
Rigtig god undervisning, engageret og meget dygtig lærer.
Sune S.
(5)
Det har været et rigtig godt formidlet kursus! Vi arbejder med erhvervsuddannelser dagligt, og Rami var virkelig god til at formidle! Det var også imponerende, at han havde så godt styr på de indholdsmæssige ændringer jf. EUD-reformen - det er ikke en nem sag! Tak!
Få information

Udfyld formularen for mere information om Elever & Lærlinge - kend juraen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
Elever & Lærlinge - kend juraen
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
(4,6)
Baseret på 3 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,7)
Baseret på 111 evalueringer
Se alle evalueringer