Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Økonomi & Personale Academy
Startdatoer
København
21-02-2022 09:00 
1.500 DKK
Vejle
22-02-2022 09:00 
1.500 DKK

Hvorfor vælge Økonomi & Personale Academy?

Mere end 20 års erfaring inden for kurser, netværk og uddannelser

Vi har undervist mere end 70.000 kursister

Høj kundetilfredshed

Kursusbeskrivelse

Kort om kurset:
Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Senest er vedtaget lov som giver ret til sygedagpenge for medarbejdere i Covid-19 risikozone (Gennemgangen forudsætter at reglerne fortsat er gældende på kursusafholdelsestidspunktet). Nye regler om øremærket orlov/barselsdagpenge på vej. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset målretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.
 
Indhold

Sygedagpenge - hovedpunkter: 

Om retten til sygedagpenge:

 • Krav om uarbejdsdygtig pga. egen sygdom
 • Smal vurdering af uarbejdsdygtighed
 • Bred vurdering af uarbejdsdygtighed
 • Beskæftigelseskravet

Anmeldelse af sygedagpengesager:

 • Hvordan anmeldes en sygedagpengesag?
 • Hvilke anmeldelsesfrister skal arbejdsgiver overholde?

Betaling af løn under sygdom/sygedagpenge:

 • Løn under sygdom og sygedagpenge i arbejdsgiverperioden
 • Betingelserne for udbetaling til medarbejder i arbejdsgiverperiode?
 • Hvor lang tid skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge?

Arbejdsgivers refusion af sygedagpenge herunder § 56-aftaler:

 • Mulighed for §56 aftaler – hvordan indgår disse aftaler
 • Er der genvej ”uden om §56”
 • Forlængelse af sygedagpengeperioden
 • Gennemgang af de mindre kendte variationer af § 56-aftalerne

Arbejdsgiverpligter under sygdomsforløb:

 • Hvilke pligter påhviler arbejdsgiver?
 • Sygefraværssamtaler
 • Fastholdelsesplaner – hvornår skal de laves og hvordan?
 • Brug af tro og love erklæringer, mulighedserklæring og friattester                              

Krav til den sygemeldte i sygedagpengesager:

 • Hvornår og hvordan skal en medarbejder melde sig syg?
 • Hvilke pligter påhviler den ansatte under sygdomsforløbet i sygedagpengesager?
 • Krav til opfølgning, lægebehandling mv.
 • Når den sygemeldte ikke medvirker til opfølgning?
 • Hvornår kan arbejdsgiver modregne i medarbejderens løn ved manglende refusion af sygedagpenge?
 • Når den ansatte afholder ferie under en sygedagpengesag
 • Ændringer fra 1. januar i 2020 i kravene om lægeattest inden den første sygefraværssamtale i dagpengesager

Beregning af refusion til arbejdsgiver:

 • Hvordan beregnes refusion til arbejdsgiver?
 • Refusionen når en medarbejder har flere arbejdsgivere

Sygedagpengereglerne og samspillet med ansættelsesretten:

 • Hvordan hænger de ansættelsesretlige regler om betaling under sygdom sammen med sygedagpengereglerne?

Når medarbejder overgår til jobafklaringsforløb:

 • Hvad der konsekvenserne for arbejdsgiver, hvis en medarbejder overgår til jobafklaringsforløb

Fast-track løsning – om hurtigere opfølgning i sygdomsforløb:

 • Formålet med ”fast-track”
 • Hvem kan søge ”fast-track”
 • Arbejdsgivers anmodning om tidlig opfølgning på sygdomsforløb

Andre forhold:

 • Arbejdsgivers aktindsigt i sygedagpengesager er begrænset – vi gennemgår mulighederne
 • Ferieafholdelse for sygemeldte på dagpenge - ny vigtig principafgørelse
 • Løsarbejdere - ny principafgørelse om sygedagpengeret

                

Barseldagpenge - hovedpunkter:                  

 • Hvordan spiller fraværsreglerne sammen med reglerne om barseldagpenge?
 • Hvornår er arbejdsgiver forpligtet til at betale løn under barsel og hvor længe?
 • Betingelserne for at få barseldagpenge herunder beskæftigelseskravet
 • Hvordan kan arbejdsgiver få refusion selvom det almindelige beskæftigelseskrav ikke er opfyldt?
 • Kan medarbejderen afbryde en barselperiode uden at miste barseldagpenge?
 • Den fleksibel fædreorlov
 • Sorgorlov for fædre i forbindelse med dødsfødsler, død og bortadoption
 • Hvordan sikre arbejdsgiver sig mod at miste retten til refusion i barselsforløb, hvor medarbejder i perioden afholder ferie?
 • Ansøgning og anmeldelsesfrister
 • Hvad sker der med mistede barseldagpenge, når arbejdsgiver anmelder for sent?
 • Barseldagpenge ved barnets hospitalsindlæggelse
 • Særregler i forbindelse med adoption
 • Barselsdagpenge og surrogatfødsel - principafgørelse
 • Dagpengeret ved alvorligt syge børn under 18 år
 • Nye regler om øremærket orlov med barselsdagpenge på vej

Målgruppe

Lønchefer, økonomi– og regnskabschefer, HR-chefer og deres medarbejdere, HR-konsulenter og andre, der arbejder med dagpengespørgsmål.

Pris

 • Deltagerbeløb for dagskurser: kr. 4.995 + moms
 • Deltagergebyr ved køb af rabatkort: fra kr. 2.000 + moms

Om udbyderen

Kurser, netværk og uddannelser siden 1999

Økonomi & Personale Academy udbyder kurser, netværk og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 70.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Dagpengereglerne ved sygdom og barsel
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Evalueringer

Gennemsnit 4,5

Baseret på 4 evalueringer

Lone Andersen, Rigspolitiet
Tak for et godt kursus. God underviser og godt materiale. Kan absolut anbefales at deltage i.
Berit Jensen, Vitrex Medical
Det var et rigtig godt og fyldestgørende kusus.
Solveig S.
Jeg synes det var et udmærket kursus om Energiafgifter og godtgørelse, og det indfriede mine forventninger. Kursusmaterialet er fint, det var udmærket at underviseren indlagde nogle småopgaver i løbet af kurset.
Få information

Udfyld formularen for mere information om Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
(4,5)
Baseret på 4 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,7)
Baseret på 111 evalueringer
Se alle evalueringer