Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Økonomi & Personale Academy
Startdatoer
København
11-09-2023 09:00 
1.500 DKK
Vejle
12-09-2023 09:00 
1.500 DKK

Hvorfor vælge Økonomi & Personale Academy?

Mere end 20 års erfaring inden for kurser og uddannelser

Vi har undervist mere end 70.000 kursister

Høj kundetilfredshed

Kursusbeskrivelse

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Målgruppe: 

Lønchefer, økonomi– og regnskabschefer, HR-chefer og deres medarbejdere, HR-konsulenter og andre, der arbejder med dagpengespørgsmål.

Kort om kurset: 

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Der er fremsat et lovforslag om ny barselsreform med væsentlige ændringer af barselsdagpengereglerne og deres fordeling i barselsloven. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset målretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Indhold:

Ny barselsreform 2022 - konsekvensændringer for dagpengereglerne:

 • Ændring af fordeling af barselsdagpengene mellem forældrene
 • Soloforældre, nærtstående og sociale forældre
 • Hvordan spiller fraværsreglerne sammen med reglerne om barseldagpenge?
 • Hvornår er arbejdsgiver forpligtet til at betale løn under barsel og hvor længe?
 • De ændrede dagpengereglers betydning for lønretten
 • Hvordan sikres refusionskravet?
 • Beskæftigelseskravet for barselsdagpenge – ændrede regler som følge af reformen
 • Sorgorlov
 • Ansøgning og anmeldelsesfrister
 • Hvad sker der med mistede barseldagpenge, når arbejdsgiver anmelder for sent?
 • Barseldagpenge ved barnets hospitalsindlæggelse
 • Barselsdagpenge og surrogatfødsel
 • Dagpengeret ved alvorligt syge børn under 18 år

Om retten til sygedagpenge:

 • Krav om uarbejdsdygtig pga. egen sygdom
 • Smal vurdering af uarbejdsdygtighed
 • Bred vurdering af uarbejdsdygtighed     


Anmeldelse af sygedagpengesager:

 • Hvordan anmeldes en sygedagpengesag?
 • Hvilke anmeldelsesfrister skal arbejdsgiver overholde?
 • Hvornår opnås der ret til sygedagpenge
 • Arbejdsgiverens og kommunens beskæftigelseskrav


Betaling af løn under sygdom/sygedagpenge:

 • Løn under sygdom og sygedagpenge i arbejdsgiverperioden
 • Betingelserne for udbetaling til medarbejder i arbejdsgiverperiode?
 • Hvor lang tid skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge?
 • Hvornår ophører sygedagpengene
 • Forlængelse af sygedagpengeperioden


§ 56-aftaler:

 • Mulighed for §56 aftaler – hvordan indgår disse aftaler
 • Gennemgang af de mindre kendte variationer af § 56-aftalerne


Arbejdsgiverpligter under sygdomsforløb:

 • Hvilke pligter påhviler arbejdsgiver?
 • Sygefraværssamtaler
 • Fastholdelsesplaner – hvornår skal de laves og hvordan?
 • Brug af tro og love erklæringer, mulighedserklæring og friattester                              

Krav til den sygemeldte i sygedagpengesager:

 • Hvornår og hvordan skal en medarbejder melde sig syg?
 • Hvilke pligter påhviler den ansatte under sygdomsforløbet i sygedagpengesager?
 • Krav til opfølgning, lægebehandling mv.
 • Når den sygemeldte ikke medvirker til opfølgning?
 • Hvornår kan arbejdsgiver modregne i medarbejderens løn ved manglende refusion af sygedagpenge?
 • Ændringer fra 1. januar i 2020 i kravene om lægeattest inden den første sygefraværssamtale i dagpengesager


Beregning af refusion til arbejdsgiver:

 • Hvordan beregnes refusion til arbejdsgiver?
 • Refusionen når en medarbejder har flere arbejdsgivere


Sygedagpengereglerne og samspillet med ansættelsesretten:

 • Hvordan hænger de ansættelsesretlige regler om betaling under sygdom sammen med sygedagpengereglerne?

Når medarbejder overgår til jobafklaringsforløb:

 • Hvad er konsekvenserne for arbejdsgiver, hvis en medarbejder overgår til jobafklaringsforløb

Fast-track løsning – om hurtigere opfølgning i sygdomsforløb:

 • Formålet med ”fast-track”
 • Hvem kan søge ”fast-track”
 • Arbejdsgivers anmodning om tidlig opfølgning på sygdomsforløb

Andre forhold:

 • Arbejdsgivers aktindsigt i sygedagpengesager er begrænset – vi gennemgår mulighederne
 • Ferieafholdelse for sygemeldte på dagpenge - ny vigtig principafgørelse
 • Løsarbejdere - ny principafgørelse om sygedagpengeret

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

Dagpengereglerne

Instruktør på kurset:
Rami Sørensen

Målgruppe

Lønchefer, økonomi– og regnskabschefer, HR-chefer og deres medarbejdere, HR-konsulenter og andre, der arbejder med dagpengespørgsmål.

Pris

 • Deltagerbeløb for dagskurser: kr. 4.995 + moms
 • Deltagergebyr ved køb af rabatkort: fra kr. 1.500 + moms

Om udbyderen

Kurser og uddannelser siden 1999

Økonomi & Personale Academy udbyder kurser og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 70.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde med...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Dagpengereglerne ved sygdom og barsel
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

Økonomi & Personale AcademyEvalueringer

Gennemsnit 4,7

Baseret på 7 evalueringer

Anette, AMU Nordjylland

Rigtig godt kursus, med super relevant indhold omkring nye barselsregler samt sygedagpenge. Instruktøren er en fantastisk dygtig underviser med stor faglig viden, humor og hjælpsom. Glæder mig allerede til at komme på kursus igen.

Dorthe, Administrations- og servicestyrelsen

Super godt og lærerigt kursus med en super dygtig underviser.

Julie Lene, Ledernes Hovedorganisation

Tak for et godt kursus med en rigtig god underviser, der formåede at formidle de mange regler på en god og overskuelig måde.

Få information

Udfyld formularen for mere information om Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
(4,7)
Baseret på 7 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,8)
Baseret på 151 evalueringer
Se alle evalueringer