Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Barsel & Ligebehandling på arbejdsmarkedet

Økonomi & Personale Academy
Startdatoer
København
07-10-2019 09:00 
4.995 DKK
Silkeborg
08-10-2019 09:00 
4.995 DKK

Kursusbeskrivelse

Kort om kurset:

Kurset har fokus på en samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet herunder barselsreglerne. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til fleste tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis. Som en del af barselslovgivningen gennemgås også refusionsreglerne.


Barselsreglerne:


Fravær og barsel:

 • Fraværsreglerne før og efter fødsel for begge forældre – de almindelige fraværsregler
 • Fravær på grund af barnets hospitalsindlæggelse- forlængelse og udskydelse af orlov
 • Fravær af familiemæssige årsager
 • Graviditetsbetinget sygefravær – herunder ved opsigelse
 • Sygdom under barsels- og forældreorlov


Varslingsregler og barsel/adoption:

 • Hvilke frister gælder for varsling af barsel og orlov – for mor og far
 • Om konsekvenser ved for sen varsling over for arbejdsgiver
 • Varslingsregler ved adoption


Dagpengebestemmelserne:

 • Barselsdagpenge - anmeldelse og dagpengerefusion
 • Beskæftigelseskravene efter barselsloven
 • Arbejdsgivers pligt til at betale løn under barsel  


Lønrettigheder i lovgivning, aftaler og overenskomster:
Ferie og barsel:

 • Forholdet til ferieloven – hvordan placerer man ferie i en barselsplan
 • Overførsel af ferie ved barsel


Tilbagevenden til arbejde efter barsel:

 • Hvilken stilling har man krav på at komme tilbage til efter orlovsfravær?
 • Reglerne om anden ugunstig behandling end afskedigelse
 • Reglerne om anmodning om ændrede arbejdsvilkår efter tilbagevenden fra barsel

Målrettet annoncering på sociale medier - og ligebehandlingsloven
Ligebehandling på arbejdsmarkedet:Ved ansættelse og ligebehandling:

 • Hvad må arbejdsgiver spørge om før og under ansættelsen? 


Afskedigelse og ligebehandling:

 • Højesteretsdom om opsigelse, hvor arbejdsgiver ikke kender til graviditeten før efter opsigelsen
 • Opsigelse under graviditet, under orlov, og efter tilbagevenden fra barsels– og forældreorlov
 • Opsigelse pga. personalereduktioner - hvor langt strækker omplaceringsforpligtelsen
 • Opsigelse pga. besparelser og omstrukturering efter tilbagevenden fra barsel
 • Omplaceringspligt - ny dom fra Højesteret  
 • Tilbagekaldelse af opsigelse
 • Afskedigelse ved generel afskedigelsesrunde/personalereduktion – nye afgørelser
 • Afskedigelse, når stillingen ikke nedlægges
 • Afskedigelse, når vikaren fortsætter
 • Hvornår har arbejdsgiveren bevisbyrden for, at afskedigelsen er berettiget?
 • Stillingsændring efter tilbagevenden på arbejdspladsen
 • Stramning af reglerne omkring seksuel chikane pr. 1. januar 2019


Graviditet – afskedigelse og ligebehandling:

 • Hvad er situationen, hvis arbejdsgiveren ikke har kendskab til graviditeten?
 • Graviditetsbetinget sygefravær – herunder om opsigelse, når arbejdsgiver først bliver bekendt med fraværsårsag efter opsigelse       


Fædre – afskedigelse og ligebehandling:

 • Er fædre beskyttet mod afskedigelse, når de varsler fædreorlov eller forældreorlov?
 • Ny retspraksis vedrørende farens beskyttelse mod afskedigelse under morens graviditet 


Bemærk:

Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb ”HR - Jura” og "Løn & Personale". Ved deltagelse på mindst 5 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført uddannelse.


Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.

Målgruppe

Ledere, mellemledere og ansatte i HR funktioner, samt rådgivere inden for det ansættelsesretlige område. Der forudsættes blot et grundlæggende kendskab til barsel- og ligebehandlingsreglerne. Kurset henvender sig til både private- og offentlige arbejdsgivere.

 

Pris

Pris fra kr. 2.500 + moms ved brug af rabatkort

Om udbyderen

Økonomi & Personale Academy

Kurser, netværk og uddannelser siden 1999

Økonomi & Personale Academy udbyder kurser, netværk og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 50.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Evalueringer

Bente Dørr, Vejdirektoratet
(5)
super relevant kursus, med god engageret underviser
Morten Olsen, Vejdirektoratet
(5)
Super kursus :-) Relevant og interessant indhold, - med en rigtig god underviser!
Få information

Udfyld formularen for mere information om Barsel & Ligebehandling på arbejdsmarkedet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
Barsel & Ligebehandling på arbejdsmarkedet
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
(5,0)
Baseret på 2 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,7)
Baseret på 111 evalueringer
Se alle evalueringer