Vis finduddannelse.dk som: Mobile
Startdatoer
Århus
26-09-2022 09:00 
1.500 DKK
København
27-09-2022 09:00 
1.500 DKK

Fremragende Kundekontakt


Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt. 

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Hvorfor vælge Økonomi & Personale Academy?

Mere end 20 års erfaring inden for kurser og uddannelser

Vi har undervist mere end 70.000 kursister

Høj kundetilfredshed

Kursusbeskrivelse

MÅLGRUPPE:
Lønansatte herunder chefer og deres medarbejdere. Revisorer, ansatte ved lønbureauer og andre, som er i berøring med lønspørgsmål, kan med fordel deltage.

INDHOLD:

Kurset kommer rundt om lovnyheder, herunder nye regler fra EU, nyeste praksis fra myndigheder og aktuelle temaer. Kurset følger bl.a. op på: Ny barselsordning om øremærket barsel, den ny ferielov og udvalgte problemstillinger, ny praksis for bilbeskatning kan medføre store bøder og efterreguleringer. Nye regler for sorgorlov og ny retsbaseret omsorgsorlov. Særlige problemstillinger vedrørende personalegoder, skattefri godtgørelser, erhvervsmæssig kørsel i egen bil, valg mellem forskellige bilordninger, arbejdsgiverkrav og SKAT´s kontroller. 

Personalegoder – regler, indberetning og arbejdsgiverkrav

 • Ny praksis for beskatning af firmabilen - en "bombe" under beskatningen
 • Fri bil - beskatning 2021, herunder nye beskatningsregler på hvidpladebiler fra 1. juli 2021
 • Erhvervsmæssig kørsel i egen bil
 • Bilbeskatning 2021 - regulering af afgifter 2021
 • Covid-19: ekstra muligheder i brug af 60 - dages reglen
 • 60 - dages reglen: brug og misbrug af reglen (for skattefri godtgørelse)
 • Genberegning af leasingbiler - nyere regler - arbejdsgivers ansvar
 • Splitleasing af "firmabiler" - faldgruber og muligheder
 • Arbejdsgiverkrav til kontroller med personalegoder
 • SKATS fokus 2021 vedrørende personalegoder mv.

Gaver

 • Bagatelgrænse for gaver, herunder julegaver, lejlighedsgaver etc.
 • Gavekort eller gavebevis til ansatte
 • Arbejdsgiverbetalte gavekort til visse oplevelser
 • SKATS fokus

 

Rette indkomstmodtager

 • A-indkomst/B-indkomst
 • Honorarmodtager
 • SKATS fokus

Nye krav til løn- og ansættelsesvilkår for udenlandsk arbejdskraft

 • Nye regler for udenlandsk arbejdskraft fra 1 januar 2021
 • Krav om dansk bankkonto per 1 januar 2021
 • Arbejdstilladelse til medfølgende ægtefælle
 • Skærpet kontrol og formodningsafslag

 

COVID-19: Befordringsfradrag, hjemmearbejdspladser, kantineordninger mv.

 • Lønindberetning - befordringsfradrag
 • Hjemmearbejdsplads - krav til arbejdsgivers håndtering og skattemæssige overvejelser
 • Kantineordninger
 • Lønnedgang - de skattemæssige krav for at der reelt er tale om lønnedgang 
 • "Genaktivering" af skattefri kørsel efter 60 - dages reglen ved hjemmearbejde

Godtgørelse for ansattes arbejdsrelaterede udgifter

 • Almindelige regler for skattefri godtgørelser
 • Krav til arbejdsgivers undersøgelsespligt
 • Når ”godtgørelserne” bliver skattepligtige
 • Arbejdsgivers risiko

Skat øger kontrolindsatsen i 2021:

 • "Genoplivning" af arbejdsgiverkontrollen
 • Personalegoder, skattefri godtgørelser, arbejdsudleje, rette indkomstmodtager etc.
 • Skats sanktioner når arbejdsgiverkontrollen svigter

Feriepenge - indberetning og regulering 

 • Opfølgning på indefrosne feriepenge i 2021
 • Efterfølgende reguleringer/korrektioner - bonusberegninger

Den ny ferielov – udvalgte problemstillinger:

 • Lønmodtagerbegrebet i ferieloven – direktører
 • Lønindberetning og beskatning af feriepenge for funktionærer og timelønnede 
 • Forskudsferie - herunder på tværs af ferieår
 • Overførsel og udbetaling af ferie udover 4 uger
 • Ferietillæg

Den ny barselsreform - politisk aftale på plads:
Barselsreformenindeholder en række store ændringer, herunder:

 • Konsekvensændringer af den ny barselsreform
 • Øremærkning af forældreorlov med barselsdagpenge til hver forælder.
 • Barselsorlovsperioden – nye regler
 • Fædreorlov – nye regler
 • Forældreorlov og barselsdagpenge – nye regler
 • Barselsdagpenge mellem forældrene – hvordan vil forældrene kunne indrette sig i den nye model
 • Forlængelse og udskydelse af forældreorloven – nye regler
 • Konsekvenser for lønrettighederne i  de kollektive overenskomster
 • Retsstilling for regnbuefamilier
 • Hvordan stilles soloforældre i barselreformen
 • Indførelse af regler om omsorgsorlov (februar 2022)
 • Og mange andre problemstillinger...

Målgruppe

Målgruppe:
Lønansatte herunder chefer og deres medarbejdere. Revisorer, ansatte ved lønbureauer, ansatte i Skattestyrelsen og andre, som er i berøring med lønspørgsmål, kan med fordel deltage.

Pris

 • Deltagerbeløb for dagskurser: kr. 4.995 + moms
 • Deltagergebyr ved køb af rabatkort: fra kr. 1.500 + moms

Om udbyderen

Kurser og uddannelser siden 1999

Økonomi & Personale Academy udbyder kurser og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 70.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde med...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Aktuel løn 2022
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Få information

Udfyld formularen for mere information om Aktuel løn 2022

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,7)
Baseret på 111 evalueringer
Se alle evalueringer