Vis finduddannelse.dk som: Mobile
Startdatoer
Århus
16-11-2021 09:00 
1.500 DKK
København
07-02-2022 09:00 
1.500 DKK
Vejle
08-02-2022 09:00 
1.500 DKK

Hvorfor vælge Økonomi & Personale Academy?

Mere end 20 års erfaring inden for kurser, netværk og uddannelser

Vi har undervist mere end 70.000 kursister

Høj kundetilfredshed

Kursusbeskrivelse

Kort om kurset:

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2021/22. Der er aftalt ny barselsordning om bl.a øremærket barsel som implementeres fra 2022. Nye krav til ansættelseskontrakter bliver konsekvensen af nyt EU direktiv om minimumsrettigheder og gennemsigtighed i ansættelsesforhold.

Ny lovgivning 2020- 2022 herunder:

 • Ny barselsaftale er nu indgået mellem lønmodtagere og arbejdsgivere
 • Ændring af sygedagpengeloven: udvidelse af sorgorlov
 • Nye krav til ansættelseskontrakter (Nyt direktiv om minimumsrettighed og oplysningskrav for arbejdstagere)
 • Whistleblowerordning vedtaget   
 • Ændring af udstationeringsloven - betydning for ansættelses- og lønvilkår

Den ny ferielov - aktuelle problemstillinger

 • Ny bekendtgørelse fra marts 2021 om forvaltning af feriepenge i overgangsperioden 
 • Opfølgning på svar fra STAR - afklaring af en række problemstillinger med den ny lov          

Ny arbejdsmiljølovgivning

 • Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø fra 30. september 2020- om regler og arbejdsgiverkrav
 • Muligheder for aftaler med Arbejdstilsynet bl.a. ved mistanke om arbejdsmiljøproblemer og inden påbud fra arbejdstilsynet

Ansættelseskontrakt og personalehåndbogen - tilpasning til nye regler

 • Nyt direktiv om minimumsrettigheder og gennemsigtighed - konsekvenser for ansættelseskontrakten

Update på GDPR - praksis

 • Datatilsynets seneste praksis og bødesager samt afgørelse om afslag på indsigt i medarbejders arbejdsmail   
 • Hvor ligger GDPR - risikoen; erfaringer fra tilsyn

Nye løn- og ansættelsesvilkår ved udenlandske ansættelser

 • Nye regler fra 1. august 2020 om harmonisering af ansættelsesforhold
 • Ændring i lønbegreb – konsekvenser for aflønning (herunder ferieløn)
 • Krav om offentliggørelse af arbejds- og ansættelses vilkår på hjemmeside i værtslandet
 • Udstationering over 12 måneder bliver generelt omfattet af alle ansættelsesvilkår i værtslandet
 • Ny opholdsordning for ikke EU borgere 
 • Nye krav til registrering, dokumentation og krav om udpegning af kontaktperson

Andre ansættelsesretlige ændringer og nyheder

 • Seksuelle krænkelser - lovgivning, AT´s indsats og arbejdsgiverhåndtering
 • Udvidelse af adgangen til voksenlærlinge frem til 2022
 • Digitale krænkelser
 • Ny principiel dom om adgang til modregning i løn ved manglende opfølgning i sygedagpengesager
 • Ny principiel Højesteretsdom om overholdelse arbejdstidsreglerne og arbejdsgivers ansvar herfor 
 • Ny barselsaftale indgået mellem lønmodtagere og arbejdsgivere - Der er tale om implementering af EU direktiv
 • Sorgorlov – udvidelse af retten for forældre som mister et barn - nye regler fra 2021
 • Ny praksis om mulighed for at afbryde sygeperiode for at afvikle ferie uden ny arbejdsgiverperiode
 • Retsbaseret omsorgsorlov i tilfælde af en alvorlig syg eller omsorgskrævende pårørende

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

Pris

 • Deltagerbeløb for dagskurser: kr. 4.995 + moms
 • Deltagergebyr ved køb af rabatkort: fra kr. 2.000 + moms

Om udbyderen

Kurser, netværk og uddannelser siden 1999

Økonomi & Personale Academy udbyder kurser, netværk og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 70.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Aktuel HR Jura
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Få information

Udfyld formularen for mere information om Aktuel HR Jura

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,7)
Baseret på 111 evalueringer
Se alle evalueringer