Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Aktuel ansættelsesret - offentlige arbejdsgivere

Økonomi & Personale Academy
Startdatoer
København
02-06-2021 09:00 
4.995 DKK
Vejle
03-06-2021 09:00 
4.995 DKK

Hvorfor vælge Økonomi & Personale Academy?

Mere end 20 års erfaring inden for kurser, netværk og uddannelser

Vi har undervist mere end 70.000 kursister

Høj kundetilfredshed

Kursusbeskrivelse

Kurset giver indsigt i de særlige retsregler der gælder på det personalejuridiske område, herunder personaleoplysninger i ansættelsesforhold,  håndtering af personalesager, forvaltningsretlige regler af betydning for ansættelsesforholdet, vanskelige personalesager, opsigelse og fratrædelse. Endvidere gennemgås en række afledte konsekvenser i ansættelsesforhold af den igangværende Coronasituation. Whistleblowerordning for juridiske enheder i det offentlige er fremrykket så disse ordninger skal være implementeret senest 1. november 2020.

Update med seneste nyheder på det offentlige område

 • Whistleblowerordning - implementeringskrav fra 1. november 2020
 • Hjemmearbejdspladser - hvilke regler skal man være særlig opmærksom på
 • Covid 19: når ansatte ikke efterkommer mynighedernes anbefatlinger
 • Modregningsmuligheder ved manglende opfølgning i sygedagpengesager
 • Seneste ny om indberetning og forrentning af feriepenge som forbliver hos arbejdsgiver
 • Nye regler om løntilskud til offentlige arbejdsgivere
 • Nye regler for løntilskud til elevuddannelsesaftaler


Personaleoplysninger i ansættelsesforhold

 • Hvad må du lægge i en personalesag?
 • Offentlig myndigheds mulighed for at offentliggøre og udlevere personaleoplysninger af egen drift – behandlingsgrundlag
 • Hvad er den fornuftige og hensigtsmæssige kommunikation – også ud fra en personalepolitisk synsvinkel?
 • I hvilket omfang kan der  meddeles meroffentlighed i personalesager


Forvaltnings- og offentlighedsloven

 • Sagsbehandlingsreglerne i offentligheds– og forvaltningsloven og konsekvenser heraf i personalesager
 • Anmodning om aktindsigt i personalesager          
 • Aktindsigt i resultatlønskontrakter          
 • Notatpligt i personalesager        
 • Klagemuligheder ved afslag om aktindsigt 


Opsigelse og fratrædelse - herunder uansøgt afsked

 • Om bevarelse af anciennitet i forbindelse med stillingsskift
 • Hvad skal man være særlig opmærksom på, og hvad skal medtages i et afskedigelsesbrev?
 • Lovlige kriterier for opsigelse af medarbejder
 • Hvem skal orienteres om uansøgt afsked?
 • Opsigelse på grund af uegnethed, samarbejdsproblemer, omstrukturering  eller lønbesparelser
 • Tavshedsbelagte oplysninger som ikke må komme videre
 • Reglerne for opsigelser af tjenestemænd


Ligebehandling

 • Opdatering på seneste lovændringer i barselslovgivningen
 • Ny retspraksis vedrørende barselsorlov (afskedigelsessager) 
 • Ny praksis vedrørende farens varsling af orlov


Corona krisen og den ansættelsesretlige betydning for :

 • Fravigelse af ferieaftalernes varlingsregler - ferie der pålægges med forkortet varsel - Force majeur?
 • Ændring af fastlagt ferie fordi der er behov for arbejdskraften 
 • Overførsel af ferie hvis ferie er blevet suspenderet i ferieåret der sluttede 30 april 2020 
 • Sygefravær - rettigheder og pligter 
 • Databeskyttelse og registrering af Covid-19  hos arbejdsgiver - registrering og videregivelse af følsomme personoplysninger 


Opdatering nyeste ændringer på sygedagpengeområde, herunder 

 • Refusion af 1. sygefraværsdag, som følge af coronakrisen 
 • Hvilke betingelser er knyttet til denne mulighed 


Opdatering på de nye ferieregler og overgangsperioden - ny bekendtgørelse og indberetning til lønmodtagernes feriemidler 

Målgruppe

HR-chefer og deres medarbejdere, personalejurister, advokater og andre, der arbejder med personalejuraen på det offentlige område.

Pris

Prisen for dette kursus er DKK 4.995 ekskl. moms.

Om udbyderen

Kurser, netværk og uddannelser siden 1999

Økonomi & Personale Academy udbyder kurser, netværk og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 70.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Få information

Udfyld formularen for mere information om Aktuel ansættelsesret - offentlige arbejdsgivere

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,7)
Baseret på 111 evalueringer
Se alle evalueringer

Du vil måske også være interesseret i: