Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)

Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Startdatoer
Herlev
Januar - juni 2022  (Dansk)
16.500 DKK
August - december 2022 
16.500 DKK
Aalborg
Januar - juni 2022 
16.500 DKK

Hvorfor vælge Komponent – Kommunernes Udviklingscenter?

For medarbejdere og ledere i den offentlige sektor

Praksisnær viden og kompetenceudvikling

Kompetente undervisere, der kender din praksis

Kursusbeskrivelse

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)

Bliv i stand til at styrke samarbejdet mellem dig og dine medarbejdere og få redskaberne til at udvikle medarbejdernes faglige kompetencer, så I sammen kan løse kerneopgaven.

Dit udbytte af grundmodulet Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Målet med modulet er, at du:

 • Får viden om teoretiske perspektiver på og organisatoriske strukturer og retningslinjer for personaleledelsesopgaven i en offentlig organisation
 • Opnår viden om og værktøjer til, hvordan du som personaleleder arbejder professionelt med magt, motivation, læring, gruppedynamikker, faglighed og tværfaglighed i en medarbejdergruppe
 • Får værktøjer til at identificere og løse faglige og personlige forskelligheder og konflikter professionelt i den offentlige organisation
 • Lærer at skabe, vedligeholde og udvikle høj trivsel gennem udvikling af medarbejdernes faglighed og arbejdsmiljø med fokus på den fælles opgaveløsning og komplekse værdiskabelse
 • Får redskaberne til forskellige udgaver af ’den gode samtale’ med den professionelle læringskultur som omdrejningspunkt
 • Lærer at anvende læring og kompetenceudvikling til gavn for den organisatoriske opgave

Du får kompetencerne til at se udviklingsmulighederne i din medarbejdergruppe og sammen med dem få etableret stærke faglige fællesskaber, der kan være grobund for udvikling og læring omkring den fælles offentlige opgaveløsning. Derudover lærer du at skabe, vedligeholde og udvikle meningsfulde og udviklende relationer og dialoger med dine medarbejdere samt at håndtere konflikter og forskelligheder i en lederrolle balanceret mellem formel autoritet og følgeskab.

Indhold på modulet

På modulet arbejder vi med følgende centrale temaer:

 • Personalelederens rum og muligheder inden for de politiske, ledelsesmæssige og organisatoriske rammer med blik for at øge værdiskabelsen i den offentlige organisation
 • Det professionelle samarbejde mellem leder og medarbejdere – teorier og værktøjer med fokus på magt, følgeskab, tillid, kommunikation af beslutninger og konfliktløsning
 • Ledelse af faglige og professionelle læringsmiljøer med høj trivsel med fokus på den fælles offentlige opgaveløsning
 • Samtaler og ledelse tæt på – hvordan man som offentlig leder skaber rum for resultatopfølgning, konfliktløsning, feedback og læring i organisationen
 • Personale- og kompetenceudvikling i tråd med organisationens visioner og retningslinjer – personalelederens blik for at rekruttere, fastholde, udvikle og afskedige med blik for at sætte det rigtige hold omkring den fælles opgaveløsning

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1.000 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Målgruppe

Modulet henvender sig særligt til team-, afdelings- og institutionsledere i offentlige organisationer.

Forudsætninger for optagelse

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamen og diplom

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

Pris

Prisen for dette modul er 16.500 kr. 

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. 

Om udbyderen

Komponent - Kommunernes Udviklingscenter

Komponent - Kommunernes Udviklingscenter skaber tilbud, der udvikler lokaldemokratiet og gør kommunernes kompetente til at forny velfærden. Vi leverer rådgivning, analyser, kompetenceudvikling og efteruddannelse, og vi understøtter ledelsesudviklingen i kommunerne.  Komponent er dannet ved en sammenlægning af COK (Center for...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

Komponent – Kommunernes Udviklingscenter

Hedeager 5
8200 århus n

Telefon: 87 79 63 00


Få information

Udfyld formularen for mere information om Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.