Master i Cross-Media Communication

Københavns Universitet
2 år
Kursus
København
95.000 DKK ekskl. moms

Kursusbeskrivelse

Master i Cross-Media Communication

Masteruddannelse i Cross-Media Communication

Det kræver dybtgående viden om medier, målgrupper og formidling, når virksomheder og organisationer skal trænge igennem i mediesamfundet. Master i Cross-Media Communication  giver nye analytiske og praktiske redskaber til at løse disse kommunikative udfordringer - på tværs af medier og udtryksformer.

Master i Cross-Media Communicatuion består af fire moduler, der sætter fokus på medieanvendelse, målgrupper og samfund, på fortælling og formidling i teori og praksis samt på kommunikation, projektledelse og formidlingsetik i organisationer. Uddannelsen trækker på en række tværfaglige tilgange fra både humaniora, samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi. 

Masteruddannelsens indhold og opbygning

Uddannelsen består af 4 moduler:

 • Fortælle- og formidlingsformer i tværmedial kommunikation
 • Mediesystemanalyse og målgruppeteori
 • Masterprojekt
 • Kommunikation og projektledelse i organisationer samt Formidlingens jura og etik

Kompetenceprofil

Masteruddannelsen i Cross-Media Communication giver sine studerende teoretisk viden og analytiske værktøjer, der optimerer deres kompetencer inden for kampagnetilrettelæggelse via de nyeste strategiske formidlingsformer og på tværs af mange medieplatforme. Vores målsætning er, at de studerendes læreprocesser og projekter undervejs i uddannelsen har en praktisk anvendelighed og spiller sammen med den virkelighed, som de masterstuderende arbejder i til daglig.

Formål og kompetenceløft

Formålet med Master i Cross-Media Communication er at give deltageren kompetence til at analysere, tilrettelægge og evaluere kommunikations- og formidlingskampagner på tværs af medier og udtryksformer.

Master i Cross-Media Communication På masteruddannelsen i Cross-Media Communication lærer du at:

 • Analysere komplekse medieudtryk og kommunikationssituationer
 • Planlægge og gennemføre formidlingsopgaver på tværs af forskellige medier
 • Vælge de rette medier og kommunikationsformer
 • Forstå og anvende relevante narrative og æstetiske udtryksformer i analoge og digitale, interaktive medier
 • Evaluere kommunikationskampagner i forskellige medier og rettet mod forskellige målgrupper
 • Forstå de organisatoriske processer, der knytter sig til fler- og tværmedial kommunikation

Master i Cross-Media Communication giver dig i det hele taget et professionelt løft og skaber mulighed for udvikling af dit personlige karriereforløb og dit faglige netværk.

Arbejdsform

Uddannelsens modul 1-3 er tilrettelagt som fire intensive seminarer over to sammenhængende dage. Modul 4 er tilrettelagt som fire et-dages seminarer samt individuel projektvejledning. Der afholdes for alle moduler et seminar om måneden. Mellem seminarerne er der opgaveløsning, projektarbejde og online-diskussioner.

Målgruppe

Master i Cross-Media Communication henvender sig til personer, som med udgangspunkt i egen virksomhed eller i eksisterende job i private og offentlige organisationer ønsker at videreuddanne sig inden for fler- og tværmedial kommunikation fx:

 • Selvstændige eller ansatte, som på baggrund af anden uddannelse varetager forskellige arbejdsopgaver eller funktioner, men har fået behov for at kunne håndtere kommunikations- og formidlingsprojekter i tilknytning til disse oprindelige opgaver.
 • Journalister, informationsmedarbejdere, kommunikations- og/eller PR-konsulenter, marketingkoordinatorer, art directors, webdesignere mv.
 • Projektlederen, som skal fungere som forbindelsesled mellem sin egen organisation og eksterne kommunikationsfolk i medie-, reklame-, web- eller PR-bureauer

Pris

Master i Cross-Media Communication koster 23.750 kr. pr. modul, som betales før semesterstart hvert halve år.

Betalingsfrister

 • 1. juli for efterårets kurser
 • 20. november for forårets kurser

Uddannelsen koster i alt 95.000 kr. I prisen er inkluderet diverse undervisningsmaterialer i form af bøger, kompendier mv. samt forplejning ved lørdagsseminarer, men ikke udgifter til eventuel overnatning.

» Bestil information

Om udbyderen

Københavns Universitet

- Efter og Videreuddannelse En master- eller diplomuddannelse kan gøre dig endnu bedre til dét, du brænder for. Du får nye kompetencer, møder inspirerende mennesker og får flere handlemuligheder i dit arbejdsliv. Vi tilbyder uddannelser af høj kvalitet. Vi er...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Master i Cross-Media Communication
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

Københavns Universitet

Nørregade 10
1017 København K

Telefon: +45 3532 2626
www.ku.dk

Få information

Udfyld formularen for mere information om Master i Cross-Media Communication

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.