Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske

Københavns Professionshøjskole Tagensvej
Længde: 1,5 år
Kursustype: Åben uddannelse
Sted: København
Startdato: Tilmelding åbner 1. Maj - København

Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske

Bliv sundhedsplejerske med uddannelse fra Metropol

Specialuddannelsen til sundhedsplejerske er en overbygning til sygeplejerskeuddannelsen. På uddannelsen er målet, at du som sygeplejerske udvider dine faglige kompetencer med henblik på at varetage funktionsområdet for en sundhedsplejerske.

Metropol udbyder denne uddannelse til sundhedsplejerske, som er en specialuddannelse af 1½ års varighed, svarende til 90 ECTS point.

Hvordan er en uddannelse til sundhedplejerske opbygget?

Denne uddannelse til sundhedsplejerske består af både teoretiske og praktiske elementer. Sammenlagt omfatter uddannelsen 1 års teori og ½ års klinik. Den kliniske del af uddannelsen foregår i en kommune, hvor sygeplejersken er ansat i en uddannelsesstilling.

Når du påbegynder denne specialistuddannelse vil du gennemgå følgende afsnit:

Bliv sundhedsplejerske

 • Uddannelsesafsnit 1:
  • Sundhedspleje i relation til gravide, spæd - og småbørn, skolebørn og deres familier med almene behov.
 • Uddannelsesafsnit 2:
  • Sundhedspleje i relation til gravide, spæd - og småbørn, skolebørn og deres familier med særlige behov
 • Uddannelsesafsnit 3:
  • Udvikling, forskning, evaluering, kvalitets- og metodeudvikling i relation til sundhedspleje på individ-, gruppe- og lokalsamfundsniveau.

SU på sundhedsplejerskeuddannelse

Denne uddannelse til sundhedsplejerske er SU-berettiget i teoriperioderne. I perioderne på klinik vil du få løn. Løn og ansættelsesforhold i klinikperioderne forhandles mellem DSR og KL.

Kontakt Metropol og hør mere om denne uddannelse til sundhedsplejerske

Optagelseskrav på uddannelse til sundhedsplejerske

For at blive optaget på sundhedsplejerskeuddannelsen skal du være sygeplejerske på bachelorniveau eller have anden uddannelse som sygeplejerske samt et modul i videnskabsteori og – metode på diplomniveau eller tilsvarende (f.eks. Obligatorisk Grundmodul ”Praksis - Videnskabsteori og metode” på den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse).

Du skal desuden have dansk autorisation som sygeplejerske og mindst 2 års erfaring sBliv sundhedsplejerske med specialistuddannelsen hos Metropolvarende til fuldtidsansættelse inden for minimum to af følgende områder, heraf mindst et ansættelsesforløb af 8 måneders varighed:

 • Svangre- og barselspleje
 • Hjemmesygepleje
 • Neonatalogi
 • Lægekonsultation
 • Pædiatri
 • Børne- og ungdomspsykiatri

Endelig forudsætter den endelige optagelse på sundhedsplejerskeuddannelsen, at der er indgået en skriftlig ansættelsesaftale med en kommune (for Færøerne og Grønland gælder ansættelse under staten) i forhold til den kliniske del af uddannelsen. Uddannelsesstillinger søges først efter optagelse på den teoretiske del af uddannelsen.

Samtlige obligatoriske adgangskrav skal være opfyldt senest ved studiestart.

Optagelsesprocedure

For at blive optaget på denne specialuddannelse til sundhedsplejerske skal du søge om optagelse ved Professionshøjskolen Metropol.

Ansøgningsfristen for optagelse er den 1. september 2016 kl. 12.00.

Du skal vedhæfte følgende til din ansøgning:

 • En overordnet motiveret ansøgning, der dækker de 5 kommuner, du har prioriteret i forhold til uddannelsesstilling. Max. 1 A4 side
 • CV, kort og præcist tilpasset din fremtid som sundhedsplejerske

 

Informationsmøde om sundhedsplejerskeuddannelsen

Der er informationsmøde om Specialuddannelsen til sundhedsplejerske primo juni.

Københavns Professionshøjskole Tagensvej

Københavns Professionshøjskole Tagensvej

Københavns Professionshøjskole udbyder en bred vifte af efter- og videreuddannelser, udviklet i tæt tilknytning til de stærke faglige miljøer på vore grunduddannelser. Vi tilbyder alt fra korte kurser, diplom- og masteruddannelser til skræddersyede virksomhedsforløb. Hos Københavns Professionshøjskole har du følgende...


Læs mere og vis alle uddannelser fra Københavns Professionshøjskole Tagensvej

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

Har du spørgsmål til, eller vil du gerne tilmeldes Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske?

  Bliv kontaktet af den kursusansvarlige

  Få den hjælp du efterspørger

  Tilmeld dig

Errors
Valgfrit
Valgfrit
Valgfrit
Valgfrit

 

Kontaktinformation til Københavns Professionshøjskole Tagensvej

Københavns Professionshøjskole Tagensvej

Tagensvej 18
2200 København N