Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Pædagogisk diplomuddannelse

Københavns Professionshøjskole Tagensvej
2-3 år
Heltid/deltid
Åben uddannelse
København
Startdato: Kontakt os for start- og prisinformation - København

Kursusbeskrivelse

Lær at analysere og håndtere udfordringer i en pædagogisk praksis

Pædagogisk diplomuddannelse er en erhvervsrettet og forskningstilknyttet videreuddannelse, der styrker din faglige viden og dine kompetencer til at analysere, forstå og håndtere udfordringer i pædagogisk praksis. Den gennemføres på bachelor-niveau.

Dit udbytte med en pædagogisk diplomuddannelse

Din praksis er omdrejningspunkt for undervisningen og dine erfaringer som lærer eller pædagog bliver udfordret af ny viden og forskning. Gennem uddannelsen opnår du kompetencer inden for et særligt fagligt, pædagogisk eller organisatorisk felt.

Din virksomheds udbytte

Skole- og institutionsområdet gennemgår store forandringer i disse år, og oplever stigende krav om at ny viden og nye metoder bringes i spil. På samme tid skal hverdagens opgaver løses.

De pædagogiske diplomuddannelser giver kompetencer til hverdagens mange udfordringer og styrker medarbejdernes evne til at udvikle og innovere den daglige praksis.

Uddannelsens opbygning

Du kan vælge at læse et eller enkelte moduler, og du kan vælge at læse en fuld PD. En fuld PD består af 2 obligatoriske moduler, 3 valgmoduler á 10 ECTS samt 1 afgangsprojekt. En fuld PD læses normalt over 2-3 år, hvilket svarer til et deltidsstudie.

Obligatoriske moduler

 • Pædagogisk viden og forskning(10 ECTS)
 • Undersøgelse af pædagogisk praksis(5 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Almen pædagogik
 • Bevægelsesvejleder
 • Dansk som andetsprog
 • Drama
 • Engelskvejleder
 • Friluftsliv og udemotion
 • Fælles valgfrie moduler
 • Innovation i undervisning
 • Lærerfaglighed og skoleudvikling
 • Didaktik og læreprocesser
 • Musik
 • Social Inklusion
 • Læsevejledning i grundskolen
 • Matematikvejleder
 • Medier og kommunikation
 • Praktikvejleder til læreruddannelsen
 • Projektledelse og organisationsudvikling
 • Vejledning og supervision.

Hvert modul afsluttes med en opgave eller eksamen. 

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet samler de moduler, du har læst og afslutter din professionelle kompetenceudvikling gennem en skriftlig opgave med videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver. 

Når du skriver det afsluttende afgangsprojekt, bruger du de akademiske færdigheder, du har tilegnet dig gennem uddannelsens øvrige moduler. 

Enkeltstående moduler

Et modul er en fagligt afgrænset enhed, der kan søges og studeres selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. For hver bestået modulprøve får du et modulbevis. Hvis du senere vil, kan du supplere til en fuld diplomuddannelse.

Din arbejdsplads kan også vælge moduler som ramme om en fælles kompetenceudvikling.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til lærere, pædagoger eller tilsvarende, der arbejder inden for det pædagogiske felt, og som ønsker faglig opkvalificering eller ønsker at specialisere sig inden for et bestemt fagligt område.

Adgangskrav

Optagelse på uddannelsen kræver, at du har en relevant uddannelse minimum på niveau med fx en akademiuddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller tilsvarende. Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

De fleste af vores studerende har tidligere læst til fx lærer, pædagog eller lignende. Men også andre uddannelser vil give adgang til diplomuddannelse - fx andre professionsbachelorer eller en bachelor- eller kandidatuddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. 

Eksamen og diplom

Når du har gennemført en Pædagogisk diplomuddannelse, har du ret til at benytte titlen Diplom i pædagogik (PD). På engelsk oversat til Diploma of Education.

Pris

Deltagerbetaling

Uddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse, og der beregnes deltagerbetaling for optagelse på uddannelserne. Se den eksakte pris under tilmelding til det enkelte modul. Uddannelsen er SVU berettiget.

Om udbyderen

Københavns Professionshøjskole Tagensvej

Københavns Professionshøjskole udbyder en bred vifte af efter- og videreuddannelser, udviklet i tæt tilknytning til de stærke faglige miljøer på vore grunduddannelser. Vi tilbyder alt fra korte kurser, diplom- og masteruddannelser til skræddersyede virksomhedsforløb. Hos Københavns Professionshøjskole har du følgende...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Københavns Professionshøjskole Tagensvej

Tagensvej 18
2200 København N

Få information

Udfyld formularen for mere information om Pædagogisk diplomuddannelse

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,0)
Baseret på 1 evalueringer
Se alle evalueringer