Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Den strategiske HR-funktion (AU)

KEA Kompetence
10 dage
Åben uddannelse
Hellerup, København
Startdato: 26-08-2019 - Hellerup
13.063 DKK ekskl. moms

Kursusbeskrivelse

Den strategiske HR-funktion

Den strategiske HR-funktion sætter dig i stand til at prioritere HR-indsatser, der understøtter virksomhedens strategi og forretningsmæssige behov.

Modulet Den strategiske HR-funktion giver dig en indgående forståelse for egen rollevaretagelse og for HR-funktionens strategiske rolle i at sikre en god overensstemmelse mellem organisationens behov og HR-indsatsen. Du bliver introduceret til centrale HR-begreber så som HR udefra og ind samt klassiske teorier.

Modulet er obligatorisk og knytter sig til Akademiuddannelsen i HR. Vi anbefaler, at du tager dette modul efter du har taget hhv. 2 valgfrie moduler samt det obligatoriske modul: Organisationsudvikling i HR Perspektiv. Hermed har du gode forudsætninger for at få et godt udbytte af modulet.

Dit udbytte

 • Du får metoder og redskaber indenfor det HR-strategiske område og redskaber til at gøre brug af de færdigheder, der knytter sig til en beskæftigelse i en udviklingsorienteret HR-funktion.
 • Du lærer at formidle HR-relevante og praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere i virksomheden.
 • Du lærer at definere de HR-relaterede udviklingsbehov.
 • Du lærer at karakterisere en virksomheds strategiske situation.
 • Du vil kunne opstille en udviklingsplan for dig selv.

Din virksomheds udbytte

Din virksomhed får en medarbejder, der efter afsluttet modul:

 • Gennem beskrivelse, analyse og vurdering vil være i stand til at karakterisere en given organisations strategiske og forretningsmæssige situation og på basis heraf kunne definere de HR-relaterede udviklingsbehov.
 • Med udgangspunkt i forståelse af en given HR-relateret problemstilling og forståelse af egne potentialer og begrænsninger vil være i stand til at vælge den konsulentrolle, der er mest velegnet i situationen.
 • Kan bidrage aktivt til udarbejdelsen af en HR-strategi og en personalepolitik.
 • Med udgangspunkt i de givne rammer kan prioritere HR-opgaverne, så der skabes størst mulig værdi for organisationen.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges sådan, at der tages hensyn til dine muligheder for at kombinere uddannelse med arbejde.

Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger, som du kan relatere til dit job. Det betyder, at du kan udvikle dig i dit professionelle arbejdsliv, samtidig med du læser på uddannelsen. Du vil opdage, at du kan bygge oven på din egen erfaring, opdage nye vinkler sammen med medstuderende og ikke mindst anvende din nye viden straks, du er tilbage på jobbet.

I undervisningen tager vi udgangspunkt i din virkelighed og inddrager læsestoffet, sådan at vi kan byde ind med HR-perspektiver i organisationsudviklingen og levere konkrete metoder til arbejdet. Du vil i stor grad blive inddraget i undervisningen gennem spørgsmål, dialog, cases og gruppearbejder. Hjemmeopgaver vil også indgå aktivt i undervisningen.

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt, med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt (8 normalsider) indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Målgruppe

Vi anbefaler, at du tager dette modul efter du har taget hhv. 2 valgfrie moduler samt det obligatoriske modul: Organisationsudvikling i HR Perspektiv. Hermed har du gode forudsætninger for at få et godt udbytte af modulet.

Du arbejder med HR, men ønsker at blive klædt på til at arbejde som en strategisk og forretningsdrevet HR professionel, der er med til at sikre kvalitet og udvikling i såvel HR som virksomheden.

Modulet er også relevant for konsulenter, ledere samt andre der arbejder med strategisk og forretningsdrevet HR.

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
 • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering. 

Pris

Prisen for 'Den strategiske HR-funktion' er: 13.063,00 kr. 

Om udbyderen

KEA

KEA Kompetence tager udgangspunkt i dig og din virkelighed. Hos KEA Kompetence tilbyder vi efteruddannelse på akademi- og diplomniveau. Vores uddannelser er erhvervsorienterede, og alle vores uddannelsesforløb tager udgangspunkt i din virkelighed. I undervisningen kobler vi teorien på, så du...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

KEA Kompetence

Frederikkevej 8-10
2900 Hellerup


Få information

Udfyld formularen for mere information om Den strategiske HR-funktion (AU)

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.