Kjeld Hansen, Underviser

Under forløbet har det at deltage været en lejlighed til, at interagere med andre mænd der i den grad har haft noget at ”byde ind” med i en gruppesammenhæng. Det at have et forum at vende tilværelsens vigtige spørgsmål og få lejlighed til at ”tjekke” sig selv af har været en fantastisk mulighed.

Personligt oplever jeg at have fået mere maskulin selvtillid. Selvtillid i arbejdsmæssige kollegiale og samarbejdspartner sammenhænge. Har en fornemmelse af at fået skabt ”et rum” imellem impuls og beslutning. Hvilket betyder en større grad at valgfrihed.

Fagligt er jeg begyndt at benytte teori U som referenceramme i mit faglige virke.

Jeg har opnået en større grad af lederskab omkring det at træffe beslutninger og er blevet meget mere opmærksom på hvordan, jeg træffer beslutninger. Jeg oplever også en større grad af intuitivt kendskab til, hvad der er rigtigt og forkert for mig, samt øget evne til med tillid at være loyal overfor mig selv.    

Det har været givende at være på kursus med modne, velreflekterede mænd der har givet relevant med- og modspil. Kurset har for mig udgjort et mandeforum, hvor fordomme om og måske erfaringer med, at mandegrupper er lig med plat mandehørm, i den grad bliver gjort til skamme. Og humoren har været med som en skøn befriende motivationsfaktor.

Det er endnu ikke lykkedes at gå uinspireret over Dronning Louises bro, efter en aften i kursus gruppen. For løsrevet at citere Heraklit, så kan "Man kan ikke bade to gange i den samme flod".     

Jesper er en dygtig inspirator, som formår at påtage sig ansvaret for at lede gruppen samtidig med, at han opleves som en gruppedeltager, der byder ligeværdigt ind med kendskab til og indsigt i maskulinitet. Han formår at skabe en rolig og nærværende atmosfære.

Det kan være vanskeligt at adskille Jespers teoretiske og professionelle virke og funktion fra hans personlige nærværende deltagelse som medlem af gruppen, hvilket bidrager til at gøre ”rummet” befriende afslappet og uhøjtideligt.

- Kjeld Hansen
Læs mere om Kursus for mænd

Bestil information


Kom I kontakt med Jesper Sloth
Ingen omkostninger eller forpligtigelser