Kursus
Ingen anmeldelser

IT og bæredygtighed

Længde
1 semester
Pris
12.300 DKK ekskl. moms
Næste startdato
Efterår 2023 Se detaljer
Uddannelsesform
Holdundervisning
Uddannelsens hjemmeside
Længde
1 semester
Pris
12.300 DKK ekskl. moms
Næste startdato
Efterår 2023 Se detaljer
Uddannelsesform
Holdundervisning
Uddannelsens hjemmeside
Få mere information om kurset

Startdato

1 tilgængelig startdato

Efterår 2023

  • Holdundervisning
  • København

Kursusbeskrivelse

IT

Kursus i IT og bæredygtighed

Kurset vil hjælpe de studerende med at opnå viden om hvordan teknologier kan anvendes med henblik på bæredygtighed, men også hvilke udfordringer der ligger i den henseende. Kurset vil specifikt have fokus på de krav som bæredygtighed stiller til styring og ledelse.

De studerende vil blive introduceret til litteratur om bæredygtighed, inkl. litteratur, der behandler hvordan bæredygtighedsproblematikker er blevet inddraget i diskussioner af teknologisk udvikling og dens ledelse, og til dels hvordan bæredygtige transitioner formodes at blive formet af teknologisk udvikling. Kurset vil invitere de studerende til at reflektere over specifikke cases og bæredygtighedsudfordringer fra deres egne arbejdspladser. Eksempler kunne spænde fra smart city-initiativer eller smart-grid integration til CO2-opgørelser eller affaldshåndtering, men mange andre emner er også mulige. De studerende forventes at udvikle en konceptuel løsning på en udfordring efter eget valg, hvilket kan indebære strategi-udvikling, design- løsninger, organisering af partnerskaber, stakeholder-analyser eller guidelines for politisk inddragelse eller borger-/brugerinddragelse.

Efter kurset vil de studerende have opnået hands-on erfaring samt grundlæggende forståelse af forskellige dilemmaer vedrørende bæredygtig udvikling, og de vil være i stand til at placere disse i kontekst (socialt, politisk, økonomisk, miljømæssig). Dette vil gøre de studerende bedre i stand til at bidrage til bæredygtige løsninger indenfor f.eks. planlægning eller teknologisk udvikling.

Efter kurset vil den studerende være i stand til at:

  • Redegøre for udfordringer og muligheder ved brug af IT i forhold til bæredygtighed med specifikt fokus på de krav som bæredygtighed udgør for styring og ledelse.
  • Udforske og analysere en specifik bæredygtighedsudfordring i forhold til IT- ledelse.
  • Udvikle en konceptuel løsning på udfordringen.
  • Redegøre for processen bag den konceptuelle løsnings tilblivelse.
  • Diskutere den konceptuelle løsning i forhold til litteratur om bredere debatter om bæredygtighed.
  • Reflektere kritisk over udfordringer og muligheder som stammer fra forholdet mellem bæredygtighed og IT-ledelse. 

Detaljer
Kurset foregår på dansk og udbydes som valgfag på Master i it-ledelse. Kurset er på 7,5 ECTS og er med forplejning.

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder med eller gerne vil arbejde med bæredygtighed i organisationer, og især hvordan teknologier skaber udfordringer og muligheder for bæredygtighed. Du kan være it-leder, afdelingsleder, it-projektleder, it-chef, rådgiver eller lignende. Som deltager forventes det, at du har en grundlæggende organisationsteoretisk forståelse (f.eks. It-ledelse og it-organisationens rolle). Du forventes at have adgang til praksis.

Pris

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen.

Prisen for dette kursus er 12.300 kr. 

Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om IT og bæredygtighed
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
IT Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S

IT Universitetet i København tilbyder deltidsstudier til alle, der vil opgradere deres kompetencer indenfor it-området. Du kan vælge en Master i it med en skræddersyet specialisering, eller valgfrit sammensætte en diplomuddannelse blandt de udbudte kurser. Du kan også tage et...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret