Grundlæggende kursus i agil porteføljestyring

IT Universitetet i København
1 dag
Kursus
København
Startdato: Kontakt for opstart - København
5.000 DKK ekskl. moms

Kursusbeskrivelse

Grundlæggende kursus i agil porteføljestyring

Mange danske virksomheder har opnået en betydelig modenhed med it-udvikling baseret på agile teams. I takt med den øgede modenhed og det fortsat stigende behov for it-udvikling er de agile programmer eller agile transformationer i virksomhederne steget markant i omfang, hvor rammeværk som SAFe har vundet frem. Agil udvikling i større stil er styret af en eller flere agile porteføljer, som supplement til den traditionelle porteføljestyring. Det betyder, at mange virksomheder har såvel traditionelle som agile porteføljer, som skal styres.

Der er også mange virksomheder, som overvejer at påbegynde rejsen mod en agil portefølje, men spørgsmålene er mange, hvor et af de store spørgsmål er hvordan håndtere man en agil leverancemodel med en traditionel porteføljestyringstilgang?

Dette kursus henvender sig til dem, som ønsker en bred teoretisk og forskningsbaseret tilgang til den agile porteføljestyring suppleret med best practice. Det betyder, at vi vil arbejde med en lang række teorier, rammeværk og metoder, som vil blive diskuteret og afprøvet i større eller mindre grad.

Kurset skal ses som en bred introduktion til hele området og som inspiration til det videre arbejde, inden certificering eller valg af rammeværk i virksomheden. I det omfang deltagerne besidder praktisk erfaring, vil dette naturligvis indgå i undervisningen i størst muligt omfang, men det er ikke forventningen. 

Udbytte af kurset:

 • Grundlæggende viden om porteføljestyring i en agil kontekst
 • Det agile manifest, principper og praktikker
 • Grundlæggende tanker og modeller fx Lean, Kanban, systemtænkning/CAS og Value management
 • Styring af den agile leverancemodel og konsekvenserne ved skalering
 • Grundlæggende planlægning og governance, herunder roller, ceremonier og artefakter
 • Løbende porteføljeaktiviteter, samarbejde og gennemsigtighed herunder metrikker
 • Strategi tilpasning
 • Opbygning og styring af en backlog for porteføljen
 • Kvalificering, estimering, prioritering, sekvensering og balancering af initiativer samt opbygning af Roadmaps
 • Kapacitetsstyring og budgetlægning

Generelt udbytte

 • Mulighed for netværksdannelse
 • Karrierepotentiale for deltagere med ønsker om at arbejde med agil porteføljestyring
 • Professionelle kompetencer inden for området på masterniveau
 • Mulighed for at reflektere teoretisk over de store spørgsmål
 • Inspiration inden certificering
 • Kursusbevis, som synliggør din viden på område

Efter kurset kan du: 

 • Forklare grundlæggende begreber om agil porteføljestyring
 • Anvende centrale værktøjer og metoder indenfor den agile porteføljestyring
 • Relatere/Sammenligne den agile porteføljestyring til den klassiske porteføljestyring
 • Reflektere over den eksisterende anvendelse i organisationen

Derfor skal du tage dette kursus: 

Agilitet er en organisations evne, vilje og kultur til at ændre sig. Agilitet er afgørende for en organisations evne til at trives og udvikle sig i et erhvervsliv med mange forandringer og stigende usikkerhed. De mest agile eller smidige organisationer forstår at etablere rammerne omkring strategi, kultur, ledelse, mennesker og processer. Derfor er det afgørende, at metoder og værktøjer til porteføljestyring understøtter organisationens agilitet.

Værdi for virksomheden

 • Styrke og synliggøre virksomhedens kompetencer inden for porteføljestyring
 • Inspiration til strategiudviklingen eller valg af rammeværk
 • Viden om, hvordan den traditionelle porteføljestyring kan blive mere agil, eller hvorvidt virksomheden bør have en agil portefølje
 • Adgang til nyeste viden, som nemt kan deles efter endt kursus
 • Fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere
 • Mulighed for virksomhedstilpassende forløb, hvor kun jeres agile portefølje drøftes

Undervisning

Kurset består af en kursusgang af syv timer. Kurset udbydes på dansk som et åbent forløb og på engelsk som et lukket forløb efter aftale. Kurset vil blive gennemført som et interaktivt forløb bestående af et stort antal mindre oplæg og øvelser, hvor øvelserne vil bestå af refleksioner og afprøvning af metoder og værktøjer fra forskellige agile rammeværk.

Målgruppe

Kurset henvender sig til it-professionelle, som ønsker en forskningsbaseret opkvalificering indenfor agil porteføljestyring. Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du er bekendt med den traditionelle tilgang til porteføljestyring fra standarder som fx Management of Portfolios, PMI’ Standard for Portfolio Management, ISO 21505:2017, de agile rammeværk som fx DSDM, SAFe, Scrum of Scrums og lignende eller har haft undervisning på universitetsniveau indenfor området. Målgruppen for kurset er typisk deltagere med en af nedenstående titler eller blot interesse for feltet.

 • Arkitekter
 • It-chefer
 • PMO
 • Porteføljemanager
 • Økonomikontrollere med porteføljeansvar
 • Managementkonsulenter, rådgivere og it-konsulenter
 • Forretningsudviklere
 • Kontorchefer, chefkonsulenter og seniorkonsulenter

Adgangskrav og tilmeldning

Kurset foregår på dansk og udløser ikke ECTS-point, da det ikke knytter sig til IT-Universitetets øvrige uddannelser. Derfor er der heller ingen adgangskrav til kurser under ITU Professional Courses.

Pris

Der er deltagerbetaling på kurset, som koster 5.000 kroner. Prisen er eksklusiv moms.

Du kan søge om gratis deltagelse på kurset viafinanskompetencepulje.dk, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Om udbyderen

IT Universitetet i København tilbyder deltidsstudier til alle, der vil opgradere deres kompetencer indenfor it-området. Du kan vælge en Master i it med en skræddersyet specialisering, eller valgfrit sammensætte en diplomuddannelse blandt de udbudte kurser. Du kan også tage et...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Grundlæggende kursus i agil porteføljestyring
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

IT Universitetet i København

Rued Langgaards Vej 7
2300 København S

Telefon: +45 7218 5000
www.itu.dk

Få information

Udfyld formularen for mere information om Grundlæggende kursus i agil porteføljestyring

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.
Kundecase
Agile Coach ved Bankdata og tidl...

"Det var fedt at få en masse konkrete værktøjer og høre, hvor hinandens virksomheder var henne på rejsen"

Læs mere