Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Mogens Olesen - Udviklingschef

 

 

 

Mogens Olesen - UdviklingschefMogens Olesen - Udviklingschef

Hvilket udbytte har Ringkjøbing Landbobank haft, ved at ansætte HD-uddannede?

Udviklingschef Mogens Olesen fortæller, at rådgivning inden for det finansielle område i stigende grad kræver evnen til at håndtere komplekse problemstillinger.  Kunderne stiller i stigende grad krav til den rådgivning der ydes, hvilket deraf afledt stiller krav til de kompetencer som vores medarbejdere skal besidde nu og i fremtiden.

For Ringkjøbing Landbobank står de personlige og de faglige kompetencer således højt på den strategiske dagsorden, og i den forbindelse udgør HD uddannelserne et meget afgørende element.

Mogens Olesen begrunder det således: ”Med en HD uddannelse i bagagen, har medarbejderen et konkret bevis på, at han/hun kan håndtere komplekse problemstillinger. Da uddannelsen samtidig kan gennemføres i kombination med det daglige arbejde, så opnår du som studerende en stor grad af vekselvirkning mellem teori og praksis. Dette er en unik kombination, som for mange sikre en god motivation gennem hele forløbet – og som samtidig åbner for nye muligheder af jobs internt i banken”.

For Ringkjøbing Landbobank betyder dette, at man ved rekrutteringen lægger vægt på, at medarbejderen har gennemført en HD uddannelse. Endvidere har banken en strategi, der i høj grad bygger på at uddanne egne medarbejdere via en finans- eller finansøkonom uddannelse. Her udgør det videre forløb på HD 2. del det afgørende element, der bringer medarbejderen på bachelor niveau.

Hvordan bliver jeres virksomhed styrket gennem en medarbejder med HD-baggrund?

Ringkjøbing Landbobank er målt på markedsværdi den femte største bank i Danmark, og har på trods af finanskrisen oplevet en solid forretningsmæssig vækst. Denne vækst er sket organisk – dvs. uden opkøb af andre finansielle institutter. Bankens medarbejdere har således skabt dette fundament, bl.a. med baggrund i et højt kompetence niveau.

Mogens Olesen fortæller, at ”I Ringkjøbing Landbobank lægger vi i høj grad vægt på, at der løbende skabes udvikling i jobbet. Dette er et ansvar der påhviler såvel medarbejderen som banken. Vi arbejder ud fra begrebet om, at hvis du ikke hele tiden udvikler dig, så holder du op med at være god!  I den forbindelse er HD-uddannelsen med til at styrke medarbejderen og dermed bankens fremtidige organiske vækst strategi.

Hvorfor er HD uddannede vigtige for den finansielle sektor?

Mange uddannelser kan føre til en karriere inden for den finansielle sektor. For de medarbejdere der kommer med f.eks. en Finansuddannelse eller en Finansøkonom uddannelse, er HD den direkte vej til en uddannelse på bachelor niveau.

Mogens Olesen uddyber ”For finanssektoren er det vigtigt, at man er en del af et sammenhængende uddannelsessystem, således opbygningen af uddannelserne i den finansielle sektor tilgodeser dette. I praksis betyder dette, at hvert niveau i uddannelsessystemet giver adgang til det næste niveau. På denne måde skabes der fleksibilitet som betyder, at den studerende eller ansatte kan bevæge sig op ad eller sidelæns i systemet”. Læs mere om Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Herning

Bestil information


Udfyld dine kontaktdetaljer hvis du vil i kontakt med Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Herning og høre mere om deres uddannelser.

Få nyheder, trends og insight
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få indblik i uddannelsesmarkedet samt inspiration til kommende kompetenceudvikling!