Vis finduddannelse.dk som: Mobile

4,5 år EDP Psykoterapeutuddannelse (deltid)

EDP Instituttet
4,5 år
Dansk
Kursus
Kolding
29.300 DKK Momsfri

4,5 år EDP Psykoterapeutuddannelse (deltid)

Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut (deltid)

EDP-Uddannelsen giver dig personlig og faglig styrke til at gøre en forskel for andre mennesker….og for dig selv. Vi arbejder med den meningsskabende dialog, der styrker viljen til selvregulering, livsudfoldelse og sundhed. Det, som giver mulighed for optimal livskvalitet.

Den eksistentielle samtale er baseret på en direkte personlig relation mellem klient og psykoterapeut. Vi lægger vægt på en ligeværdig dialog præget af gensidig respekt. Det er ikke meningen at skabe en asymmetrisk samtalestruktur af den type, hvor terapeuten stiller spørgsmål og klienten skal levere svar. Denne asymmetri opfattes i EDP som dårlig for klientens autonomi. Den eksistentielle psykoterapeuten tilstræber at byde på et rum, hvor man er fælles om at udforske og tydeliggøre klientens situation. Idealbilledet er to gode arbejdskammerater, der står side om side og undrende betragter noget derude – klientens liv og .

Som Eksistentiel Dynamiske Psykoterapeut har man som mål at anerkende klienten i nuet, skabe bevidsthed og hjælpe samt stimulere klienten til at møde verden frit og åbent. Terapeuten fjerner ikke smerten, men anerkender at den er der og sådan er det lige nu. Det er sådan klientens liv er lige nu og det hjælper terapeuten klienten til at rumme. Når klienten rummer sin livssituation og ikke føler sig alene, vil klientens ressourcer og selvhelbredende kræfter igen være tilgængelige. EDP anerkender både de positive og negative dimensioner i livet.

Uddannelsen til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut (EDP) varer 4½ år. Det er en uddannelse du tager i fritiden fx sideløbende med dit arbejde. På uddannelsen undervises i psykoterapi ud fra humanistisk og eksistentiel psykologi.

Uddannelsen er senest i  juni 2016 evalueret positivt og uden anmærkninger efter de vejledende kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut, som Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet udarbejdede i 2004.

Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker at udvikle dig personligt, socialt og professionelt gennem at tilegne dig psykoterapeutiske kompetencer.

Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger overvejende på klientcentreret psykoterapi og den eksistentielle fænomenologiske tilgang. Terapeutens foretrukne synsvinkel er at forstå mennesker indefra. Teorien er hentet fra humanistisk og eksistentiel psykologi. Desuden er vi inspireret af eksistentiel psykoterapi som den er beskrevet af Ernesto Spienelli. Fokus er de store spørgsmål i livet og mennesket som et bevidst væsen med mulighed for selv at vælge mål og mening i overensstemmelse med sine egne værdier og mål. Se litteraturliste på vores hjemmeside.

Psykoterapeut uddannelse

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem

Målgruppe

Psykoterapiuddannelsen henvender sig til mennesker, som ønsker at udvikle sig personligt, socialt og professionelt gennem at tilegne sig psykoterapeutiske kompetencer indenfor en bred vifte af menneskelige udviklingsprocesser, behandling, vejledning, rådgivning, eksistentielle problemer, samarbejde, undervisning, kommunikation, samarbejde, ledelse og  gruppedynamik.

Uddannelsen er opbygget af fire selvstændige forløb der udgør helheden, som kan tages over 4-6 år.

GemGem

Kontakt os for yderligere informationer.GemGem

GemGem

GemGem

Afsluttende eksamen

Indstilling til afsluttende eksamen

Eksamen skal være afsluttet senest 6 måneder efter afsluttet undervisning på fjerde år. Instituttet offentliggør eksamensdatoen og afleveringsfrister i begyndelsen af fjerde år.

Det afsluttende eksamensforløb varer et ½ år og indeholder som minimum 46 lektioner, supervision og vejledning.

Positiv evalueret uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi

Uddannelsen til eksistentiel dynamisk psykoterapeut er positivt evalueret af Reflektor. Uddannelsen lever dermed om til en lang række krav der er formuleret af bl.a Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet udarbejdede i juli 2004, så studerende og brugere nemmere kan orientere sig om de forskellige psykoterapeutuddannelser rundt om i landet.

Uddannelsen er evalueret positivt, uden anmærkninger på nedenstående punkter:

1. Formål

2. Optagelseskriterier

3. Uddannelsens struktur og indhold

4. Underviserne

5. Undervisningsformer

6. Eksamen/prøve/evaluering

7. Eksterne censorer

8. Fysiske faciliteter

9. Intern kvalitetssikring

10. Registrering af de studerende

11. Organisation og ledelse

12. Økonomi

Indhold på Psykoterapeut uddannelsen

Psykoterapiuddannelsen består af 4x 1års uddannelses forløb i Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi + eksamenforløbet over ca. 6 måneder.. Tilsammen indeholder uddannelsen 876 lektioner. Hertil kommer deltagelse i træningsgrupper, supervision, egenterapi og selvstudier, i alt ca. 1800-2500 timer.

Hvert år indeholder et overordnet tema og formål og samlet giver de fire uddannelsesår de brikker der indeholder essensen af Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi. Faglig og personlig udvikling er sidestillet gennem hele forløbet.  At kende og anerkende sig selv er forudsætningen for at kunne se og høre og anerkende andre (klienten) som de er, uden at relationen bliver forstyrret af egne projektioner og blinde pletter.

  • Første år: Grundforløb med fokus på grundlæggende teori og personlig udvikling
  • Andet år: Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi, teori og metode
  • Tredje år: Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi, teori og metode
  • Fjerde år: Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi i praksis

Se mere på vores hjemmeside.

EDP uddannelsens 4 områder

Informationsmøde om coach- og psykoterapeutuddannelse

Uddannelsen afsluttes med skriftlig og praktisk eksamen. 

Ved gennemført uddannelsen, maks 10% fravær og bestået eksamen, udstedes diplom og eksamensbevis.

Pris

  • Grundlæggende eksistentiel coaching inkl. coacheksamen, 1 år - 29.300 kr. 
  • Eksistentiel psykolog, terapi og samtale pr. år, 2. & 3. år - 29.300 kr. 
  • Eksistentiel Dynamisk Psykoterapi i praksis eksklusiv internat, 4. år - 29.300 kr. 
  • Afsluttende eksamensforløb EDP, løber over 6 måneder - 14.000 kr. 
  • Certificeringsforløb eksistentiel coach (kan tages efter det andet år) - 14.000 kr.  
  • Psykoterapi hos selvvalgt psykoterapeut minimum 50 timer i løbet af uddannelsen, ca. 600 kr. pr. samtale

EDP Instituttet

EDP Instituttet

EDPI er som uddannelse og kursusvirksomhed etableret i 2001. Vi tilbyder  kurser og uddannelser i blandt andet personlig udvikling, coaching, eksistentiel-samtale, eksistentiel psykoterapi (EDP), supervision, personlig lederskab, kommunikation, konflikthåndtering, lederudvikling. Alle kurser og uddannelser kan ses på vores hjemmeside edpi.dk....


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinformation til EDP Instituttet

EDP Instituttet

Rendebanen 13, 2.th
6000 Kolding

Hvad siger tidligere deltagere på kurserne?

Gennemsnit 5

Baseret på 2 evalueringer

Gitte
Jeg har gennem uddannelsen opnået en personlig udvikling, som har styrket min faglighed. Jeg oplever, at jeg føler en større frihed i livet, idet jeg tager ansvaret for mit eget liv på mig. Jeg har friheden til, at vælge det der giver mening for mig.
Lesley Møller
EDP uddannelse er vejen til at møde dig selv og andre med et frit og åben sind. Anbefales.
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
(5,0)
Baseret på 2 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(5,0)
Baseret på 8 evalueringer
Se alle evalueringer