Ingelise Nordenhof

Terapi og supervision ved Ingelise Nordenhof

Terapi & Supervision ved Ingelise Nordenhof

Hos Terapi & Supervision ved Ingelise Nordenhof tilbydes der individuel terapi for børn, unge og voksne, parterapi, familieterapi, forældrerådgivning, grupper for børn og unge samt supervision, undervisning, konsulentbistand og kurser for professionelle.

Supervision:
Jeg tilbyder supervision, individuelt og i grupper på arbejdspladsen eller i klinikken i Grønnegade 3 i Roskilde.

Ved supervision i gruppe, udvikles det faglige fællesskab. Her skabes et rum, hvor der er plads til både individuel og
fælles refleksion. Jeg arbejder med systemiske og narrativemetoder med reflekterende eller bevidnende team.

Undervisningen planlægges i samspil med rekvirenten og
tilpasses målgruppen og det konkrete formål. Jeg lægger
stor vægt på dialog og erfaringsudveksling om praksis.

Familieterapi:
Jeg tilbyder terapi med børn og unge, par og familier. Når der opstår vanskeligheder i familiens samspil, kan familiesamtaler hjælpe til at løse problemerne.

Jeg arbejder ud fra en systemisk og narrativ forståelse med fokus på alle i familien og de historier, hver enkelt har med sig.

Historier kan fastholde problemer, men kan også hjælpe med at skabe nye og bedre relationer og handlemuligheder.

Børn er gode til at deltage i disse samtaler, når de hjælpes lidt på vej. Jeg anvender ofte tegninger eller andre visuelle materialer, der støtter børnene i at udtrykke sig.

Børn og unge:
Jeg tilbyder samtaler med børn og unge med behov for ekstra støtte.

Det kan være børn og unge, der er triste, ensomme, har lavt selvværd, bekymrer sig eller har forskellige grader af angst.

Det kan være småbørn med udviklings- og trivselsproblemer eller børn med diagnoser som autisme, OCD eller ADHD.

Endelig kan det være børn og unge, som er pårørende og har et familiemedlem, der er ramt af alvorlig sygdom, psykiske lidelser, handikap, alkoholproblemer eller er i fængsel.

Når det drejer som om mindre børn, starter jeg som regel med en forældresamtale, inden børnene kommer med. Større børn og unge har typisk et individuelt forløb, der kan kombineres med familiesamtaler efter nærmere aftaler. Kontakt mig på mail eller telefon, så vi kan aftale, hvordan jeg kan være til hjælp for Jer.

Metoder

Jeg benytter kognitive og narrative metoder samt ACT, der er baseret på mindfulness.

Når det er relevant inddrager jeg programmet Cool Kids (for børn) og Chilled (for unge). Det er et kognitivt behandlingsprogram imod angst, der er udviklet og afprøvet i Australien i mere end 10 år med gode resultater.

Min erfaring:
Børne,- familie- og behandlingsområdet, i familiepleje, socialforvaltning, sygehussektor og børne- og voksenpsykiatri.

Supervisor for fagpersoner i psykiatrien, socialforvaltning og familiebehandling, både individuelt og i gruppe.

Underviser på socialrådgiveruddannelsen i Grønland (2001-2003) og i København (2003-2005).

Underviser for kommunale sagsbehandlere i Børnesamtalen og for medarbejdere i psykiatrien i Familiesamtaler og samtaler med børn og unge.

Min interesse og kompetence har hovedvægt på familieterapi og samtaler med børn/unge ud fra systemiske og narrative metoder.

Jeg indgår i lokalefællesskab med psykologer og psykoterapeuter og deltager i en tværfaglig supervisionsgruppe med børnepsykiater, lærer, pædagog og socialrådgiver, alle narrative terapeuter.Uddannelser - Ingelise Nordenhof

Åben uddannelse
Pædagogik Længde Pris By Gennemsnit
Børn og unge, som er pårørende 4 dage 7.695 DKK Odense
Gruppelederuddannelse - Grundkursus 5 dage 6.900 DKK Roskilde

Jeg vil gerne kontaktes

Errors

Udfyld formularen, hvis du gerne vil i kontakt med Ingelise Nordenhof og høre mere om deres uddannelser.

  Kom i direkte kontakt med den uddannelsesansvarlige

  Få relevant information

  Beslut dig omkring tilmelding

Valgfrit
Valgfrit
Valgfrit
Valgfrit
Valgfrit
Valgfrit

Kontaktinformation til Ingelise Nordenhof

Ingelise NordenhofAllehelgensgade 17
4000 Roskilde

Telefon: 22 98 38 71

www.nordenhof.com