Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Tage Jørgensen, Skovagerskolen i Jelling

Tilgangen

”Når vi samarbejder med Go´Proces handler det i høj grad om konsulenternes evne til ´at tage egen medicin´.

Den systemiske tankegang har været den grundlæggende tone i hele forløbet, og konsulenternes evne til at bruge systemisk teori i vores læringsrum, har været inspirerende og skelsættende for vores udbytte af forløbet.

De har været undersøgende på skolens behov, de går med energien og tilpasser de enkelte workshops til det aktuelle behov i organisationen”

– siger Tage Jørgensen, og fortsætter:

Udbyttet

Vi ønskede at styrke vores samarbejde hen mod, at vi i endnu højere grad evner at forblive professionelle og anerkendende over for hinanden, også når bølgerne går højt og tingene bliver ekstra komplekse for os.

Det har vi opnået i en sådan grad, at vi i dag kalder tingene ved rette navn. Vi har et fælles sprog og en fælles forståelse af vores kommunikation og kan gennem dette beredskab hjælpe hinanden til at holde rette fokus på sagen.

Vi oplever også en bedre kvalitet i skole/hjemsamtalerne, hvor vi er blevet endnu bedre til at gå undersøgende ind i samtalen, fordi vi ´spørger til en brik mere i puslespillet´ inden vi træffer beslutninger.

Denne højere grad af nysgerrighed på andres hensigt og egne antagelser er en stor styrke i samarbejdet personalegrupperne imellem.

Det at Skovagerskolen nu står på en systemisk platform mindsker kompleksiteten i kommunikationen og gør medarbejderne i stand til bedre at kunne forstå hinanden – og ikke mindst gribe hinanden, så dialoger holdes i det professionelle rum, og ikke bliver følelsesladet og personlige.

Se referencen her
Læs mere om Proceskonsulentuddannelse 1 og 2
Læs mere om Proceskonsulent overbygning
Læs mere om Samskabelse - Kursus i brugerinddragelse
Læs mere om Projektledelse - led mennesker under pres

Bestil information


Udfyld dine kontaktdetaljer hvis du vil i kontakt med Go' Proces og høre mere om deres uddannelser.