Bliv uddannet konfliktcoach

"Konfliktcoach uddannelsen er en praktisk orienteret uddannelse hvor du lærer at coache andre til at håndtere konflikter konstruktivt, ligeværdigt og målrettet. Målet med konfliktcoachingen er at støtte en eller flere parter i konflikten til at skabe løsninger på uoverensstemmelser og til at styrke relationen mellem konfliktens involverede parter."

Konfliktcoaching – Bliv uddannet konfliktcoach

Konfliktcoach uddannelsen er en praktisk orienteret uddannelse, hvor du lærer at coache andre til at håndtere konflikter konstruktivt, ligeværdigt og målrettet. Målet med konfliktcoachingen er at støtte en eller flere parter i konflikten til at skabe løsninger på uoverensstemmelser og til at styrke relationen mellem konfliktens involverede parter.

Dit udbytte på konfliktcoach uddannelsen

På konfliktcoach uddannelsen får du en grundig indføring i konflikters anatomi – hvorfor konflikter opstår og hvordan de kan op- og nedtrappes. Du lærer at bruge den specielle samtalestruktur i konfliktcoaching til at støtte den konfliktramte til at få en dybere indsigt i sin egen og modpartens konfliktadfærd og til at se nye veje og muligheder for at håndtere og løse konflikten.

Du træner også metoder og kommunikative værktøjer der støtter og motiverer den konfliktramte til at turde konfrontere den anden part i konflikten på en ligeværdig og konstruktiv måde.

Desuden lærer du at mægle mellem to eller flere parter, og du får en indføring i konfliktcoaching af mindre grupper.

Selvom fokus er på at støtte andre i at håndtere konflikter, vil du gennem denne uddannelse også opleve at du styrker din egen personlige udvikling i forhold til at håndtere konflikter som du selv er part i.

Efter uddannelsen vil du som professionel konfliktcoach være i stand til at: 

  • opdage og afdække konfliktsignaler hos andre
  • identificere forskellige grader af konfliktbelastninger
  • coache den konfliktramte til at få indsigt i egen tilstand og konfliktadfærd
  • støtte og motivere den konfliktramte til selv at håndtere og løse konflikter med modparten
  • træne den konfliktramte i at håndtere svære følelser og bruge et konfliktdæmpende sprog
  • gennemføre konfliktmægling (mediation) mellem flere parter i en konflikt
  • arbejde med konfliktcoaching i mindre grupper

Hvem deltager på konfliktcoach uddannelsen?

Uddannelsen til konfliktcoach er en praktisk baseret uddannelse for dig som ønsker at blive bedre til at støtte og vejlede andre i at håndtere og løse konflikter. Du har måske brug for at støtte den ene part i at håndtere konflikten, eller at fungere som mægler mellem to parter eller at agere som konfliktcoach i mindre grupper. Du kan også selv være påvirket af konflikten og have brug for at få den løst. Du arbejder typisk som leder, projektleder, teamleder, tillidsrepræsentant, HR-konsulent, konsulent, coach, behandler eller rådgiver.

Undervisere på uddannelsen

Pia Hardy har i mange år arbejdet med rådgivning og coaching af ledere og medarbejdere i konfliktsituationer.

Arne Stentoft har mange års erfaring med konfliktcoaching, facilitere konfliktspil og arbejde med stemmen og sproget i konfliktsituationer.

Udbytte for din virksomhed

Konflikthåndtering er et udviklingsområde som kan forbedre arbejdsmiljøet. En leder eller en medarbejder, der besidder evnen til at opfange og reagere på konfliktsignaler, og som forstår at håndtere konflikter inden de eskalerer, er en værdifuld resurse for en virksomhed. Ved brug af konfliktcoachende samtaler vil virksomheden opleve konfliktramte medarbejdere blive mere bevidste og handlekraftige i forhold til at kommunikere klart og ligeværdigt i konfliktsituationer. 

Konflikter der håndteres rigtigt, bringer oftest de involverede parter tættere sammen og skaber positiv forandring og udvikling hos de implicerede. Løses konflikterne i tide, skaber det tryghed, arbejdsro, positivitet, bedre samarbejde, mere motivation, færre sygedage og større forståelse og rummelighed for forskelligheder - alt i alt et velfungerende psykisk arbejdsmiljø.
Læs mere om Bliv konfliktcoach og konfliktmægler

Bestil information


Få information

Kom I kontakt med Fortuna Kurser
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.