Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Bliv konfliktcoach og konfliktmægler

Fortuna Kurser
Startdatoer
København
09-03-2020 09:00 
19.800 DKK
14-09-2020 09:00 
19.800 DKK

Bliv konfliktcoach og konfliktmægler

Lær at støtte andre i at håndtere og løse deres konflikter

Ønsker du at forebygge og håndtere konflikter, inden de vokser sig for store og skader både samarbejde, motivation og trivsel? Vil du være fortrolig med de teknikker og metoder, succesrige konfliktcoaches og konfliktmæglere bruger? Så vil denne uddannelse give dig den nødvendige indsigt og praktiske træning i, hvordan du tackler konflikter så gode og holdbare løsninger findes, og relationen mellem alle involverede parter styrkes.

Dit udbytte af konfliktcoach uddannelsen?Konfliktcoaching

På uddannelsen til konfliktmægler og konfliktcoach arbejder du bl.a. med, hvordan du konkret kan støtte parterne i en konflikt med at afdække lagene i deres uoverensstemmelser. Du træner også din evne til at være i konfliktfeltet som upartisk hjælper, der kan støtte parterne i at forhandle sig frem til realistiske og holdbare aftaler.

Du får en komplet gennemgang af Fortuna Kursers konfliktcoaching og konfliktmæglings model. Du træner alle trinene i den konfliktcoachende samtale. Undervejs på uddannelsen vil du få feedback og sparring på dig selv som konfliktcoach og konfliktmægler af underviser og kursusdeltagere.

Det primære fokus er på at støtte andre i at håndtere konflikter, men du vil også opleve, at du styrker din egen personlige udvikling i forhold til at håndtere konflikter, som du selv er part i.

Målet med uddannelsen - få viden og praktisk træning

Målet med uddannelsen er at give dig den nødvendige viden og praktiske træning, så du efterfølgende kan fungere som professionel konfliktcoach og konfliktmægler.

Uddannelsen består af tre moduler af to dages varighed - en intensiv uddannelse på i alt seks dage - med masser af praktisk træning i at mestre rollen som konfliktcoach og konfliktmægler.

Målgruppe

Denne uddannelse til konfliktmægler og konfliktcoach er en praktisk baseret uddannelse for dig, som ønsker at blive bedre til at støtte og vejlede andre i at håndtere og løse konflikter. Du har måske brug for at støtte den ene part i at håndtere konflikten, at fungere som mægler mellem to parter eller at agere som konfliktmægler i grupper. Du kan også selv være påvirket af konflikten og have brug for at få den løst.

Du arbejder fx som leder, projektleder, teamleder, tillidsvalgt, HR-konsulent, konsulent, coach, behandler, rådgiver underviser eller pædagog og du ønsker at støtte medarbejdere, kolleger, borgere, elever i at håndtere konfliktfyldte situationer konstruktivt og ligeværdigt.

Uddannelsen er åben for tilmelding men kan også afholdes som virksomhedskursus.

Indholdet på de tre moduler

Denne konfliktmægler og konfliktcoach uddannelse strækker sig over 3 moduler á 2 dage – i alt 6 intensive dage. På og imellem modulerne trænes de lærte konfliktløsnings-modeller og værktøjer, således at teorien bliver omsat i praksis og integreret til professionel brug.

Modul 1: Alt om grundlæggende konfliktcoaching

På modul 1 får du kendskab til, hvad en konflikt er, hvorfor den er opstået, og hvordan den kan eskalere, hvis der ikke gribes ind i tide. Du får en komplet gennemgang af Fortunas konfliktcoaching model, og du lærer at facilitere den konfliktcoachende samtale.

På dette modul lærer du om:

 • Hvad en konflikt er, og hvorfor den opstår
 • Konflikttrappens 7 trin – hvornår og hvordan du skal gribe ind?
 • Din og andres adfærd i konfliktsituationer – de typiske reaktionsmønstre
 • At identificere og forudse konflikter – hvad udløser konflikter?
 • Systemisk forståelse af konflikter - fra skyld til ansvar
 • Fokuseret og anerkendende lytning
 • Effektfulde spørgeteknikker – om at forstå modpartens motiver og behov
 • Ligeværdig og klar kommunikation - dæmp konflikten og styrk relationen
 • Forskellige konfliktstrategier – om at vælge den bedste i situationen
 • Håndtering af impulsive reaktioner og følelser
 • Konfliktcoaching modellen trin for trin
 • Træning i at gennemføre konfliktcoachende samtaler. 

Modul 2: Alt om grundlæggende konfliktmægling

På modul 2 får du indsigt i hvad konfliktmægling er, og hvornår det kan anvendes med succes. Du træner gennem rollespil mæglingsmetoden trin for trin, og du styrker din evne til at udforske og håndtere behov, følelser og vanskeligheder i konfliktrummet.

På dette modul lærer du om:

 • Hvad konfliktmægling er, og hvornår det kan anvendes med succes
 • Konfliktmæglers rolle og ansvar både før, under og efter mæglingen
 • Indledende møder med konfliktparterne
 • Den psykologiske kontrakt og rammesætning med parterne
 • Mæglingsmetoden trin for trin
 • Håndtering af typiske vanskeligheder under mæglingen
 • Dig som konfliktmægler og dine antagelser om konflikter
 • Masser af træning i konfliktcoaching og konfliktmægling.

Modul 3: Konfliktmægling i grupper og mere træning i teknikkerne

På dette modul får du indsigt og træning i, hvordan du gennemfører konfliktcoachende samtaler i mindre grupper. Dagene vil veksle mellem korte teoretiske oplæg, videooplæg og træning i metoderne. Uddannelsen slutter med, at deltagerne sammen reflekterer over deres fremtidlige virke som konfliktcoaches og konfliktmæglere samt kigger på egne konflikterfaringer og antagelser fra deres eget liv.

På dette modul lærer du om:

 • De tre typiske faser i en gruppes udvikling
 • Mæglingsmodel til at facilitere gruppeprocesser - trin for trin
 • Mapping af konflikter og design af konfliktløsningsprocesser
 • Træning af cirkelmetoden til konflikthåndtering i grupper
 • Forskellige konflikterfaringer og konfliktmønstre fra dit liv.
 • Refleksion over din egen udvikling som konfliktmægler og coach
 • Din egen fremtid som konfliktcoach og mægler – dine mål og ønsker
 • Afslutning og evaluering af uddannelsen.

Udbytte for virksomheden

Konflikthåndtering er et udviklingsområde som kan forbedre arbejdsmiljøet. En leder eller en medarbejder, der besidder evnen til at opfange og reagere på konfliktsignaler, og som forstår at håndtere konflikter inden de eskalerer, er en værdifuld resurse for en virksomhed.

Ved brug af konfliktcoachende samtaler vil virksomheden opleve konfliktramte medarbejdere blive mere bevidste og handlekraftige i forhold til at kommunikere klart og ligeværdigt i konfliktsituationer.

Konflikter der håndteres rigtigt, bringer oftest de involverede parter tættere sammen og skaber positiv forandring og udvikling hos de implicerede. Løses konflikterne i tide, skaber det tryghed, arbejdsro, positivitet, bedre samarbejde, mere motivation, færre sygedage og større forståelse og rummelighed for forskelligheder - alt i alt et velfungerende psykisk arbejdsmiljø.

Undervisere på konfliktcoach uddannelsen

Pia Hardy - Kommunikationsrådgiver, underviser og erhvervscoach

Pia Hardy er grundlægger af kursus- og konsulentfirmaet Fortuna Kurser & Coaching. Hun har i mange år fungeret som underviser og kommunikationsrådgiver og har specialiseret sig i at træne og rådgive medarbejdere og ledere i en lang række nationale og internationale virksomheder inden for områderne stress, trivsel, konfliktløsning, coaching, kommunikation og ledelse.

Coach uddannelser

Pia Hardy har gennem en årrække uddannet og certificeret en lang række medarbejdere og ledere på Fortunas erhvervscoach-, stresscoach- og konfliktcoach uddannelser.

Erhvervscoaching  

Hun har egen coaching praksis hvor hun arbejder med coaching af ledere, medarbejdere og teams med udfordringer inden for områderne: stresshåndtering, konflikthåndtering og karriereudvikling.

Speciale inden for områderne

Hendes specialer ligger inden for områderne kommunikation og erhvervspsykologi, hvor hun underviser og rådgiver inden for områderne: konflikthåndtering, konfliktmægling, stresshåndtering, erhvervscoaching, kommunikation og samarbejde, samtaleteknik, personlig effektivitet, præsentation, gennemslagskraft og ledelseskommunikation

Udtalelser fra deltagerne

Deltagerne vurderer Pia Hardys undervisning som engagerende og inspirerende med fokus på den enkelte kursist og dennes styrker og udfordringer. Hun lægger vægt på, at deltagerne får ny viden og praktisk erfaring med sig hjem, så hverdagens udfordringer kan håndteres endnu bedre.

Uddannelse og baggrund

Pia Hardy er certificeret coach efter internal standard. Derudover er hun certificeret konfliktløser og mediator. Hendes baggrund er bygget op af mange års kurser, uddannelser og erfaringer inden for vidt forskellige områder, og med sin oprindelige uddannelse som lærer og før det en ingeniøruddannelse samt en mangeårig karriere i IT-branchen har hun en bredt funderet tilgang til erhvervslivet og arbejdspladser.

Om undervisningen

På Fortuna Kursers konfliktcoach uddannelse er holdene små. Der vil maks. være 8 deltagere på hvert hold.

Vi arbejder med korte teoretiske oplæg, fælles refleksion og masser af praksis, eksempler og øvelser - alt sammen for at gøre uddannelsen så levende og praksisnær som muligt.

Vi arbejder med deltagernes egne cases, erfaringer og udfordringer og inddrager deltagernes ønsker og behov så meget som muligt inden for den givne ramme.

Der er cirka en måned mellem hvert modul, hvilket muliggør, at stoffet kan bundfælde sig, og det giver dig rig mulighed for at afprøve teknikker og værktøjer fra de intensive dage, så du hele tiden udvikler dig og opnår ny erfaring, som du kan bringe i spil og dele med dine medkursister og underviser.

Efter uddannelsen vil du modtage et diplom som bevis for, at du har gennemført uddannelsen som konfliktcoach og konfliktmægler.

Ja tak - send mere information om uddannelsen

Book uddannelsen som firmakursus

Prisen for denne konfliktcoach uddannelse er i alt 19.800 kr. ekskl. moms pr. deltager for seks intensive kursusdage.

Firmakursus

Denne konfliktmægler og konfliktcoach uddannelse afholdes også som et firmakursus for en lukket kreds, fx en afdeling eller en udvalgt skare af medarbejdere. Udannelsen kan tilrettes og skræddersys efter virksomhedens behov og ønsker.

Prisen for et lukket firmaforløb er efter aftale.

Fortuna Kurser

Fortuna Kurser - Kommunikation, gennemslagskraft og psykologi

Kurser i kommunikation - åbne og interne kurser

Fortuna leverer kurser, workshops, foredrag og coaching til private og offentlige virksomheder. Vi arbejder bredt med kurser og konsulentydelser inden for kommunikation og erhvervspsykologi, herunder konflikthåndtering, forhandlingsteknik, assertionstræning, effektivitet og planlægning, stresshåndtering, coaching, skriftlig kommunikation, ledelse  m.v. Vi har eksisteret...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Fortuna Kurser

Fortuna Kurser

Fortunfortvej 12 A
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 70 70 79 18
Mobil 20 32 32 69
www.fortunakurser.dk

Hvad siger tidligere deltagere på dette kursus?

Marianne Jørgensen, Specialkonsulent, Københavns Universitet
(5)
Meget glad for opdelingen mellem teori og øvelser samt åbenhed og fleksibilitet til kursisternes særlige ønsker. Trods et forholdsvis kort forløb på 3x2 dage giver kurset deltagerne kvalifikationer til at samtale med enkeltpersoner, men også at mægle mellem flere parter. Yderst sympatisk underviser med god humor.
Helle Heesche, skoleleder, Ringsted Ny Friskole
(5)
En tilpas blanding af teori og praksis og mulighed for inddragelse af egen erfaringer. Tilegnelse af værktøjer der absolut er brugbare både i det professionelle og private liv.
Marie Thjellesen, Familiekonsulent, VVK / BBU
(5)
Inspirerende og afvekslende kursusindhold, som har givet mig en skærpet opmærksomhed/bevidsthed på mit daglige virke med skilsmisseramte forældre.
Få information

Udfyld formularen for mere information om Bliv konfliktcoach og konfliktmægler

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
(4,9)
Baseret på 21 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,9)
Baseret på 272 evalueringer
Se alle evalueringer
Kundecase
Bliv uddannet konfliktcoach

Konfliktcoach uddannelsen er en praktisk orienteret uddannelse hvor du lærer at coache andre til at håndtere konflikter konstruktivt, ligeværdigt og målrettet.

Læs mere