Kursus
Ingen anmeldelser

Kursus i mental parathed i risikomiljøer

Længde
4/8 timer
Pris
2.400 DKK ekskl. moms
Længde
4/8 timer
Pris
2.400 DKK ekskl. moms
Få mere information om kurset

Fremragende Kundekontakt

Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt. 

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Kursusbeskrivelse

Sikker adfærd

Kursus i mental parathed i risikomiljøer

Forbered dig selv på at tackle og håndtere voldsepisoder

Statistikken tyder på, at det ikke er muligt at undgå voldsepisoder, når du arbejder med mennesker præget af psykisk ustabilitet og misbrug. Som medarbejder skal du derfor klædes godt på til at være mentalt parat og kunne agere hensigtsmæssigt, når vold finder sted eller er under opsejling. Vi har til netop dét formål udviklet et kursus, som styrker din mentale parathed og dine handlekompetencer i faresituationer, blandt andet med inddragelse af metoder fra træning af politi og militær.

Sådan håndterer du voldsepisoder i det borgernære arbejde

Arbejder du i en offentlig organisation med borgernær kontakt, skal du være forberedt på at tackle og håndtere voldsepisoder. At være bevidst om og i stand til at regulere sin mentale parathed er en krævende opgave, men er af afgørende betydning for at kunne håndtere en kritisk og potentielt fysisk farlig situation.

Du kan lære at tilpasse dit opmærksomhedsniveau i forhold til en given arbejdssituation, så du kan reagere hensigtsmæssigt og begrænse konsekvenserne af vold.

Dit udbytte af kurset i mental parathed i risikomiljøer 

Kurset introducerer medarbejderne til konkret viden om mental parathed og vold i risikomiljøer samt forebyggende værktøjer, som sætter medarbejderen i stand til at arbejde målrettet og systematisk med mental parathed.

Du får:

  • Et grundlæggende kendskab til mental parathed og sikker adfærd
  • Viden om nye voldsforebyggende værktøjer
  • Viden om, hvordan du agerer hensigtsmæssigt, når vold finder sted eller er under opsejling
  • Indsigt i, hvordan du som medarbejder undgår at komme fysisk eller psykisk til skade under udførelse af dit arbejde

Kursets format

Kurset veksler mellem oplæg, dialog og sparring. Ud fra centrale psykologiske perspektiver analyserer og forklarer vi, hvordan I både som medarbejder og arbejdsplads forbereder jer bedre på at møde vold og begrænse konsekvenserne af vold.

Vi trækker på en bredt funderet metodetilgang og henter blandt andet inspiration i teknikker og tilgange til mental parathed inden for politi og militær, som vi har tilpasset til vilkårene og rammerne i det borgernære arbejde i frontlinjeorganisationer.

Målgruppe

Kurset Mental parathed i risikomiljøer henvender sig til frontlinjepersonale og andre medarbejdere i offentlige institutioner med borgernært arbejde.

Et kursus som det passer dig

Når vi lærer fra os, har vi altid fokus på at form, indhold og case-eksempler er praksisnære og relevante. Vi sikrer os også at undervisningens form er tilpasset deltagernes kompetenceniveau og læringskultur. Herunder at måden, hvorpå vi arbejder med jeres cases, så alle er med og føler sig trygge i undervisningen. Samtidig har vi fokus på, at undervisningen bliver tilpas udfordrende, så den bidrager med nye, konstruktive perspektiver på det der er vigtigt for jer.

Vi inddrager deltagernes egne perspektiver, oplevelser og erfaringer. Hermed sikrer vi, at den enkelte får mulighed for konkret feedback og sparring med afsæt i de nødvendige redskaber og metoder.

Kursus som det passer dig!

Pris

Prisen for Mental parathed i risikomiljøer er 2.400 kr. excl. moms pr. dag
Der er fuld forplejning inkluderet i prisen

Ved tilmelding af 2 - 5 deltagere ydes 10% rabat
Ved tilmelding af mere end 6 – 10 deltagere ydes 15% rabat
Ved tilmelding af mere end 10 deltagere ydes 20% rabat

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Kursus i mental parathed i risikomiljøer
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
Center for Konfliktforebyggelse
Ryesgade 29, 5 sal
8000 Aarhus C

Center for konfliktforebyggelse

Hos Center for Konfliktforebyggelse mener vi, at alle konflikter kan forebygges. Og det er ikke bare noget, vi siger. Vi har mange års dokumenteret erfaring med at rådgive og uddanne personale, ledelse og organisationer i, hvordan man helt konkret forebygger...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret