Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Akademiuddannelsen i el-installation

Erhvervsakademi Aarhus
3 år
Deltid
Akademiuddannelser
Århus
Startdato: Start forår og efterår - Århus

Akademiuddannelsen i el-installation

Akademiuddannelsen i EL-installation

- Autorisation inden for el

Akademiuddannelsen i el-installation er en deltidsuddannelse for dig, der er faglært inden for el og gerne vil udbygge din faglighed.

Akademiuddannelsen i el-installation er også en oplagt mulighed for dig, der allerede har erfaring inden for branchen, og som ønsker mulighed for at søge el-autorisation sideløbende med dit job.

Akademiuddannelsen i el-installation er en fleksibel uddannelse. Du kan vælge at tage en hel akademiuddannelse eller blot tage enkelte fag.

Dit udbytte af akademiuddannelsen

Du lærer at vurdere og gennemføre el-tekniske løsninger, så både energi-, sikkerheds- og miljøtekniske forhold er i orden, og du bliver stand til at levere relevante, tidsvarende og økonomisk fordelagtige løsninger.

Du bliver introduceret til grundlæggende problemstillinger inden for bygningsautomatik og -installationer og arbejder med forskellige typer af bygninger.

Sikkerhedsstyrelsen (SIK) har godkendt, at personer med en akademiuddannelse i el-installation opnår de kvalifikationer og kompetencer som Sikkerhedsstyrelsen stiller krav om i forbindelse med autorisation inden for el (el-autorisation).

Uddannelsens indhold og opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af fem obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet. 

Uddannelsen er fleksibel. Du kan vælge at tage en hel akademiuddannelse eller blot tage enkelte fag.

Obligatoriske fag

 • Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer (10 ECTS)
 • Installation og dokumentation (10 ECTS)
 • Bygningsinstallation (5 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Installationer og el-forsyningsanlæg (10 ECTS)

For at opnå fuld autorisation i el er disse to fag også obligatoriske:

 • Bygningsautomatik (5 ECTS)
 • Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS) 

Valgfag og autorisationsprøve

Hvis du ikke ønsker fuld autorisation i el, skal valgfag udgøre 10 ECTS-point. Vi udbyder dog i øjeblikket de to valgfag, der skal til for at opnå fuld autorisation i el. 

Derudover kan du også tage Sikkerhedsstyrelsens el-autorisationsprøve hos os. Den prøve er en forudsætning for at opnå fuld autorisation i el, men prøven er ikke en integreret del af uddannelsen. 

Du kan også vælge valgfag uden for uddannelsens faglige område. Disse skal understøtte uddannelsens mål for læringsudbytte. Kontakt os, hvis du ønsker vejledning om valg af fag for uddannelsens faglige område.

Afgangsprojekt

 • Afgangsprojekt - el-installation (10 ECTS)

Adgangskrav

Adgangskrav

For at blive optaget på akademiuddannelserne (AU), skal du opfylde en af følgende betingelser:

 1. En relevant erhvervsuddannelse
  1. Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
  2. Elektriker, bygningsautomatik
  3. Elektriker, installationsteknik
  4. Elektriker, kommunikationsteknik
  5. Elektriker, styrings- og reguleringsteknik
  6. Elektrikeruddannelse 1: 4 år
  7. Elektrikeruddannelse 2. 4,5 år
  8. Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

 2. En relevant grunduddannelse for voksne inden for de samme fagområder som beskrevet ovenfor

Suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring inden for installationsbranchen eller anden relevant branche i forhold til EL-installationsfaget, som er opnået sideløbende med, eller efter endt adgangsgivende eksamen.

Bemærk at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel kompetencevurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

 1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene eller dele heraf.
 2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Erhvervsakademi Aarhus

Efteruddannelse og kurser ved Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder kompetencegivende uddannelser, kurser og skræddersyede forløb til virksomheder inden for følgende områder: Finans Indkøb og logistik Innovation, produktudvikling og produktion Informationsteknologi, softwarekonstruktion og webdesign Kommunikation og formidling Laboratorie- og bioteknologi Ledelse og HR Retail Salg og markedsføring Skatter og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus

Sønderhøj 30
8260 Viby

Telefon: +45 7228 6000
www.eaaa.dk


Få information

Udfyld formularen for mere information om Akademiuddannelsen i el-installation

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.