Akademiuddannelser
Ingen anmeldelser

Akademiuddannelsen i el-installation

Længde
3 år
Næste startdato
Start forår og efterår Se detaljer
Heltid/deltid
Deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
3 år
Næste startdato
Start forår og efterår Se detaljer
Heltid/deltid
Deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Akademiuddannelsen i el-installation

Akademiuddannelse i el-installation

Akademiuddannelse i el-installation

Akademiuddannelsen i el-installation er en deltidsuddannelse for dig, der er faglært inden for el, og gerne vil udbygge din faglighed.

På uddannelsen lærer du at vurdere og gennemføre el-tekniske løsninger, så både energi-, sikkerheds- og miljøtekniske forhold er i orden. Du bliver i stand til at levere relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger.

Du bliver introduceret til grundlæggende problemstillinger inden for bygningsautomatik og -installationer og arbejder med forskellige typer af bygninger.

På uddannelsen arbejder vi med praksisnære cases, der tager udgangspunkt i dig og din hverdag. I undervisningen benytter vi de samme digitale værktøjer og dimensioneringsprogrammer til beregninger og dimensioneringer, som anvendes ude i erhvervet. Vi fokuserer på læring af viden og metoder, der skaber værdi for dig og din virksomhed allerede imens du er i gang med uddannelsen.

Akademiuddannelsen i el-installation er en efteruddannelse, du kan tage på deltid sideløbende med dit arbejde. Uddannelsen er en oplagt mulighed, hvis du har en baggrund som faglært elektriker og ønsker at videreuddanne dig med nye kompetencer.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af fire obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag, der svarer til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Obligatoriske fag

De obligatoriske fag på uddannelsen skal tages i en bestemt rækkefølge, som vist nedenunder:

 • 1. fag:Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb (10 ECTS)
 • 2. fag:Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation (10 ECTS)
 • 3. fag:Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner (10 ECTS)
 • 4. fag:Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Skal du opnå fuld autorisation i el, er disse to fag også obligatoriske:

 • Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)

Autorisationsprøve

Du kan tage Sikkerhedsstyrelsens el-autorisationsprøve hos os. Den prøve er en forudsætning for, at du kan ansøge om at blive fagligt ansvarlig for el-installation (også kendt som at have fuld autorisation), men prøven er ikke en integreret del af uddannelsen.

Valgfag

 • Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS)

Startdato

1 tilgængelig startdato

Start forår og efterår

 • Holdundervisning
 • Århus

Målgruppe

Fra foråret 2023 vil undervisningen være en blanding af fysisk fremmøde og onlineundervisning. Under hele forløbet har du adgang til skolens læringsplatform Campus med information, materialer og optagelser af online undervisning og videomaterialer.

Søg om el-autorisation

Akademiuddannelsen i el-installation er også en oplagt mulighed for dig, der allerede har erfaring inden for branchen, og som ønsker mulighed for at søge el-autorisation sideløbende med dit job.

Sikkerhedsstyrelsen (SIK) har godkendt, at personer med en akademiuddannelse i el-installation opnår de kvalifikationer og kompetencer, som Sikkerhedsstyrelsen stiller krav om i forbindelse med el-autorisation.

Fra elektriker til elinstallatør

Lokation og tid

Undervisningen er en blanding af fysisk fremmøde og online undervisning. I tilmeldingsboksen nederst på hvert fag vil det fremgå i mødeplanen om undervisningen er med fysisk fremmøde eller online undervisning.

Uddannelsen gennemføres i det teknologiske studiemiljø på Aarhus Maskinmesterskole, der ligger i Navitas ved havnen i Aarhus C.

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen i el-installation, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Optagelseskrav

For at blive optaget på akademiuddannelserne, skal du opfylde en af følgende betingelser:

 1. En relevant erhvervsuddannelse
  1. automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
  2. elektriker, bygningsautomatik
  3. elektriker, installationsteknik
  4. elektriker, kommunikationsteknik
  5. elektriker, styrings- og reguleringsteknik
  6. Elektrikeruddannelse 1: 4 år
  7. Elektrikeruddannelse 2. 4,5 år
  8. elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 2. En relevant grunduddannelse for voksne inden for de samme fagområder som beskrevet ovenfor: suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring inden for installationsbranchen eller anden relevant branche i forhold til EL-installationsfaget, som er opnået sideløbende med, eller efter endt adgangsgivende eksamen.

Økonomi og betaling

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder er listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

 • Omstillingsfonden-tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
 • Kompetencefonde-tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Akademiuddannelsen i el-installation
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby

Efteruddannelse og kurser ved Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau inden for blandt andet finans, fødevarer, innovation, it, jordbrug, laboratorieteknik, salg og markedsføring, bæredygtighed og miljø, service og turisme samt web. Med en videregående uddannelse fra Erhvervsakademi Aarhus får du en...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret