Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Akademiuddannelsen i byggekoordination

Erhvervsakademi Aarhus
3 år
Deltid
Åben uddannelse
Viby J
Startdato: Start forår og efterår - Viby J

Akademiuddannelsen i byggekoordination

Tag en akademiuddannelse i byggekoordination

Den stigende kompleksitet i byggesagerne i dag giver et øget behov for koordinering og optimering af processer, hvis virksomhederne skal kunne levere den ønskede kvalitet.

Byggekoordinatoruddannelsen skal være med til at afhjælpe nogle af de udfordringer, bygge- og anlægsbranchen står over for.

Dit formål med akademiuddannelsen

Som byggekoordinatoren bliver du bindeleddet mellem projektlederen og de udførende håndværkere. Dit primære fokus som byggekoordinator er optimering af byggeprocesserne.

I små og mellemstore virksomheder vil du også kunne fungere som koblingen mellem hjemmevirksomheden og produktionen på de byggepladser, virksomheden er beskæftiget på.

Uddannelsens indhold og opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Obligatoriske fag

 • Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer (10 ECTS)
 • Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og virksomheder (10 ECTS)
 • Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen (10 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre i alt 20 ECTS-point.

 • Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen (10 ECTS)         
 • Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads (5 ECTS)
 • IT i udførelsesfasen (10 ECTS)
 • Kommunikation på byggepladsen (5 ECTS)
 • Personaleledelse og -jura i byggeriet (10 ECTS)
 • Salg og markedsføring (10 ECTS)

Du kan også vælge valgfag uden for uddannelsens faglige område, dog de må dog højst udgøre 15 ECTS-point. Disse skal understøtte uddannelsens mål for læringsudbytte. Kontakt os, hvis du ønsker vejledning om valg af fag for uddannelsens faglige område.

Afgangsprojekt

 • Afgangsprojekt - byggekoordination (10 ECTS) 

Adgangskrav

Adgangskrav

For at blive optaget på akademiuddannelserne (AU), skal du opfylde en af følgende betingelser:

 1. En relevant erhvervsuddannelse
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring som er opnået sideløbende med, eller efter endt adgangsgivende eksamen.

Bemærk at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel kompetencevurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

 1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene eller dele heraf.
 2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Erhvervsakademi Aarhus

Uddannelse i Århus - HR, kommunikation, ledelse og meget mere

Efteruddannelse og kurser ved Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder kompetencegivende uddannelser, kurser og skræddersyede forløb til virksomheder inden for følgende områder: Finans Indkøb og logistik Innovation, produktudvikling og produktion Informationsteknologi, softwarekonstruktion og webdesign Kommunikation og formidling Laboratorie- og bioteknologi Ledelse og HR Retail Salg og markedsføring Skatter og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus

Sønderhøj 30
8260 Viby


Få information

Udfyld formularen for mere information om Akademiuddannelsen i byggekoordination

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.