Akademiuddannelser
Ingen anmeldelser

Akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi

Længde
3 år
Næste startdato
Start forår og efterår Se detaljer
Heltid/deltid
Deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
3 år
Næste startdato
Start forår og efterår Se detaljer
Heltid/deltid
Deltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi

Akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi

Akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi er en deltidsuddannelse til dig, der gerne vil arbejde som måleteknolog, måletekniker, kvalitets- og måletekniker - dvs. arbejde med måleteknik, måling, kalibrering og kvalitetssikring.

Få en kritisk sans for målinger

Uddannelsen giver dig viden og kompetencer til at arbejde med kvalitet og måleteknologi i din virksomhed. Du får en kritisk sans for målinger, som er afgørende i mange virksomheder.

Som virksomhed får du en medarbejder, der efter hvert fag kommer hjem med frisk inspiration, der omsættes til værdi for virksomheden.

Når uddannelsen er afsluttet, har du en medarbejder, der kan sikre kvaliteten af måledata i både laboratorier og produktion, kan identificere de vigtige fejlkilder og kan kvalitetssikre laboratorieudstyr, måleudstyr og instrumenter.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi er en deltidsuddannelse, du typisk tager, mens du er i job. Den svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og så et afgangsprojekt, som du afslutter uddannelsen med. Vi anbefaler at tage fagene i den rækkefølge, du ser nedenfor.

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point. Du skal have afsluttet fag, der svarer til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Obligatoriske fag

 • 1. fag:Grundlæggende måleteknik(5 ECTS)

Efter det 1. obligatoriske fag og minimum ét valgfag med konkret måleudstyr tager du det 2. og 3. obligatoriske fag:

 • 2. fag:Drift og vedligehold af måleudstyr(10 ECTS)
 • 3. fag:Usikkerhedsbudget og procesforståelse(10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Valgfag med konkret måleudstyr

Når du har gennemført det 1. obligatoriske fag 'grundlæggende måleteknik' skal du tage et eller flere valgfag, hvor du arbejder med konkret måleudstyr:

 • Tryk- og temperaturmåling(10 ECTS)
 • Målinger af væskers egenskaber(10 ECTS)
 • pH- og koncentrationsmålinger(10 ECTS)
 • Masse-, volumen- og flowmålinger(5 ECTS)
 • Materialeprøvning(5 ECTS)
 • Miljømålinger(5 ECTS)
 • Geometriske målinger(10 ECTS)
 • Signalkæden(10 ECTS)
 • Kvalificering og validering(10 ECTS)

Startdato

1 tilgængelig startdato

Start forår og efterår

 • Holdundervisning
 • Århus

Målgruppe

Uddannelsen er særlig oplagt for dig, der er smed, drift- eller procesoperatør, eller faglært inden for el.

Uddannelsen er ydermere relevant, hvis du har brug for at supplere din erhvervsakademiuddannelse f.eks. som laborant, procesteknolog eller miljøteknolog med specialiseret viden inden for måleteknologi.

Er du ufaglært, er der også mulighed for at få adgang til uddannelsen via en individuel kompetencevurdering.

KVALITET & MÅLETEKNOLOGI - uddannelse der virker!

Lokation og tid

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Undervisningen foregår på Erhvervsakademi Aarhus i Viby J, hvis der ikke er angivet andet.. 

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Økonomi og betaling

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder er listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

 • Omstillingsfonden-tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
 • Kompetencefonde-tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30
8260 Viby

Efteruddannelse og kurser ved Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau inden for blandt andet finans, fødevarer, innovation, it, jordbrug, laboratorieteknik, salg og markedsføring, bæredygtighed og miljø, service og turisme samt web. Med en videregående uddannelse fra Erhvervsakademi Aarhus får du en...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret