Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion

Erhvervsakademi Aarhus
3 år
Deltid
Akademiuddannelser
Århus
Startdato: Start forår og efterår - Århus

Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion

Tag en akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion

Virksomheder og organisationer er i stigende grad udsat for hastige forandringer i markeder og teknologier. Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion klæder dig og din virksomhed på til at udnytte de nye muligheder og foretage de nødvendige omstillinger.

Dit udbytte med akademiuddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med udvikling, ledelse og forandring. Du får værktøjer til, hvordan du styrer og skaber innovative udviklingsprocesser. Du lærer at lede projekter, og du bliver trænet i at vurdere og realisere de gode ideer i praksis.

Uddannelsen er både målrettet til medarbejdere og ledere, der arbejder med virksomhedens udviklings- og innovationsopgaver - eller som gerne vil arbejde med dem, så I står stærkere i et foranderligt marked.

Uddannelsens indhold og opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af fem obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet. 

Obligatoriske fag

 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Anvendt økonomi (5 ECTS)
 • Organisering (5 ECTS)

Innovationslinjen

 • Innovationsledelse (10 ECTS)
 • Konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS)

Uddannelsen kan tones i to retninger, innovation eller produktion. På Erhvervsakademi Aarhus udbyder vi kun innovationslinjen.

Med en uddannelsesretning får du en fokuseret uddannelse, men begrænset mulighed for selv at vælge valgfag. Du kan også vælge at tage uddannelsen uden retning og selv sammensætte valgfag.

Valgfag

Valgfag skal udgøre 10 ECTS-point, som kan vælges frit både inden for den valgte uddannelse og fra andre fagområder. Hvis du ikke vælger en uddannelsesretning, skal valgfag udgøre 30 ECTS-point, valgfag fra andre fagområder, må højst udgøre 15 ECTS-point.

Vi udbyder følgende valgfag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion:

 • Iværksætteri i praksis(10 ECTS)

Ønsker du en akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion med fokus på ledelse, anbefaler vi følgende valgfag fra akademiuddannelsen i ledelse:

 • Ledelse i praksis (10 ECTS) 

Afgangsprojekt

 • Afgangsprojekt - Innovation, produkt og produktion (10 ECTS)

Adgangskrav

Adgangskrav

For at blive optaget på akademiuddannelserne (AU), skal du opfylde en af følgende betingelser:

 1. En relevant erhvervsuddannelse
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring som er opnået sideløbende med, eller efter endt adgangsgivende eksamen.

Bemærk at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel kompetencevurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

 1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene eller dele heraf.
 2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Erhvervsakademi Aarhus

Uddannelse i Århus - HR, kommunikation, ledelse og meget mere

Efteruddannelse og kurser ved Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder kompetencegivende uddannelser, kurser og skræddersyede forløb til virksomheder inden for følgende områder: Finans Indkøb og logistik Innovation, produktudvikling og produktion Informationsteknologi, softwarekonstruktion og webdesign Kommunikation og formidling Laboratorie- og bioteknologi Ledelse og HR Retail Salg og markedsføring Skatter og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus

Sønderhøj 30
8260 Viby

Få information

Udfyld formularen for mere information om Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.